Силабуси курсу

Силабус курсу Глобальна економіка

Силабус курсу Дипломатична та Консульська служба

Силабус курсу Міжнародна економіка

Силабус курсу Міжнародний діловий протокол

Силабус курсу Міжнародний маркетинг

Силабус Європейська політика

Силабус Міжнародний транспорт

Силабус Навчальний практикум міжнародна економіка

Силабус-курсу-Управління міжнар конкур

Силабус-курсу-міжнародна інвестиційна діяльність

Силабус курсу Міжнародні фінанси

Силабус курсу Міжнародні стратегії економічного розвитку

Силабус курсу Валютні операції

Силабус курсу Державне регулювання економіки

Силабус курсу Транснаціональні корпорації

Силабус Економіка зарубіжних країн Назаров

Силабус Міжнародна економічна діяльність України Назаров

Силабус Міжнародні економічні відносини та міжнародний бізнес Назаров

Силабус курсу “Теорія та історія міжнародниї економічних відносин”

Обов’язкові дисципліни 292 Міжнародні економічні відносини

Наказ 1404 Про закріплення навчальних дисциплін за кафедрами у 2019-2020н.р.

  1. Валютні операції
  2. Глобальна економіка
  3. Державне регулювання економіки
  4. Дипломатична та консульська служба
  5. Економіка зарубіжних країн
  6. Експортно-імпортні операції
  7. Європейська політика
  8. Міжнародна економіка
  9. Міжнародна економічна діяльність України
  10. Міжнародна інвестиційна діяльність
  11. Міжнародна торгівля
  12. Міжнародний бізнес
  13. Міжнародний діловий протокол
  14. Міжнародний маркетинг
  15. Міжнародний траспорт
  16. Міжнародні економічні відносини та міжнародний бізнес
  17. Міжнародні стратегії економічного розвитку
  18. Міжнародні фінанси
  19. Офшоризація світової економіки
  20. Світові товарні ринки
  21. Транснаціональні корпорації
  22. Теорія та історія міжнародних економічних відносин
  23. Управління міжнародним маркетингом
  24. Управління міжнародною конкурентоспроможністю
  25. Управління міжнародними інвестиційними проектами

Рекомендована тематика магістерських робіт 

за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини»

на 2019-2020 н. р.

 1. Зовнішньоекономічна безпека України в умовах глобалізації
 2. Вплив провідних автоконцернів на кон’юнктуру світового автомобільного ринку в умовах глобалізації
 3. Стратегічні альянси транснаціональних корпорацій у певній галузі (на прикладі конкретної галузі за вибором студента)
 4. Зовнішньоекономічні інтереси України на світовому ринку аграрної продукції
 5. Розвиток світового ринку енергоресурів
 6. Розвиток фінансового іноземного інвестування в Україні
 7. Сучасний стан торгівлі цінними паперами на світовому фондовому ринку
 8. Оподаткування операцій з криптовалютами на світових валютних ринках
 9. Формування міжнародних  інноваційних кластерів у сучасному світі
 10. Експорт АПК з України: стан та перспективи розвитку
 11. Цифрові технологіях на глобальних фінансових ринках  
 12. Розвиток фінансових інновацій на світовому фондовому ринку
 13. Світовий ринок послуг: сучасний стан та тенденції розвитку 
 14. Експортна діяльність України в системі міжнародної торгівлі: стан та перспективи розвитку
 15. Конкурентоспроможість економіки України: оцінки, фактори, шляхи підвищення
 16. Зовнішній борг України: фактори, динаміка, механізми управління
 17. Світовий валютний ринок: структура і тенденції розвитку
 18. Міжнародні економічні організації у світовій економічній системі 
 19. Україна на світовому ринку робочої сили
 20. Постіндустріальне реформування національних економік: глобальні закономірності та регіональні особливості (на прикладі конкретних країн)
 21. Міждержавні міграційні зв’язки України: проблеми та тенденції розвитку
 22.  Країни БРІКС: місце і роль у світогосподарських процесах
 23. Стратегія макроекономічного стимулювання несировинного експорту України
 24. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: світовий досвід та вітчизняна практика  
 25. Лібералізація зовнішньої торгівлі як чинник підвищення конкурентоспроможності експорту

 

On-line захист курсових робіт

Online захист курсових робіт

Ви можете отримати якісну та сучасну освіту навіть в умовах карантину! Ми надаємо освітні послуги, за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Сервіс Moodle – система управління освітнім процесом, яка може поєднувати у собі комунікацію між викладачами та студентами. Це можливості виконання завдань, завантаження файлів, обмін повідомленнями, оцінювання та багато іншого. Можливим став і дистанційний захист курсових робіт.

