Рецензія на ОПП першого(бакалаврського) рівня 292 Міжнародні економічні відносини від президента ВАКтаБ А. Дуброва

Рецензія на ОПП першого(бакалаврського) рівня 292 Міжнародні економічні відносини від к.е.н., доцента Н. Чаплинської У-АУ Конкордія

ОПП 2017 292 Міжнародні економічні відносини ОКР Магістр 

ОПП 2019 292 Міжнародні економічні відносини ОКР Магістр

ОПП 2020 292 Міжнародні економічні відносини ОКР Магістр

Рецензія на ОПП другого (магістерського) рівня 292 Міжнародні економічні відносини від д.е.н., професора О.М. Яценко КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

Рецензія на ОПП другого (магістерського) рівня 292 Міжнародні економічні відносини від ТОВ ІНТЕРАГРОПАК

Рецензія на ОПП другого (магістерського) рівня 292 Міжнародні економічні відносини від Департаменту боргової політики Міністерства фінансів України

ОПП 2021 292 Міжнародні економічні відносини ОКР Магістр

Рецензія на ОПП другого (магістерського) рівня 292 Міжнародні економічні відносини від д.е.н., професора Л. Ліпкової УЕБ

Рецензія на ОПП другого (магістерського) рівня 292 Міжнародні економічні відносини від д.е.н., професора І. Зварич ЗНУ (1)

Рецензія на ОПП другого (магістерського) рівня 292 Міжнародні економічні відносини від Управління міжнародного співробтництва Міністерства фінансів України

ОПП 2019 292 Міжнародні економічні відносини ОКР Бакалавр

ОПП 2020 292 Міжнародні економічні відносини ОКР Бакалавр

ОПП 2021 292 Міжнародні економічні відносини ОКР Бакалавр

Рецензія на ОПП першого(бакалаврського) рівня 292 Міжнародні економічні відносини від д.е.н., професора О. Шкурпій ПДАУ

Рецензія на ОПП першого(бакалаврського) рівня 292 Міжнародні економічні відносини від ТОВ СТРОЙГРУПА 2006

Робочі програми, навчально-методичні матеріали з предметів кафедра міжнародної економіки розміщені в Авторизованій електронній базі «Методичні матеріали», що адмініструється Науковою бібліотекою, за посиланням: http://surl.li/afdsd

Обов'язкові освітні компоненти першого (бакалаврського) рівня.

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Обов'язкові освітні компоненти другого (магістерського) рівня


2020-2021 н.р.


Каталог обов’язкових дисциплін за освітньою програмою 

«Міжнародні економічні відносини»

2020-2021 навчальний рік

    Цикл загальної підготовки

 1. Глобальна економіка
 2. Міжнародний менеджмент
 3. Методологія та організація наукових досліджень

   Цикл професійної підготовки

 1. Міжнародні стратегії економічного розвитку
 2. Міжнародний бізнес (за білінгвальною системою)
 3. Міжнародний компоративний аналіз конкурентоспроможності
 4. Сучасні моделі економічного розвитку країн
 5. Управління міжнародними інвестиційними проектами
 6. Соціальна відповідальність у міжнародному бізнесі
 7. Дипломатична та консульська служба

Логічна послідовність вивчення навчальних дисциплін у 2020-2021 н.р.


2021-2022 н.р.


Каталог обов’язкових дисциплін за освітньою програмою

«Міжнародні економічні відносини»

2021-2022 навчальний рік

   

Цикл загальної підготовки

 1. Глобальна економіка
 2. Міжнародний менеджмент
 3. Методологія та організація наукових досліджень

Цикл професійної підготовки

 1. Міжнародні стратегії економічного розвитку
 2. Міжнародний бізнес (за білінгвальною системою)
 3. Міжнародний компоративний аналіз конкурентоспроможності
 4. Сучасні моделі економічного розвитку країн
 5. Управління міжнародними інвестиційними проектами
 6. Соціальна відповідальність у міжнародному бізнесі
 7. Дипломатична та консульська служба
 8. Міжнародне оподаткування

Логічна послідовність вивчення навчальних дисциплін 2021-2022 н.р.


Вибіркові освітні компоненти другого (магістерського) рівня


2020-21 н.р.


