Шановні науково-педагогічні працівники, стейкхолдери, здобувачі вищої освіти, свої пропозиції та рекомендації щодо проекту ОПП «Середня освіта (Історія. Правознавство)» магістри, гарант доцент, д.ю.н. Кудін С.В. просимо надсилати на електронну пошту kafedratdp@ukr.net з приміткою «ОПП. Проект. Середня освiта (Iсторiя. Правознавство).

Обовязкові навчальні дисципліни третього освітнього рівня спеціальності 081 "Право

Обов'язкові навчальні дисципліни першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Вибіркові навчальні дисципліни другого (магістерського) рівня спеціальності 014 "Середня освіта. Історія

Монографії кафедри теоретико-правових дисциплін

Всеукраїнські науково-правові читання пам'яті доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України, член-кореспондента Національної академії правових наук України НІНИ РОМАНІВНИ НИЖНИК

Кафедра теоретико-правових дисциплін (далі кафедра) одним із пріоритетних напрямів діяльності визначає наукову роботу науково-педагогічних працівників кафедри, Наукового товариства студентів  і курсантів кафедри «Точка зору» та Наукового клубу «Я люблю історію!»

Основні напрями наукового дослідження кафедри:

Доктринальні основи забезпечення дії права в умовах реалізації державної політики в Україні; Державно-правова політика в умовах еволюції правової системи України; Концептуальні основи регіональної політики та децентралізації влади в Україні; Забезпечення прав та свобод людини і громадянина в демократичному суспільстві; Особливості забезпечення дії права в процесі реалізації фіскальної політики України; Історичні процеси становлення і розвитку держави і права.

Тема науково-дослідної роботи кафедри «Забезпечення дії права в процесі реалізації державної політики». Актуальність теми полягає як у сучасному дослідженні теоретичних положень права, так і у їх практичній реалізації. Загальновідомим є те, що дія права здійснює важливий регулюючий вплив на відносини у всіх сферах діяльності суспільства та держави. Також вирішення основних проблем щодо побудови демократичної держави в Україні можливе за умови здійснення державної політики органами державної влади на основі якісної регулюючої дії права.  

До складу Наукової ради кафедри входять всі науково-педагогічні працівники кафедри: Шевченко А. Є., д.ю.н., професор, в.о. завідувача кафедри; Косілова О. І., к.політ.н., доцент, заступник в. о. зав. кафедри з методичної роботи; Павлюх О. А., заступник в.о. зав. кафедри з наукової роботи, ст. викладач; професори: Лощихін О. М., Кудін С. В.; доценти: Вітюк Д. Л., Старостюк А. В., Камаралі С. Є., Шилінгов В. С., Мацелик М. О., Патланчук В. Н.; ст. викладачі Берестень А. В., Зражевський О. В., Бинюк Н.М.

Вони активно працюють над науковими дослідженнями; організовують, проводять та беруть активну участь у різноманітних науково-комунікативних заходах; займаються апробацією наукових знань у навчальний процес та законотворчу діяльність.

Студенти та курсанти ННІ права – члени Наукового товариства кафедри «Точка зору» і Наукового клубу «Я люблю історію!» постійно взаємодіють з професорсько-викладацьким складом кафедри та активно долучаються до наукової роботи кафедри. Результатами їх діяльності є: участь у науково-комунікативних заходах кафедри, ННІ права, Державного податкового університету та інших навчальних закладів; написання есе, тез доповідей, наукових робіт, статей на актуальну тематику сьогодення.   

Наукова діяльність кафедри здійснюється на основі Конституції України, чинних законодавчих актів України та світу тощо.

У межах виконання теми наукової роботи кафедри постійно проводяться науково-практичні конференції, круглі столи, семінари, лекторії; публікуються тези, статті, навчально-методичні матеріали, тощо. 

Найбільш значимі науково-комунікативні заходи кафедри, які проводяться на постійній основі кожного навчального року:

  1. Науково-практичний круглий стіл на тему «Професія юриста в сучасних умовах розбудови правової держави в Україні: теорія та практика»
  2. Всеукраїнські науково-правові читання пам’яті доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України, член-кореспондента Національної академії правових наук України Ніни Романівни Нижник.
  3. Науковий семінар на тему «Забезпечення дії права в процесі реалізації державної політики».

Особливістю цих та інших науково-комунікативних заходів кафедри є привернення уваги наукової спільноти України та світу до актуальних проблем сьогодення і залучення її до дискусії та пошуку ефективних шляхів вирішення цих проблем. 

Профорієнтаційна робота кафери

ТУРНІР з історії_25.11.2021

V Всеукр_наук-прав_чит_Н.Р. Нижник_28.10.2021

КРУГЛИЙ СТІЛ_Професія_юриста_07.10.2021

МК_Основні види НДР студента_05.10.2021

Неформальна освіта_10.12.2020

Квест_Юриспруденція в житті студента_16.09.2021

Лекторій_НАУКОВА РОБОТА_14-15.09.2021_

ЛІТНЯ ШКОЛА ЮНИЙ ПРАВНИК 19.07.2021.pdf

Обговорення порядку вирішення конфліктних ситуацій в УДФСУ зі здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня ОП_Середня

Обговорення ОП Середня освіта (Історія.Правознавство) другого (магістерського) рівня_2020

Навчально-методичний семінар з питань дотримання академічної доброчесності_2020

Круглий стіл_До 25 – річчя Конституції України_23.06.2021 (1)

Конференція_Забезпечення дії права в умовах розбудови правової держави_14.05.2021

Відкрите лекційне заняття_Камаралі С.Є._17.05.2021

Відкрите лекційне заняття_Доценко В. О._19.05.2021

Засідання КТІПіДтаКП 17.05.2020

Запрошуємо усіх бажаючих на студентську науково-практичну конференцію

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ»  Відбудеться 19 травня 2022 р. з 14.30 за он0лайн покликанням: 14.30 – 14.40 Вступне слово в.о. завідувача кафедри психології, педагогіки та соціології Ірини Пєтухової 14.40 – 15.00 Наталія Макієнко, практичний психолог, травма-терапевт «Міжнародні протоколи екстреної психологічної допомоги особистості в умовах війни» 15.00 – 15.15 Олександра Кулій, здобувач вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» «Синдром вцілілого: як позбутися» 15.15 – […]

Храм Святого Миколая Чудотворця, що знаходиться на території Податкового, перейшов до Православної Церкви України

Вітаємо прихожан храму Миколая Чудотворця з виходом з УПЦ МП! Хто з ірпінців не знає чи хоча б раз не був у чудовому храмі св. Миколая Чудотворця, що знаходиться на території Державного податкового університету! Храм було побудовано у 1999 році. З того часу для багатьох він став місцем духовної сили, душевного спокою, нових знань. Сюди […]

Відкрите лекційне заняття

13 травня 2022 року для здобувачів нашої кафедри відбулось відкрите лекційне заняття на тему «Програми корпоративної соціальної відповідальності: основи впровадження та звітності». Заняття проведено д.е.н., доцентом, професором кафедри соціальної філософії та управління Ховрак Інною Вікторівною. Під час лекції слухачі ознайомились із  – ключовими документами для формування політики корпоративної соціальної відповідальності,  – етапами розробки та реалізації […]

Наукова активність викладачів кафедри фіскального адміністрування

11 травня 2022 року кафедра фіскального адміністрування представляла ФПСОА та Державний податковий університет з доповідю «ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ» на пленарному засіданні Міжнародної науково-практичній конференції, що проходила в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне). Кафедру фіскального адміністрування Факультету податкової справи, обліку і аудиту було представлено в особі д.е.н., професора Ізмайлова Ярослава Олексійовича з доповіддю та презентацією. В […]
Всі новини та анонси

УВАГА! МЕДИКАМЕНТИ! ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА!

Потребуєш медикаменти? Телефонуй +380639579339 (Георгій). Державний податковий університет є центром поширення медичної гуманітарної допомоги. Велика подяка нашим волонтерам та благодійним організаціям, що своєю щирою працею забезпечують жертв війни медикаментами: БО «Інвестуй в майбутнє України» БФ «Фонд громади «Приірпіння» Галина Дідківська, в.о. завідувача кафедри кримінальної юстиції ДПУ Тетяна Лаговська, керівник БФ «Фонд громади Приірпіння» Олександр Коваленко, […]

Відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни «Ділова українська мова»

23 травня 2022 року о 09.55 відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни «Ділова українська мова» для студентів академічних груп ПБ-21-4, ПБ-21-5, ПБ-21-6, ПБ-21-7 з теми «Культура усного професійного спілкування». Лекцію проводить доктор філологічних наук, доцент,  професор кафедри мовної підготовки та соціальних комунікацій Сукаленко Тетяна Миколаївна. Вхід за покликанням: https://meet.google.com/ozp-puag-czs Запрошуємо всіх охочих!

Податковий запрошує до докторантури

Державний податковий університет запрошує на вступ до докторантури у 2022 році на денну форму навчання. В університеті відкрито докторантуру з таких спеціальностей ​051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 081 Право. Документи можна подати з 10.05.2022 до 30.05.2022. Зарахування претендентів до 01.10.2022. За додатковою інформацією звертатися за телефоном 097-391-85-98 (відділ […]

Про смс повідомлення для учасників НМТ

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ НМТ: НЕ ПРОПУСТІТЬ СМС-ПОВІДОМЛЕННЯ Упродовж найближчих двох-чотирьох днів, особи, які створювали реєстраційні картки учасників ЗНО, отримають смс-повідомлення від Centr_ZNО, де буде зазначено прізвище потенційного учасника національного мультипредметного тесту, а також логін та пароль – дані для входу на Інформаційну сторінку. https://bit.ly/3vC8kfg Більше тут https://bit.ly/3yfrt8R