8 квітня 2020р. – група МЕБ-16-1 захищала курсові роботи з дисципліни Міжнародна економічна діяльність України в режимі on-line, це стало цікавим досвідом як для викладачів так і для студентів.

Університет державної фіскальної служби України, кафедра міжнародної економіки  запрошують вас взяти участь в студентській науково-практичній конференції клубу «Міжнародник» яка відбудеться 26  листопада 2019 року

Детальніше в інформаційному листі.

18 лютого 2020 року студенти кафедри міжнародної економіки спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» зустрілись з успішною випускницею 2011 року к.е.н., доцентом Процун Наталією Михайлівною, яка наразі працює деканом факультету менеджменту та бізнесу в Українсько-Американському університеті «Конкордія» та Paul Thomas Партнером та Президентом IRE (USA) та IRE (Ukraine). На зустрічі Наталія Процун роповіла про свій шлях успіху, а Paul Thomas прочитав лекцію студентам на тему «Вasic qualities that students need for better employment» (Основні якості, необхідні для кращого працевлаштування).

         Під час зустрічі з Paul Thomas також було обговорено  освітньо-професійні програми спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів підготовки, який зазначив, що програми відповідають цілям, очікуваним результатам та технологіям реалізації освітнього процесу. Професійні компетентності носять практичний характер і можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх фахівців.

Курсантка УДФСУ Надія Дума перемогла у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Курсантка Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України Надія Дума перемогла у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю знань «Цивільна безпека (Цивільний захист)» і посіла призове ІІІ місце. Роботу на конкурс підготовлено під науковим керівництвом к.т.н., доцента кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки Навчально-наукового інституту інформаційних […]

УДФСУ та ТОВ «Фінансово-бухгалтерський сервіс» розпочали співпрацю

Університет державної фіскальної служби України (далі – УДФСУ) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансово-бухгалтерський сервіс» (далі – ТОВ «ФБС»)  підписали Меморандум про співпрацю. Мета взаємодії – обмін інформацією і досвідом в межах відповідальних функцій і повноважень, залучення студентів в практику з бухгалтерського обліку в автоматизованій програмі 1С під керівництвом практикуючих професіоналів бухгалтерсько-фінансової справи. Участь у […]

Відбулася онлайн зустріч з представниками Центру міжнародної освіти Університету Вісконсин-Мілуокі

В.о. ректора Університету державної фіскальної служби України (УДФСУ) Антон Монаєнко взяв участь в онлайн зустрічі з представниками Центру міжнародної освіти Університету Вісконсин-Мілуокі за участю представників Ірпінської міської ради. Участь у заході взяли завідувач відділу міжнародного освітнього співробітництва УДФСУ Андрій Божков, асоційований директор з питань міжнародного партнерства та маркетингу Центру міжнародної освіти Університету Вісконсин-Мілуокі доктор Трейсі […]

Сформовано збірник Міжнародної конференції «Забезпечення сталого розвитку міст та регіонів: стан в Україні та зарубіжний досвід»

Шановні учасники конференції!  До вашої уваги сформований збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Забезпечення сталого розвитку міст та регіонів: стан в Україні та зарубіжний досвід», яка відбулася 25 лютого 2021 року. Під час конференції було обговорено актуальні питання та проблеми економіко-соціального розвитку міст та регіонів, досвід зарубіжних колег та наукові надбання в цій сфері, а […]

Проведено день гостинності для абітурієнтів, які пов’язують власний кар’єрний шлях із психологією

10 квітня професор кафедри психології та соціології, доктор філософських наук, професор Олена Геннадіївна Льовкіна провела день гостинності для абітурієнтів, які пов’язують власний кар’єрний шлях із психологією. Олена Геннадіївна познайомила учасників із особливостями професії, умовами вступу та навчання, професорсько-викладацьким складом кафедри, матеріально-технічною базою Університету. Загалом у заході взяло участь понад 100 абітурієнтів.

До УДФСУ завітала заступниця Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Драганчук

В Університеті державної фіскальної служби України (далі – УДФСУ) відбулася робоча зустріч в.о. ректора УДФСУ Антона Монаєнка із заступницею Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інною Драганчук. У заході також взяли участь перший проректор з навчально-методичної та виховної роботи Олег Шевчук, завідувачка відділу профорієнтаційної роботи, практики та сприяння працевлаштуванню Валентина Тарнавська та директорка […]

Юрклініка УДФСУ та ГО «ФРР «Місто для життя» провели робочу зустріч щодо реалізації проєкту бізнес-інкубатор «Створюй бізнес з нами»

«Юридична клініка» Університету державної фіскальної служби України та ГО «Фонд регіонального розвитку «Місто для життя» провели робочу онлайн-зустріч, де було обговорено реалізацію першого спільного проєкту бізнес-інкубатор «Створюй бізнес з нами». Участь у зустрічі взяли науково-педагогічні працівники та студенти-консультанти «Юридичної клініки» УДФСУ, а також засновниці Громадської організації Олена Вітер та Дарина Катькало. Під час зустрічі студенти […]

Відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні знання в системі економічної науки»

08 квітня 2021 року кафедрою економічної теорії в рамках 25-річчя ННІОАА Університету ДФС України була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні знання в системі економічної науки». Метою конференції була апробація нових економічних теорій, визначення особливостей сучасного розвитку економіки знань, мережевої, сервісної і інституціональної економіки та суспільства в умовах четвертої промислової революції.  В дискусійній панелі прийняли участь […]

Відкрита лекція на тему : «Феномен лідерства та керівництва»

12 квітня, на базі платформи «BigBlueButton», к.пед.н., доцентом, доцентом кафедри менеджменту ННІ фінансів, банківської справи УДФСУ    Грушевою А.А , проведено відкриту лекцію з навчальної дисципліни «Менеджмент» на тему: «Феномен лідерства та керівництва».   На лекції  вивчали питання феномену лідерства, особистості менеджера-лідера, технології розвитку лідерських компетентностей в розрізі наукових теорій – процесного та ситуаційного лідирування, харизматичного лідерства. […]
Всі новини та анонси

Курсантка УДФСУ Надія Дума перемогла у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Курсантка Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України Надія Дума перемогла у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю знань «Цивільна безпека (Цивільний захист)» і посіла призове ІІІ місце. Роботу на конкурс підготовлено під науковим керівництвом к.т.н., доцента кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки Навчально-наукового інституту інформаційних […]

УДФСУ та ТОВ «Фінансово-бухгалтерський сервіс» розпочали співпрацю

Університет державної фіскальної служби України (далі – УДФСУ) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансово-бухгалтерський сервіс» (далі – ТОВ «ФБС»)  підписали Меморандум про співпрацю. Мета взаємодії – обмін інформацією і досвідом в межах відповідальних функцій і повноважень, залучення студентів в практику з бухгалтерського обліку в автоматизованій програмі 1С під керівництвом практикуючих професіоналів бухгалтерсько-фінансової справи. Участь у […]

Відбулася онлайн зустріч з представниками Центру міжнародної освіти Університету Вісконсин-Мілуокі

В.о. ректора Університету державної фіскальної служби України (УДФСУ) Антон Монаєнко взяв участь в онлайн зустрічі з представниками Центру міжнародної освіти Університету Вісконсин-Мілуокі за участю представників Ірпінської міської ради. Участь у заході взяли завідувач відділу міжнародного освітнього співробітництва УДФСУ Андрій Божков, асоційований директор з питань міжнародного партнерства та маркетингу Центру міжнародної освіти Університету Вісконсин-Мілуокі доктор Трейсі […]