Сертифікат про акредитацію ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві

ОП Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності (магістр) за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2021

ОП Економіка підприємства (бакалавр) за спеціальністю 051 Економiка (2021)

ОП Економіка та організація підприємницької діяльності (бакалавр) за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2021

ОП Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності (магістр) за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2020

ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві (магістр) 051 Економіка 2020

ОП Економiка підприємства (бакалавр) за спеціальністю 051 Економіка 2020

ОП Економіка та організація підприємницької діяльності (бакалавр) за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2020

ОП Економіка та організація підприємницької діяльності (бакалавр) за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2019

ОП Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності (магістр) за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2019

ОП Економіка підприємства (бакалавр) за спеціальністю 051 Економiка (2019)

ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві (магістр) за спеціальністю 051 Економіка (2019)

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії 051 Економіка (2016)

ОП Економіка та організація підприємницької діяльності (бакалавр) за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2016

ОП Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності (магістр) за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2016)

Наказ Про призначення гарантів ОП

Протокол спільного засідання учасників круглого столу на тему Актуальні проблеми підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти

Протокол спільного засідання учасників круглого столу на тему Результати навчання і компетентності в проекті ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві

Програма проведення акредитаційної експертизи

Звіт Про результати акредитаційної експертизи ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві

НАЗЯВО Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОПП Економіка та організація підприємницької діяльності (2021)

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОПП Економіка та організація підприємницької дія (2021)

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність 051 Економіка ОПП Управління бізнес-процесами на підприємстві заочна (2021)

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність 051 Економіка ОПП Управління бізнес-процесами на підприємстві денна (2021)

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність 051 Економіка ОПП Економіка денна (2021)

Навчальний план (магістр) галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОПП Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності денна (2021)

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність 051 Економіка ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві денна 2019

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 076 Підприємництво торгівля та біржова діяльність ОП Економіка та організація підприємницької діяльності

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність 051 Економіка ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві заочна 2019

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність 051 Економіка ОП Економіка підприємства

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 076 Підприємництво торгівля та біржова діяльність ОП Економіка та управління проектами

Навчальний план підготовки доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка ОНП Економіка заочна (2020)

Навчальний план підготовки доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка ОНП Економіка денна (2020)

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві денна (2020)

Навчальний план (магістр) галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОП Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності денна (2020)

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві заочна (2020)

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність 051 Економіка ОПП Економіка підприємства денна (2020)

Навчальний план (бакалавр) галузь знань 07 Управління та адміністування спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОПП Економіка та організація підприємницької діяльності денна (2020)

Запрошуємо до обговорення ОП «ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ», ОП «ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» Ви можете допомогти зробити програму кращою. Пропозиції, рекомендації, зауваження надсилайте на адресу: 33.05@nusta.edu.ua

Проект ОП Економіка та організація підприємницької діяльності (бакалавр) за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова 2021

Проект ОП Економіка та організація підприємницької діяльності (бакалавр) за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова 2020

Проєкт ОНП Економіка (доктор філософії) за спеціальністю 051 Економіка

Проєкт ОП Економіка підприємства (бакалавр) за спеціальністю 051 Економіка

Проєкт ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві (магістр) за спеціальністю 051 Економіка (2020)

Проєкт ОП Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності (магістр) за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Проєкт ОП Економіка та організація підприємницької діяльності (бакалавр) за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Протокол спільного засідання робочої групи з розробки проєкту ОП на тему Особливості проєкту ОП Управління бізнес-процесами організації

Проект ОП Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності.