Каталог вибіркових дисциплін за освітньою програмою

«Міжнародні економічні відносини»

2020-2021 навчальний рік

 

 1. Практика наукового та ділового спілкування іноземною мовою
 2. Психологія та педагогіка вищої школи
 3. Медіаграмотність
 4. Філософія економіки
 5. Міжнародний фінансовий менеджмент
 6. Валютно-фінансові операції у міжнародному бізнесі
 7. Міжнародні розрахунки
 8. Міжнародне оподаткування
 9. Офшоризація грошових потоків на фінансовому ринку
 10. Правове забезпечення публічного адміністрування
 11. Фінансові стратегії управління економічним розвитком
 12. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
 13. Управління міжнародними каналами розподілу
 14. Проектний менеджмент
 15. Міжнародно-правові механізми захисту прав людини
 16. Управління міжнародним маркетингом
 17. Торгова політика та комерційна дипломатія
 18. Ділові комунікації та документування в міжнародних економічних відносинах іноземною мовою
 19. Міжнародні стандарти корпоративного управління
 20. Ділове адміністрування: Управління проектами ЄС    
 21. Публічно-правова протидія корупції (м.”Корупційні ризики та методика їх виявлення”)

2021-22 н.р.


Каталог вибіркових дисциплін за освітньою програмою 

«Міжнародні економічні відносини»

2021-2022 навчальний рік

 1. Теорія і практика перекладу (бізнес-переклад та переклад конференцій) (англійська мова)
 2. Практика наукового та ділового спілкування іноземною мовою
 3. Ділові комунікації та документування в міжнародних економічних відносинах іноземною мовою
 4. Друга іноземна мова (німецька або китайська)
 5. Європейські підходи до оподаткування
 6. Податкова система зарубіжних країн
 7. Історія і теорія міжнародних економічних відносин
 8. Інституції міжнародної економічної політики
 9. Лідерство та партнерство в міжнародному бізнесі
 10. Глобальна безпека та міжнародні конфлікти
 11. Транснаціоналізація світової економіки
 12. Сучасна зарубіжна публіцистика
 13. Прес-служби та інформаційні агентства світу
 14. Міжнародні стратегічні комунікації
 15. Міжнародне митне право
 16. Міжнародне податкове право
 17. Управління міжнародною економічною діяльністю
 18. Економіка країн-членів ЄС 
 19. Конюнктурні дослідження світових товарних ринків
 20. Економіка країн G-7
 21. Економіка країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону
 22. Економіка країн Африки та Арабського світу
 23. Міжнародне співробітництво України та ЄС
 24. Світові фінансові центри
 25. Управління міжнародним маркетингом
 26. Міжнародні економічні кризи
 27. Міжнародний консалтинг
 28. Міжнародні стандарти корпоративного управління
 29. Міжнародні транспортні операції
 30. Міжнародні розрахунки
 31. Валютні операції
 32. Управління міжнародними каналами розподілу

Рекомендована тематика магістерських робіт 

за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини»

 1. Зовнішньоекономічна безпека України в умовах глобалізації
 2. Вплив провідних автоконцернів на кон’юнктуру світового автомобільного ринку в умовах глобалізації
 3. Стратегічні альянси транснаціональних корпорацій у певній галузі (на прикладі конкретної галузі за вибором студента)
 4. Зовнішньоекономічні інтереси України на світовому ринку аграрної продукції
 5. Розвиток світового ринку енергоресурів
 6. Розвиток фінансового іноземного інвестування в Україні
 7. Сучасний стан торгівлі цінними паперами на світовому фондовому ринку
 8. Оподаткування операцій з криптовалютами на світових валютних ринках
 9. Формування міжнародних  інноваційних кластерів у сучасному світі
 10. Експорт АПК з України: стан та перспективи розвитку
 11. Цифрові технологіях на глобальних фінансових ринках  
 12. Розвиток фінансових інновацій на світовому фондовому ринку
 13. Світовий ринок послуг: сучасний стан та тенденції розвитку 
 14. Експортна діяльність України в системі міжнародної торгівлі: стан та перспективи розвитку
 15. Конкурентоспроможість економіки України: оцінки, фактори, шляхи підвищення
 16. Зовнішній борг України: фактори, динаміка, механізми управління
 17. Світовий валютний ринок: структура і тенденції розвитку
 18. Міжнародні економічні організації у світовій економічній системі 
 19. Україна на світовому ринку робочої сили
 20. Постіндустріальне реформування національних економік: глобальні закономірності та регіональні особливості (на прикладі конкретних країн)
 21. Міждержавні міграційні зв’язки України: проблеми та тенденції розвитку
 22.  Країни БРІКС: місце і роль у світогосподарських процесах
 23. Стратегія макроекономічного стимулювання несировинного експорту України
 24. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: світовий досвід та вітчизняна практика  
 25. Лібералізація зовнішньої торгівлі як чинник підвищення конкурентоспроможності експорту

 

Сертифікти участі НПП у конференціях

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Он-лайн захист звітів з практики бакалаврів денної форми навчання спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини”
Он-лайн захист випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів заочної форми навчання спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини”
Науковий семінар кафедри міжнародної економіки «ІV промислова революція та її вплив на світове господарство»
Он-лайн захист випускних кваліфікаційних робіт магістрів спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини”
On-line захист курсових робіт – група МЕБ-16-1
Другий Міжнародний конкурс студентських науково-дослідних робіт з економіки!
На кафедрі міжнародної економіки відбулися успішні захисти магістерських робіт

On-line захист курсових робіт

Online захист курсових робіт

Ви можете отримати якісну та сучасну освіту навіть в умовах карантину! Ми надаємо освітні послуги, за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Сервіс Moodle – система управління освітнім процесом, яка може поєднувати у собі комунікацію між викладачами та студентами. Це можливості виконання завдань, завантаження файлів, обмін повідомленнями, оцінювання та багато іншого. Можливим став і дистанційний захист курсових робіт.

8 квітня 2020р. – група МЕБ-16-1 захищала курсові роботи з дисципліни Міжнародна економічна діяльність України в режимі on-line, це стало цікавим досвідом як для викладачів так і для студентів.

Університет державної фіскальної служби України, кафедра міжнародної економіки  запрошують вас взяти участь в студентській науково-практичній конференції клубу «Міжнародник» яка відбудеться 26  листопада 2019 року

Детальніше в інформаційному листі.

18 лютого 2020 року студенти кафедри міжнародної економіки спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» зустрілись з успішною випускницею 2011 року к.е.н., доцентом Процун Наталією Михайлівною, яка наразі працює деканом факультету менеджменту та бізнесу в Українсько-Американському університеті «Конкордія» та Paul Thomas Партнером та Президентом IRE (USA) та IRE (Ukraine). На зустрічі Наталія Процун роповіла про свій шлях успіху, а Paul Thomas прочитав лекцію студентам на тему «Вasic qualities that students need for better employment» (Основні якості, необхідні для кращого працевлаштування).

         Під час зустрічі з Paul Thomas також було обговорено  освітньо-професійні програми спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів підготовки, який зазначив, що програми відповідають цілям, очікуваним результатам та технологіям реалізації освітнього процесу. Професійні компетентності носять практичний характер і можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх фахівців.

7  жовтня 2021 18:00 відбудеться відкрита зустріч з експертною групою під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (ID у ЄДЕБО 32288) із використанням технічних засобів відеозв’язку

Підключитись до конференції Zoom https://us04web.zoom.us/j/79639455103?pwd=ZGQzMzlFNlIxV2N4Wk1Rd0tncUpkdz09

Ідентифікатор конференції: 796 3945 5103

Пароль: 5RppNT

Запрошуємо усіх бажаючих на студентську науково-практичну конференцію

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ»  Відбудеться 19 травня 2022 р. з 14.30 за он0лайн покликанням: 14.30 – 14.40 Вступне слово в.о. завідувача кафедри психології, педагогіки та соціології Ірини Пєтухової 14.40 – 15.00 Наталія Макієнко, практичний психолог, травма-терапевт «Міжнародні протоколи екстреної психологічної допомоги особистості в умовах війни» 15.00 – 15.15 Олександра Кулій, здобувач вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» «Синдром вцілілого: як позбутися» 15.15 – […]

Храм Святого Миколая Чудотворця, що знаходиться на території Податкового, перейшов до Православної Церкви України

Вітаємо прихожан храму Миколая Чудотворця з виходом з УПЦ МП! Хто з ірпінців не знає чи хоча б раз не був у чудовому храмі св. Миколая Чудотворця, що знаходиться на території Державного податкового університету! Храм було побудовано у 1999 році. З того часу для багатьох він став місцем духовної сили, душевного спокою, нових знань. Сюди […]

Відкрите лекційне заняття

13 травня 2022 року для здобувачів нашої кафедри відбулось відкрите лекційне заняття на тему «Програми корпоративної соціальної відповідальності: основи впровадження та звітності». Заняття проведено д.е.н., доцентом, професором кафедри соціальної філософії та управління Ховрак Інною Вікторівною. Під час лекції слухачі ознайомились із  – ключовими документами для формування політики корпоративної соціальної відповідальності,  – етапами розробки та реалізації […]

Наукова активність викладачів кафедри фіскального адміністрування

11 травня 2022 року кафедра фіскального адміністрування представляла ФПСОА та Державний податковий університет з доповідю «ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ» на пленарному засіданні Міжнародної науково-практичній конференції, що проходила в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне). Кафедру фіскального адміністрування Факультету податкової справи, обліку і аудиту було представлено в особі д.е.н., професора Ізмайлова Ярослава Олексійовича з доповіддю та презентацією. В […]

«Юридична клініка» вкотре провела зустріч з практикантами Державного податкового університету

Дякуємо, що знаходите час та сили навчатися. У ролі спікерів виступили студенти-консультанти Ариштевич Ольга та Слив’юк Софія. На даній зустрічі слухачі дізналися все про НЛ «Юридична клініка» та навіть більше: – Історію створення та діяльність клініки; – Завдання «ЮК» ; – Напрямки, організація нашої роботи та структура ; – Керівництво НЛ «Юридична клініка». Студентська Рада […]

Відбулася збори студентів-практикантів НЛ “Юридична клініка”

06.05.2022 відбулася збори студентів-практикантів НЛ “Юридична клініка” У зборах взяли участь 32 осіб. Тема зустрічі: «Історія та структура Юридичної клініки» На зборах було розглянуто та опрацьовано такі питання: 1.    Поняття і види юридичних клінік та напрями їх діяльності. 2.    Виникнення і розвиток клінічної освіти її мета і завдання. 3.    Історія створення Навчально лабораторії «Юридична клініка». […]

Про збільшення часу для написання тесту

Сьогодні, 3 травня 2022 року, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив https://t.me/SerhiyShkarlet/841, що Український центр оцінювання якості освіти проаналізував перебіг демонстраційного тесту в онлайн-середовищі та відведений час на завдання. Комісія підтвердила, що певна частка учасників не встигає виконувати останні завдання тесту. «Застороги педагогів, абітурієнтів і їхніх батьків, а також реальні статистичні дані проходження тестування […]

Верховною Радою України прийнято Закон України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану

 15.03.2022 Верховною Радою України прийнято Закон України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” № 2136-ІХ (далі – Закон № 2136-ІХ). Даний закон є необхідним для регулювання трудових відносин між роботодавцями та працівниками у період дії воєнного стану в Україні. Варто зазначити, що відповідно до пункту 3 розділу “Прикінцеві положення” Закону України ” Про […]

Державний податковий університет та Економічний університет в Катовіце продовжують співпрацю

10 років взаємодопомоги та підтримки! 10 років партнерства та дружби між Економічним університетом в Катовіце та Державним податковим університетом. Оцінюючи роки плідної спільної праці, стає очевидним, що успіх, досягнутий вишами в останні роки, — це результат не лише спільних зусиль, але й міцних відносин, які побудовані на взаєморозумінні, довірі та повазі.  Підтримка співпраці з іноземними […]

Лекція від заступника начальника відділу перевірок у сфері побутових послуг управління податкового аудиту у сфері торгівлі та послуг

27.04.2022 року на запрошення кафедри фіскального адміністрування, в рамках співпраці ДПУ та  ГУ ДПС у м. Києві, відбулася відкрита лекція від податківця-практика для здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня по спеціальностях 071 “Облік і оподаткування”  та 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” Тема заняття: “Особливості податкового аудиту та перевірки бізнесу в умовах військового стану”. Заняття провів […]
Всі новини та анонси

Запрошуємо усіх бажаючих на студентську науково-практичну конференцію

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ»  Відбудеться 19 травня 2022 р. з 14.30 за он0лайн покликанням: 14.30 – 14.40 Вступне слово в.о. завідувача кафедри психології, педагогіки та соціології Ірини Пєтухової 14.40 – 15.00 Наталія Макієнко, практичний психолог, травма-терапевт «Міжнародні протоколи екстреної психологічної допомоги особистості в умовах війни» 15.00 – 15.15 Олександра Кулій, здобувач вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» «Синдром вцілілого: як позбутися» 15.15 – […]

Храм Святого Миколая Чудотворця, що знаходиться на території Податкового, перейшов до Православної Церкви України

Вітаємо прихожан храму Миколая Чудотворця з виходом з УПЦ МП! Хто з ірпінців не знає чи хоча б раз не був у чудовому храмі св. Миколая Чудотворця, що знаходиться на території Державного податкового університету! Храм було побудовано у 1999 році. З того часу для багатьох він став місцем духовної сили, душевного спокою, нових знань. Сюди […]

Відкрите лекційне заняття

13 травня 2022 року для здобувачів нашої кафедри відбулось відкрите лекційне заняття на тему «Програми корпоративної соціальної відповідальності: основи впровадження та звітності». Заняття проведено д.е.н., доцентом, професором кафедри соціальної філософії та управління Ховрак Інною Вікторівною. Під час лекції слухачі ознайомились із  – ключовими документами для формування політики корпоративної соціальної відповідальності,  – етапами розробки та реалізації […]

Наукова активність викладачів кафедри фіскального адміністрування

11 травня 2022 року кафедра фіскального адміністрування представляла ФПСОА та Державний податковий університет з доповідю «ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ» на пленарному засіданні Міжнародної науково-практичній конференції, що проходила в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне). Кафедру фіскального адміністрування Факультету податкової справи, обліку і аудиту було представлено в особі д.е.н., професора Ізмайлова Ярослава Олексійовича з доповіддю та презентацією. В […]