ОПП 2017 292 Міжнародні економічні відносини ОКР Магістр 

ОПП 2019 292 Міжнародні економічні відносини ОКР Магістр

ОПП 2020 292 Міжнародні економічні відносини ОКР Магістр

Рецензія на ОПП другого (магістерського) рівня 292 Міжнародні економічні відносини від д.е.н., професора О.М. Яценко КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

Рецензія на ОПП другого (магістерського) рівня 292 Міжнародні економічні відносини від ТОВ ІНТЕРАГРОПАК

Рецензія на ОПП другого (магістерського) рівня 292 Міжнародні економічні відносини від Департаменту боргової політики Міністерства фінансів України

ОПП 2021 292 Міжнародні економічні відносини ОКР Магістр

Рецензія на ОПП другого (магістерського) рівня 292 Міжнародні економічні відносини від д.е.н., професора Л. Ліпкової УЕБ

Рецензія на ОПП другого (магістерського) рівня 292 Міжнародні економічні відносини від д.е.н., професора І. Зварич ЗНУ (1)

Рецензія на ОПП другого (магістерського) рівня 292 Міжнародні економічні відносини від Управління міжнародного співробтництва Міністерства фінансів України

ОПП 2019 292 Міжнародні економічні відносини ОКР Бакалавр

ОПП 2020 292 Міжнародні економічні відносини ОКР Бакалавр

ОПП 2021 292 Міжнародні економічні відносини ОКР Бакалавр

Запрошуємо до обговорення ОП «Міжнародні економічні відносини». Ви можете допомогти зробити програму кращою. Пропозиції, рекомендації, зауваження надсилайте на адресу:

kaf_mizhnar_econom@ukr.net

Проект ОПП 2020 292 Міжнародні економічні відносини ОКР Магістр

Протокол спільного засідання 2020

Проект ОПП 2021 292 Міжнародні економічні відносини ОКР Магістр

Протокол спільного засідання 2021

Робочі програми, навчально-методичні матеріали з предметів кафедра міжнародної економіки розміщені в Авторизованій електронній базі «Методичні матеріали», що адмініструється Науковою бібліотекою, за посиланням: http://surl.li/afdsd

Обов'язкові освітні компоненти першого (бакалаврського) рівня.

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Обов'язкові освітні компоненти другого (магістерського) рівня


2020-2021 н.р.


Каталог обов’язкових дисциплін за освітньою програмою 

«Міжнародні економічні відносини»

2020-2021 навчальний рік

    Цикл загальної підготовки

 1. Глобальна економіка
 2. Міжнародний менеджмент
 3. Методологія та організація наукових досліджень

   Цикл професійної підготовки

 1. Міжнародні стратегії економічного розвитку
 2. Міжнародний бізнес (за білінгвальною системою)
 3. Міжнародний компоративний аналіз конкурентоспроможності
 4. Сучасні моделі економічного розвитку країн
 5. Управління міжнародними інвестиційними проектами
 6. Соціальна відповідальність у міжнародному бізнесі
 7. Дипломатична та консульська служба

Логічна послідовність вивчення навчальних дисциплін у 2020-2021 н.р.


2021-2022 н.р.


Каталог обов’язкових дисциплін за освітньою програмою

«Міжнародні економічні відносини»

2021-2022 навчальний рік

   

Цикл загальної підготовки

 1. Глобальна економіка
 2. Міжнародний менеджмент
 3. Методологія та організація наукових досліджень

Цикл професійної підготовки

 1. Міжнародні стратегії економічного розвитку
 2. Міжнародний бізнес (за білінгвальною системою)
 3. Міжнародний компоративний аналіз конкурентоспроможності
 4. Сучасні моделі економічного розвитку країн
 5. Управління міжнародними інвестиційними проектами
 6. Соціальна відповідальність у міжнародному бізнесі
 7. Дипломатична та консульська служба
 8. Міжнародне оподаткування

Логічна послідовність вивчення навчальних дисциплін 2021-2022 н.р.


Вибіркові освітні компоненти другого (магістерського) рівня


2020-21 н.р.


Каталог вибіркових дисциплін за освітньою програмою

«Міжнародні економічні відносини»

2020-2021 навчальний рік

 

 1. Практика наукового та ділового спілкування іноземною мовою
 2. Психологія та педагогіка вищої школи
 3. Медіаграмотність
 4. Філософія економіки
 5. Міжнародний фінансовий менеджмент
 6. Валютно-фінансові операції у міжнародному бізнесі
 7. Міжнародні розрахунки
 8. Міжнародне оподаткування
 9. Офшоризація грошових потоків на фінансовому ринку
 10. Правове забезпечення публічного адміністрування
 11. Фінансові стратегії управління економічним розвитком
 12. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
 13. Управління міжнародними каналами розподілу
 14. Проектний менеджмент
 15. Міжнародно-правові механізми захисту прав людини
 16. Управління міжнародним маркетингом
 17. Торгова політика та комерційна дипломатія
 18. Ділові комунікації та документування в міжнародних економічних відносинах іноземною мовою
 19. Міжнародні стандарти корпоративного управління
 20. Ділове адміністрування: Управління проектами ЄС    
 21. Публічно-правова протидія корупції (м.”Корупційні ризики та методика їх виявлення”)

2021-22 н.р.


