кафедра фв,с та зл

Кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини

Фізична культура та спорт є невід’ємною частиною навчального процесу студентів університету. З часу його заснування організаційна структура та методи фізичного виховання неодноразово змінювались. 

У 1996 році на базі Українського фінансово-економічного інституту було створено кафедру фізичного виховання і спорту. Завідувачем кафедри було призначено Терещенка Валерія Івановича, кандидата педагогічних наук, професора, Заслуженого працівника фізичної культури та спорту, Заслуженого тренера України, майстра спорту, яку він очолював до 2010 року.

З березня 2010 року по травень 2015 року кафедру очолював Малинський Ігор Йосипович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, професор, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, Заслужений тренер України, майстер спорту.

З 2015 року і по теперішній час кафедру очолює к. наук з фізичного виховання та спорту, доцент, Заслужений тренер України, майстер спорту Колос Микола Анатолійович.

Склад кафедри нараховує 7 науково-педагогічних працівників, з них: кандидатів наук – 2, доцентів –2, ст. викладачів – 3.

Основними завданнями кафедри є:

– здійснення навчально-виховної, методичної та наукової  діяльності на високому організаційному та професійному рівні, постійне вдосконалення змісту та підвищення якості навчання студентів;

– залучення студентів університету до фізкультурно-спортивної діяльності  з метою гармонійного розвитку та зміцнення фізичного і духовного здоров’я, підготовки до майбутньої професії;

– формування у студентів потреби у зміцненні власного здоров’я, фізичного вдосконалення засобами фізичного виховання, опанування культури здорового способу життя, навичок самостійних занять фізичними вправами протягом усього життя.

Кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини  проводить практичні заняття та лекційний курс з фізичного виховання зі студентами серед навчально-наукових інститутів університету.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у загальнодержавних та міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах тощо.

Кафедра має індекс Хірша 6 (Google Scholar).

Кафедра хортингу та реабілітації

        

Загальна інформація кафедри хортингу та реабілітації

З 2016 року і по теперішній час кафедру очолює кандидат педагогічних наук, професор, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, Заслужений тренер України Бойко Валерій Федосійович.

Кафедра є випускаючою у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» за освітньо-професійною програмою «Фізична культура і спорт: тренер з виду спорту» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти і за освітньо-професійною програмою «Фізична культура і спорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

На кафедрі працює 13 науково-педагогічних працівників, з них: доктор наук – 1,  кандидатів наук – 10, старших викладачів – 2 (з них 2 професори, 7 доцентів).

Основним напрямком роботи науково-педагогічних працівників кафедри є орієнтація на підготовку тренерів з виду спорту, отримання здобувачами вищої освіти систематичних теоретичних знань в галузі фізичної культури і спорту, із поглибленим вивченням теорії і методики тренувального процесу в обраному виді спорту, технологій оздоровчо-рекреаційної рухової активності. Залучення до викладацької діяльності керівників та професіоналів, які працюють в системі професійного і дитячого спорту (провідних тренерів федерацій, спортивних-менеджерів, директорів дитячих юнацьких спортивних шкіл, центрів олімпійської підготовки та ін.).

На сьогоднішній день кафедра співпрацює з наступними стейкхолдерами:

ДПУ «Міжнародний дитячий центр «Артек»; Київське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України; Відділ освіти Бородянської районної державної адміністрації; Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради; комунальний заклад Київської обласної Ради «Київський обласний центр олімпійської підготовки»; Управління освіти і науки Ірпінської міської ради; відділ освіти Бучанської міської ради; Федерація бойового самбо України; Всеукраїнська громадська організація «Українська федерація хортингу»; Громадська організація «Київська обласна Федерація боксу»; Всеукраїнська громадська організація «Федерація Комбат Дзю-Дзюцу»; Громадська організація Федерації дзюдо Ірпінського регіону; Федерація поліцейського хортингу України; Всеукраїнська Федерація Фрі-файту та контактних єдиноборств.

В жовтні 2016р. була затверджена тема науково-дослідної роботи «Національний вид спорту хортинг, як засіб фізичного виховання студентів» (термін виконання – 2017–2020 pp.).

Крім цього, викладачі кафедри постійно беруть участь у загальнодержавних та міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, «круглих столах» тощо.

 

На базі спортивного комплексу Університету державної фіскальної служби України функціонує Центр студентського спорту, який забезпечує роботу 22 секції з наступних видів спорту: вільна боротьба, дзюдо, самбо, бойове самбо, футбол, хортинг, тейквон-до, фут-зал, пауерліфтинг, військово-спортивне багатоборство, гирьовий спорт, армреслінг, бокс, настільний теніс, регбі, карате-кіокушинкай, аеробіка, стрітбол, волейбол, спортивний туризм, шахи, шашки, фрі-файт.

Також в структурі Центру функціонує Відділ підготовки водіїв категорії «В», де навчання можуть пройти студенти, курсанти та працівники Університету. Термін навчання складає два місяці в які входять теоретичний та практичний курс навчання. Навчальний процес у Відділі забезпечують кваліфіковані викладачі та інструктора з навчання водінню.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ І ЕРГОТЕРАПІЇ

Навчально-наукової лабораторії ерготерапії і фізичної реабілітації (ННЛЕФР) є науково-навчальним підрозділом ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації.  Головними напрямками роботи ННЛЕФР є наукові дослідження, присвячені питанням розробки методів діагностики функціонального стану (ФС) людини (студента, спортсмена) та його корекції. 

