У ДПУ відбувся круглий стіл, у дистанційному форматі, з питань якості освітньо-професійної прогрмами «Глобальні політичні процеси та міжнародні відносини»

У ДПУ відбувся круглий стіл, у дистанційному форматі, з питань якості освітньо-професійної прогрмами «Глобальні політичні процеси та міжнародні відносини»

Сьогодні, 2 лютого, у Податковому університеті, на кафедрі соціальної філософії та управління, у дистанційному форматі відбувся круглий стіл з питань якості освітньо-професійної прогрмами «Глобальні політичні процеси та міжнародні відносини» за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Участь у обговоренні взяли партнери кафедри: Кан Ден Сік – доктор політичних наук, завідувач кафедри корейської філології Київського лінгвістичного університету, професор, директор Корейського культурного центру; Макаров Гліб Валерійович – кандидат політичних наук, головний консультант відділу розвитку політичної системи Центру суспільних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень; Сулима Оксана Вікторівна – радник з питань міжнародного співробітництва Ірпінської міської ради; Настояща Катерина Василівна – кандидат соціологічних наук, завідувач відділу філософії та геополітики Науково-дослідного інституту українознавства МОН України; Чайковський Дмитро Захарович – здобувач МВМЗ -21-1, який навчається на даній освітній програмі; Романенко Юрій Вікторович – доктор соціологічних наук, професор кафедри міжнародних медіа-комунікацій та комунікативних технологій Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.

Модератором круглого столу був: гарант освітньої програми – Чупрій Леонід Васильович, доктор політичних наук, професор. 

У заході також взяли участь: в.о. завідувача кафедри соціальної філософії та управління, доктор наук з державного управління, доцент Грабовенко Наталія Валеріївна та доктор філософських наук, професор кафедри соціальної філософії та управління Богдановський Ігор Валерійович (член робочої групи).

Учасники круглого столу високо оцінили освітню програму, її актуальність і відповідність викликам сучасності, зокрема, в умовах загострення міжнародних суперечностей. 

Так, Ден Сик Кан підкреслив унікальність програми, визначив, що мета, завдання, особливості програми чітко прописані, структурно-логічна схема надає можливості послідовно вивчити усі дисципліни навчального плану. Настояща К.В. відзначила, що програма складена органічно і освітні компоненти дозволяють досягти усі компетентності і програмні результати навчання. Програма є практико-орієнтована. Суліма О.В. відзначила доречність включення в перелік компетентностей: здатність визначати тенденції та перспективи розвитку регіональних інтеграційних процесів, головних акторів і механізми реалізації інтеграційних стратегій. Романенко Ю.В. – компетентність: здатність визначати взаємозв’язок між різними рівнями комунікації у системі міжнародних відносин, налагоджувати ефективну взаємодію між ними, уміння ефективно доносити інформацію, погоджувати позиції та виробляти консенсусні рішення. Здобувач Чайковський Д.З. – відзначив, що організація освітнього процесу на цій програмі зорієнтована на студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання із використанням інноваційних методів (стимулювання та мотивація до навчально-пізнавальної діяльності, навчання на основі досліджень, самоконтроль, взаємоконтроль, самокорекція, взаємокорекція, мозковий штурм, кейс-методи, дискусії) і технологій (ігрові, тренінгові, проблемно-пошукові, проективні, програмовані, сугестивні, евристичні, рефлексивні). 

Висловлюємо подяку усім учасникам круглого столу!

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *