Шановні науково-педагогічні працівники, стейкхолдери, здобувачі вищої освіти, свої пропозиції та рекомендації щодо проекту ОПП «Середня освіта (Історія. Правознавство)» магістри, гарант доцент, д.ю.н. Кудін С.В. просимо надсилати на електронну пошту kafedratdp@ukr.net з приміткою «ОПП. Проект. Середня освiта (Iсторiя. Правознавство).

Обовязкові навчальні дисципліни третього освітнього рівня спеціальності 081 "Право

Обов'язкові навчальні дисципліни першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Вибіркові навчальні дисципліни другого (магістерського) рівня спеціальності 014 "Середня освіта. Історія

Монографії кафедри теорії, історії права і держави та конституційного права

Всеукраїнські науково-правові читання пам'яті доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України, член-кореспондента Національної академії правових наук України НІНИ РОМАНІВНИ НИЖНИК

Кафедра теорії, історії права і держави та конституційного права (далі кафедра) одним із пріоритетних напрямів діяльності визначає наукову роботу професорсько-викладацького складу кафедри та Наукового товариства студентів  і курсантів кафедри «Точка зору». 

Основні напрями наукового дослідження кафедри: Доктринальні основи забезпечення дії права в умовах реалізації державної політики в Україні; Державно-правова політика в умовах еволюції правової системи України; Концептуальні основи регіональної політики та децентралізації влади в Україні; Забезпечення прав та свобод людини і громадянина в демократичному суспільстві; Особливості забезпечення дії права в процесі реалізації фіскальної політики України.

Тема науково-дослідної роботи кафедри «Забезпечення дії права в процесі реалізації державної політики». Актуальність теми полягає як у сучасному дослідженні теоретичних положень права, так і у їх практичній реалізації. Загальновідомим є те, що дія права здійснює важливий регулюючий вплив на відносини у всіх сферах діяльності суспільства та держави. Також вирішення основних проблем щодо побудови демократичної держави в Україні можливе за умови здійснення державної політики органами державної влади на основі якісної регулюючої дії права.  

Професорсько-викладацький склад кафедри: д.ю.н., професор, завідувач кафедри Шевченко А. Є.,  заступник зав. кафедри з методичної роботи, ст. викладач Берестень А. В., заступник зав. кафедри з наукової роботи, ст. викладач Павлюх О. А.; професори: Савенкова Л. О., Лощихін О. М., Верховцева І. Г.; доценти: Баранков О. Г., Кудін С. В., Мацелик М. О., Старостюк А. В., Корінний М. М., Камаралі С. Є., Калиновський В. С.,  Вітюк Д. Л., Патланчук В. Н.; ст. викладач, к.ю.н., Капічон О. Г. входять до складу Наукової ради кафедри; активно працюють над науковими дослідженнями; організовують, проводять та беруть активну участь у різноманітних науково-комунікативних заходах; займаються апробацією наукових знань у навчальний процес та законотворчу діяльність.

Студенти та курсанти ННІ права – члени Наукового товариства кафедри «Точка зору» постійно взаємодіють з професорсько-викладацьким складом кафедри та активно долучаються до наукової роботи кафедри. Результатами їх діяльності є: участь у науково-комунікативних заходах кафедри, ННІ права, Університету та інших навчальних закладів; написання есе, тез доповідей, наукових робіт, статей на актуальну тематику сьогодення.   

Наукова діяльність кафедри здійснюється на основі Конституції України, чинних законодавчих актів України та світу тощо.

У межах виконання теми наукової роботи кафедри постійно проводяться науково-практичні конференції, круглі столи, семінари, лекторії; публікуються тези, статті, навчально-методичні матеріали, тощо. 

Найбільш значимі науково-комунікативні заходи кафедри, які проводяться на постійній основі кожного навчального року:

  1. Науково-практичний круглий стіл на тему «Професія юриста в сучасних умовах розбудови правової держави в Україні: теорія та практика». 
  2. Всеукраїнські науково-правові читання присвячені пам’яті д.ю.н., професора, Заслуженого юриста України, член-кореспондента Національної академії правових наук України Нижник Ніни Романівни.
  3. Науковий семінар на тему «Забезпечення дії права в процесі реалізації державної політики».

Особливістю цих та інших науково-комунікативних заходів кафедри є привернення уваги наукової спільноти України та світу до актуальних проблем сьогодення і залучення її до дискусії та пошуку ефективних шляхів вирішення цих проблем. 

КРУГЛИЙ СТІЛ_Професія_юриста_07.10.2021

МК_Основні види НДР студента_05.10.2021

Неформальна освіта_10.12.2020

Квест_Юриспруденція в житті студента_16.09.2021

Лекторій_НАУКОВА РОБОТА_14-15.09.2021_

ЛІТНЯ ШКОЛА ЮНИЙ ПРАВНИК 19.07.2021.pdf

Обговорення порядку вирішення конфліктних ситуацій в УДФСУ зі здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня ОП_Середня

Обговорення ОП Середня освіта (Історія.Правознавство) другого (магістерського) рівня_2020

Навчально-методичний семінар з питань дотримання академічної доброчесності_2020

Круглий стіл_До 25 – річчя Конституції України_23.06.2021 (1)

Конференція_Забезпечення дії права в умовах розбудови правової держави_14.05.2021

Відкрите лекційне заняття_Камаралі С.Є._17.05.2021

Відкрите лекційне заняття_Доценко В. О._19.05.2021

Засідання КТІПіДтаКП 17.05.2020

Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації» у Податковому університеті

22 жовтня у Податковому університеті відбулася Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації». Захід організовано Науковою бібліотекою Податкового університету спільно з Державною науково-технічною бібліотекою України. Мета заходу – обмін досвідом та кращими практиками між представниками бібліотек, знайомство з сучасними технологіями бібліотечного обслуговування та налагодження комунікацій з користувачами в умовах сучасних реалій. Учасників Школи досвіду привітала […]

День відкритих дверей у Податковому університеті

У Податковому університеті провели перший у новому навчальному семестрі День відкритих дверей у форматі онлайн. Такий захід проводиться з метою ознайомлення майбутніх вступників з унікальністю університету, перевагами навчання, а також переліком інститутів та спеціальностей закладу вищої освіти. Участь у заході взяла в.о. ректора Валентина Унинець-Ходаківська, яка розповіла про особливості Університету, як єдиного відомчого закладу вищої […]

Відбулося засідання Науково-методичної ради Університету

21 жовтня 2021 року відбулося засідання Науково-методичної ради Університету. Відповідно до порядку денного розглянуті питання організації освітнього процесу та реалізації освітніх програм в Університеті, а саме: про результати  вступних випробувань випускників бакалаврату при вступі в магістратуру за технологією ЗНО доповіли заступники директорів ННІ/Факультету, результати анкетування “Освітнє середовище Університету державної фіскальної служби України”  представила Начальник Навчально-методичного […]
Всі новини та анонси

Увага! Стажування молоді!

    З 22 жовтня 2021 року Державна служба якості освіти у м.Києві (далі – управління Служби)  проводить стажування молоді, яка не перебуває на посадах державної служби, щоб ознайомити зі специфікою державної служби та сформувати вмотивований кадровий резерв; ознайомити з діяльністю управління Служби активних та ініціативних молодих людей, які цікавляться державною службою. Ми пропонуємо стажування […]

У Податковому університеті відбудеться II Міжнародний податковий конгрес

Податковий університет запрошує представників законодавчої та виконавчої влади, судових органів, бізнесу, громадських організацій, експертів галузі, науковців та молодих вчених взяти участь у ІІ Міжнародному податковому конгресі, який відбудеться 26 листопада 2021 року. Мета Конгресу: відкрита комунікація між фахівцями у сфері публічних фінансів, оподаткування та новим поколінням інтелектуальної та ділової еліти країни, зміцнення економічного патріотизму, формування […]

Увага! Конкурс на логотип Державного інституту сімейної та молодіжної політики

  Державний інститут сімейної та молодіжної політики запрошує студентів Податкового університету та зацікавлену молодь взяти участь у розробці логотипу (емблему)  Інституту. Конкурс проводиться у два етапи: І етап – до 30 листопада 2021 року; ІІ етап – до 30 грудня 2021 року. Для участі у І етапі Конкурсу необхідно надіслати заявку за формою https://cutt.ly/lRhg3vy до 30 листопада […]

Дбаючи про ваше здоров’я в Податковому університеті продовжується кампанія з вакцинації

    Запрошуємо усіх співробітників, студентів та членів їх родин на безкоштовну вакцинацію від Covid-19. Вакцинація відбуватиметься 20 жовтня у Медичному центрі Університету ДФС України (вул. Північна, 48) з 9:00 до 16:00 години. Доступні вакцини: – Pfizer; – CoronaVac. Попередній запис на вакцинацію здійснюється за телефоном +380963887939 90 (Марина Кітченко) Пам’ятайте, що на сьогодні вакцинація […]