Каталог вибіркових дисциплін за освітньою програмою 

«Міжнародні економічні відносини»

2021-2022 навчальний рік

 1. Теорія і практика перекладу (бізнес-переклад та переклад конференцій) (англійська мова)
 2. Практика наукового та ділового спілкування іноземною мовою
 3. Ділові комунікації та документування в міжнародних економічних відносинах іноземною мовою
 4. Друга іноземна мова (німецька або китайська)
 5. Європейські підходи до оподаткування
 6. Податкова система зарубіжних країн
 7. Історія і теорія міжнародних економічних відносин
 8. Інституції міжнародної економічної політики
 9. Лідерство та партнерство в міжнародному бізнесі
 10. Глобальна безпека та міжнародні конфлікти
 11. Транснаціоналізація світової економіки
 12. Сучасна зарубіжна публіцистика
 13. Прес-служби та інформаційні агентства світу
 14. Міжнародні стратегічні комунікації
 15. Міжнародне митне право
 16. Міжнародне податкове право
 17. Управління міжнародною економічною діяльністю
 18. Економіка країн-членів ЄС 
 19. Конюнктурні дослідження світових товарних ринків
 20. Економіка країн G-7
 21. Економіка країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону
 22. Економіка країн Африки та Арабського світу
 23. Міжнародне співробітництво України та ЄС
 24. Світові фінансові центри
 25. Управління міжнародним маркетингом
 26. Міжнародні економічні кризи
 27. Міжнародний консалтинг
 28. Міжнародні стандарти корпоративного управління
 29. Міжнародні транспортні операції
 30. Міжнародні розрахунки
 31. Валютні операції
 32. Управління міжнародними каналами розподілу

Рекомендована тематика магістерських робіт 

за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини»

 1. Зовнішньоекономічна безпека України в умовах глобалізації
 2. Вплив провідних автоконцернів на кон’юнктуру світового автомобільного ринку в умовах глобалізації
 3. Стратегічні альянси транснаціональних корпорацій у певній галузі (на прикладі конкретної галузі за вибором студента)
 4. Зовнішньоекономічні інтереси України на світовому ринку аграрної продукції
 5. Розвиток світового ринку енергоресурів
 6. Розвиток фінансового іноземного інвестування в Україні
 7. Сучасний стан торгівлі цінними паперами на світовому фондовому ринку
 8. Оподаткування операцій з криптовалютами на світових валютних ринках
 9. Формування міжнародних  інноваційних кластерів у сучасному світі
 10. Експорт АПК з України: стан та перспективи розвитку
 11. Цифрові технологіях на глобальних фінансових ринках  
 12. Розвиток фінансових інновацій на світовому фондовому ринку
 13. Світовий ринок послуг: сучасний стан та тенденції розвитку 
 14. Експортна діяльність України в системі міжнародної торгівлі: стан та перспективи розвитку
 15. Конкурентоспроможість економіки України: оцінки, фактори, шляхи підвищення
 16. Зовнішній борг України: фактори, динаміка, механізми управління
 17. Світовий валютний ринок: структура і тенденції розвитку
 18. Міжнародні економічні організації у світовій економічній системі 
 19. Україна на світовому ринку робочої сили
 20. Постіндустріальне реформування національних економік: глобальні закономірності та регіональні особливості (на прикладі конкретних країн)
 21. Міждержавні міграційні зв’язки України: проблеми та тенденції розвитку
 22.  Країни БРІКС: місце і роль у світогосподарських процесах
 23. Стратегія макроекономічного стимулювання несировинного експорту України
 24. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: світовий досвід та вітчизняна практика  
 25. Лібералізація зовнішньої торгівлі як чинник підвищення конкурентоспроможності експорту

 

Сертифікти участі НПП у конференціях


Стежко Надія Володимирівна


1

Конференция Ирак

конференція Індія 1 стор

конференція Індія 2 стор

конференія Індія 3 стор

Конференція Індія 4 стор

Сертификат Греция вересень 2020

сертифікат онлайн конф. Словакія

Сертифікат онлайн конференція Індія август 2020

Certificate of Participation_ Стежко вересень 2020 Греція

IMG-20200910-WA0001

Prof. Dr. Stezhko Nadiia

Prof.-Dr.-Stezhko-Nadiia

STESHKO Словакія


Юр’єва Поліна Борисівна


Сертифікат 1

Сертифікат 2

Сертифікат 3

Сертифікат 4

Сертифікат 5

Сертифікат 6

Сертифікат 7


Чернова Ольга Вадимівна


диплом _edera (1)

диплом_США (1)

сертиф (1)

сертиф_конф-usc02-054 (1)

Чернова О. В[8702]_001

чернова сертификат_вінниця

Certif_AttrPresent-128 (1)

Certif_CaseClub-27 (1)

Certificate _Edera)


Коляда Олена Володимирівна


коляда сертификат

Сертифікат конференції 3

диплом конференция


Назаров Микола Ігорович


Конференція 04.2019

Конференція 12.2013

Конференція 10.2013

Конференція 03.2013

Конференція 12.2017

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

On-line захист курсових робіт

Online захист курсових робіт

Ви можете отримати якісну та сучасну освіту навіть в умовах карантину! Ми надаємо освітні послуги, за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Сервіс Moodle – система управління освітнім процесом, яка може поєднувати у собі комунікацію між викладачами та студентами. Це можливості виконання завдань, завантаження файлів, обмін повідомленнями, оцінювання та багато іншого. Можливим став і дистанційний захист курсових робіт.

8 квітня 2020р. – група МЕБ-16-1 захищала курсові роботи з дисципліни Міжнародна економічна діяльність України в режимі on-line, це стало цікавим досвідом як для викладачів так і для студентів.

Університет державної фіскальної служби України, кафедра міжнародної економіки  запрошують вас взяти участь в студентській науково-практичній конференції клубу «Міжнародник» яка відбудеться 26  листопада 2019 року

Детальніше в інформаційному листі.

18 лютого 2020 року студенти кафедри міжнародної економіки спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» зустрілись з успішною випускницею 2011 року к.е.н., доцентом Процун Наталією Михайлівною, яка наразі працює деканом факультету менеджменту та бізнесу в Українсько-Американському університеті «Конкордія» та Paul Thomas Партнером та Президентом IRE (USA) та IRE (Ukraine). На зустрічі Наталія Процун роповіла про свій шлях успіху, а Paul Thomas прочитав лекцію студентам на тему «Вasic qualities that students need for better employment» (Основні якості, необхідні для кращого працевлаштування).

         Під час зустрічі з Paul Thomas також було обговорено  освітньо-професійні програми спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів підготовки, який зазначив, що програми відповідають цілям, очікуваним результатам та технологіям реалізації освітнього процесу. Професійні компетентності носять практичний характер і можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх фахівців.

7  жовтня 2021 18:00 відбудеться відкрита зустріч з експертною групою під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (ID у ЄДЕБО 32288) із використанням технічних засобів відеозв’язку

Підключитись до конференції Zoom https://us04web.zoom.us/j/79639455103?pwd=ZGQzMzlFNlIxV2N4Wk1Rd0tncUpkdz09

Ідентифікатор конференції: 796 3945 5103

Пароль: 5RppNT

Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації» у Податковому університеті

22 жовтня у Податковому університеті відбулася Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації». Захід організовано Науковою бібліотекою Податкового університету спільно з Державною науково-технічною бібліотекою України. Мета заходу – обмін досвідом та кращими практиками між представниками бібліотек, знайомство з сучасними технологіями бібліотечного обслуговування та налагодження комунікацій з користувачами в умовах сучасних реалій. Учасників Школи досвіду привітала […]

День відкритих дверей у Податковому університеті

У Податковому університеті провели перший у новому навчальному семестрі День відкритих дверей у форматі онлайн. Такий захід проводиться з метою ознайомлення майбутніх вступників з унікальністю університету, перевагами навчання, а також переліком інститутів та спеціальностей закладу вищої освіти. Участь у заході взяла в.о. ректора Валентина Унинець-Ходаківська, яка розповіла про особливості Університету, як єдиного відомчого закладу вищої […]

Відбулося засідання Науково-методичної ради Університету

21 жовтня 2021 року відбулося засідання Науково-методичної ради Університету. Відповідно до порядку денного розглянуті питання організації освітнього процесу та реалізації освітніх програм в Університеті, а саме: про результати  вступних випробувань випускників бакалаврату при вступі в магістратуру за технологією ЗНО доповіли заступники директорів ННІ/Факультету, результати анкетування “Освітнє середовище Університету державної фіскальної служби України”  представила Начальник Навчально-методичного […]