Функціонування лабораторії пов`язане з вирішенням питань нервово-емоційного напруження, стресу, втоми, метаболічного синдрому, адаптації. Для діагностики ФС використовуються психофізіологічні методи суб’єктивної оцінки стану (опитувальники), психодіагностичні методики, об’єктивні методи оцінки функціонального стану серцево-судинної та вегетативної нервової системи (вимірювання артеріального тиску, електрокардіографія з аналізом варіабельності серцевого ритму, реографія). Для корекції функціонального стану використовується різноманітні методи, переважно немедикаментозні впливи, такі як модульоване дихання, фототерапія, музикотерапія, корекція режиму дня, раціональне планування робочого часу та відпочинку, дієтотерапія, аромотерапія, лікувальна та оздоровча гімнастика, масаж, фізіотерапія. 

Проведення скринінгу функціонального стану студентів ННІ СФБПР та інших структурних підрозділів Університету ДФС України. Статистична обробка отриманих даних. Виявлення груп ризику стосовно порушень функціонування серцево-судинної та нейро-ендокринної систем. Проведення корекційної роботи зі студентами групи ризику, з подальшою фіксацією об’єктивних показників функціонального стану. Написання наукового звіту. Підготовка та написання наукових статей, тез доповідей. Виступи на наукових конференціях за результатами дослідження. Використання результатів дослідження при написаннях магістерських робіт студентів. 

Спортсмени УДФСУ – переможці Чемпіонату України з армреслінгу

Вітаємо спортсменів Університету державної фіскальної служби України (УДФСУ), які здобули чергові перемоги на Чемпіонаті України з армреслінгу, який проходив 4 травня 2021 року в місті Києві. Тренер – викладач Центру студентського спорту Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації УДФСУ Владислав Дзисяк посів ІІ місце серед дорослих, а його вихованець, студент УДФСУ Юрій […]

Відбувся науково-практичний семінар «Практика застосування господарського законодавства»

В Університеті державної фіскальної служби України (УДФСУ) відбувся науково-практичний семінар за участю здобувачів рівня вищої освіти ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 081 «Право» на тему: «Практика застосування господарського законодавства». Організатор заходу кафедра господарського права та процесу Навчально-наукового інституту права УДФСУ. Захід проведено з метою висвітлення практики застосування господарського законодавства, з’ясування шляхів його подальшого удосконалення та […]

Вітання із захистом кандидатської дисертації

Колектив Університету ДФС України вітає старшого викладача кафедри економіки підприємства ННІ економіки, оподаткування та митної справи Минчинську Ірину Василівну з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством». Захист відбувся 14 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.855.01. Тема дисертаційної роботи: […]

В УДФСУ відбувся онлайн-семінар «Інтелектуальні технології в управлінні та прийнятті рішень»

В Університеті державної фіскальної служби України (УДФСУ) відбувся науковий онлайн-семінар «Інтелектуальні технології в управлінні та прийнятті рішень». Організаторами заходу стала кафедра інтелектуальних управляючих та обчислювальних систем.  Мета заходу – залучити здобувачів вищої освіти першого курсу до наукової роботи щодо дослідження розвитку інтелектуальних технологій в управлінні та прийнятті рішень. Навчальний захід був проведений для студентів ННІ […]
Всі новини та анонси

Дистанційне навчання в УДФСУ продовжено до кінця навчального року

З метою запобігання поширення вірусу COVID-19 та мінімізації контактів між учасниками освітнього процесу адміністрацією Університету державної фіскальної служби України за рекомендацією Тимчасової протиепідеміологічної комісії було прийняте рішення продовжити дистанційний формат навчання до кінця навчального року. Бережіть себе та близьких, адже головне – це ваше здоров’я!

Оголошення щодо засідань постійних комісій ВР

  Шановні колеги! 18 травня 2021 року о 16.00 годині в онлайн-режимі відбудеться засідання Постійної комісії з питань освітнього процесу Вченої ради Університету державної фіскальної служби України. Приєднатися можна у зазначений час за посиланням: http://org.nusta.edu.ua/b/3e9-kvm-p7k

Оголошення щодо засідань постійних комісій ВР

Шановні колеги! 19 травня 2021 року о 09.00 годині в онлайн-режимі відбудеться засідання Постійної комісії з питань наукової роботи та інноваційного розвитку Вченої ради Університету державної фіскальної служби України.  19 травня 2021 року о 11.00 годині в онлайн-режимі відбудеться засідання Постійної комісії з гуманітарних питань та етики, міжнародного співробітництва Вченої ради Університету державної фіскальної служби України.  20 травня 2021 […]

Привітання в.о. ректора Валентини Унинець-Ходаківської з Днем науки!

Щиро вітаю усіх освітян-науковців зі святом  – Днем науки! Саме наука є одним із головних ресурсів розвитку суспільства, без неї неможливо уявити сучасний світ, який так невпинно рухається вперед. Впевнено можу сказати, що наш університет має потужний науковий колектив. Наші вчені є експертами в різних галузях знань, професіоналами своєї справи, а студенти – талановитими та […]