У Податковому університеті відбувся соціальний форум «Свідома громада – рівні можливості»

Мета заходу – створення умов для захисту інституту сім’ї та гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству, захисту дітей та інклюзивних груп населення, підвищення рівня інклюзивної освіченості. Організатори форуму: «Асоціація жінок України «ДІЯ». Приірпіння» та ГО “Центр Суспільних Комунікацій” у партнерстві з Податковим університетом, Асоціацією «Child.ua», ГО «Аутизм. Альтернатива», Геополітичним Альянсом жінок, Незалежною розширеною Делегацією […]

Серія тренінгів з використання публічних даних

Тема 2 20.10.2021 р. для студентів, що навчаються за освітніми програмами «Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика» і «Управлінський облік та бізнес-аналітика» бізнес-тренером Анною Клименко, компанія  HRD YouControl , в рамках дії Меморандуму про співробітництво між Університетом ДФС України та ТОВ «YouControl» було проведено черговий вебінар на тему: «Перевірки співробітників та пошук рекрутингових агенцій/відкриті дані для рекрутингу».          57 […]

Податковий університет на XIII Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті»

З 20 по 22 жовтня 2021 року в Київському Палаці Спорту проходить XIII Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» та виставка освіти за кордоном «World Edu», до якої долучилися й представники Податкового університету. Делегатом на заході став відділ профорієнтаційної роботи, практики та сприяння працевлаштуванню Навчально-наукового центру організації освітнього процесу університету. Цього року подія об’єднала 320 […]

НЛ “Юридична клініка” провела онлайн-тренінг на тему: “Збір інформації по справі

19.10.2021 НЛ “Юридична клініка” після невеличких канікул знову почала працювати у звичайному режимі, тож студенти-консультанти провели онлайн-тренінг на тему: “Збір інформації по справі”.  Проводили: Бондаренко Альбіна та Федорчук Карина  Даний тренінг охоплює такі питання:  1.Поняття інтерв’ювання. 2.Підготовка до інтерв’ювання. 3.Перший контакт з клієнтом. Вільна розповідь клієнта: -з’ясування проблем клієнта; -встановлення хронології подій; -резюмування інтерв’ю; Завершення […]

Презентація наукових праць та результатів Міжнародного Форуму «Масові штучні голоди: пам’ятаємо, вшановуємо» у Податковому університеті

У Податковому університеті відбулася презентація наукових праць та результатів Міжнародного Форуму «Масові штучні голоди: пам’ятаємо, вшановуємо». Участь у заході взяли науково-педагогічні працівники, адміністрація, працівники бібліотеки та музею університету а також студенти, які долучилися до презентації у режимі онлайн. Захід відбувся з ініціативи керівництва Національного музею Голодомору-геноциду в Україні. Мета проєкту – ознайомлення з історичною літературою […]

Серія тренінгів з використання публічних даних

Всесвітньо славний вислів «хто володіє інформацією, той володіє світом» належить Натану Ротшильду.       Крилатим же він став після того, як його процитував Вінстон Черчилль.     Один зі стратегічних партнерів Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту, наш щирий друг і порадник компанія  YouControl зініціювала та успішно реалізовує серію навчальних вебінарів про можливості та процедуру використання публічних і відкритих даних в Україні […]
Всі новини та анонси

Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації» у Податковому університеті

22 жовтня у Податковому університеті відбулася Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації». Захід організовано Науковою бібліотекою Податкового університету спільно з Державною науково-технічною бібліотекою України. Мета заходу – обмін досвідом та кращими практиками між представниками бібліотек, знайомство з сучасними технологіями бібліотечного обслуговування та налагодження комунікацій з користувачами в умовах сучасних реалій. Учасників Школи досвіду привітала […]

День відкритих дверей у Податковому університеті

У Податковому університеті провели перший у новому навчальному семестрі День відкритих дверей у форматі онлайн. Такий захід проводиться з метою ознайомлення майбутніх вступників з унікальністю університету, перевагами навчання, а також переліком інститутів та спеціальностей закладу вищої освіти. Участь у заході взяла в.о. ректора Валентина Унинець-Ходаківська, яка розповіла про особливості Університету, як єдиного відомчого закладу вищої […]

Відбулося засідання Науково-методичної ради Університету

21 жовтня 2021 року відбулося засідання Науково-методичної ради Університету. Відповідно до порядку денного розглянуті питання організації освітнього процесу та реалізації освітніх програм в Університеті, а саме: про результати  вступних випробувань випускників бакалаврату при вступі в магістратуру за технологією ЗНО доповіли заступники директорів ННІ/Факультету, результати анкетування “Освітнє середовище Університету державної фіскальної служби України”  представила Начальник Навчально-методичного […]