Бакалаври


Перелік обов’язкових навчальних дисциплін перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


 1. Ділова українська мова
 2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 3. Філософія
 4. Культура українського народу
 5. Економічна психологія
 6. Політологія
 7. Фізичне виховання
 8. Безпека життєдіяльності (модуль 1 «Безпека життєдіяльності», модуль 2 «Цивільний захист»,  модуль 3 «Екологія»)
 9. Економічна інформатика
 10. Економічна теорія (політична економія, історія економіки, економічна думка)
 11. Вища та прикладна математика
 12. Правознавство
 13. Мікроекономіка
 14. Макроекономіка
 15. Менеджмент
 16. Економіка підприємства
 17. Державні фінанси
 18. Статистика
 19. Податкова система
 20. Технічне регулювання
 21. Технології біржової діяльності
 22. Митна справа
 23. Логістика
 24. Підприємницька діяльність
 25. Маркетинг
 26. Економіка та організація торгівлі
 27. Біржова діяльність
 28. Системи промислових технологій в галузях економіки
 29. Теоретичні основи товарознавства
 30. Товарна номенклатура ЗЕД
 31. Бухгалтерський облік
 32. Економетрика
 33. Бізнес-консалтинг
 34. Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами
 35. Інформаційні системи і технології в підприємницькій діяльності
 36. Контролінг підприємницької діяльності
 37. Основи бізнесу
 38. Поведінка споживача
 39. Стратегічна ідея бізнесу
 40. Товарознавство непродовольчих товарів
 41. Товарознавство продовольчих товарів

Магістри


Перелік обов’язкових навчальних дисциплін другий (магістерський) рівень вищої освіти спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 


 1. Методологія та організація наукових досліджень
 2. Корпоративна соціальна відповідальність
 3. Інформаційні системи в підприємництві та торгівлі
 4. Економіка проектів в підприємницькій та торговельній діяльності
 5. Управління інноваційними бізнес-проектами
 6. Інтелектуальний бізнес
 7. Реінжиніринг бізнес-процесів та управління змінами
 8. Антикризове управління в підприємництві та торгівлі
 9. Тренінг-курс «Маркетингові дослідження та бізнес-аналіз інформації»
 10. Управління конкурентоспроможністю бізнесу.

РП Антикризове управління в підприємництві та торгівлі 2021

РП Управління конкурентоспроможністю бізнесу

РП Інтелектуальний бізнес

РП Управління інноваційними бізнес-проектами

РП Економіка проектів в підприємницькій та торговельній діяльності

РП Корпоративна соціальна відповідальність

РП_Тренінг курс Маркетингові дослідження та бізнес-аналіз інформації 2021

РП Методологія та організація наукових досліджень

РП Інформаційні системи в підприємництві та торгівлі

РП Реінжиніринг бізнес-процесів та управління змінами

Анотації

Анотація дисципліни Актуальні проблеми функціонування економічних систем на мікрорівні

Анотація дисципліни Антикризове управління підприємством

Анотація дисципліни Бiзнес-консалтинг

Анотація дисципліни Бізнес-планування

Анотація дисципліни Біржова діяльність

Анотація дисципліни Економіка (для підготовки доктора філософії)

Анотація дисципліни Економiка нерухомостi

Анотація дисципліни Економіка підприємства

Анотація дисципліни Економіка підприємства (право)

Анотація дисципліни Економіка підприємства ІІ

Анотація дисципліни Економіка праці і соціально-трудові відносини

Анотація дисципліни Економіка проектів в підприємницькій діяльності

Анотація дисципліни Економіка та бiзнес

Анотація дисципліни Економiка та органiзацiя iнновацiйної дiяльностi

Анотація дисципліни Економiка та органiзацiя торгiвлi

Анотація дисципліни Економіка та управління ефективністю праці в медичній сфері

Анотація дисципліни Економiка торгiвлi

Анотація дисципліни Економiчна безпека підприємства

Анотація дисципліни Економічна діагностика

Анотація дисципліни Економічне управління підприємством

Анотація дисципліни Електронне пiдприємництво

Анотації дисципліни Електронні закупівлі

Анотація дисципліни Зелений бiзнес

Анотація дисципліни Iнновацiйне пiдприємництво та венчурний бiзнес

Анотація дисципліни Iнновацiйний розвиток пiдприємства

Анотація дисципліни Контролінг

Анотація дисципліни Контролінг підприємницької діяльності

Анотація дисципліни Корпоративна соціальна відповідальність

Анотація дисципліни Логiстика

Анотація дисципліни Маркетинг

Анотація дисципліни Маркетинг у сфері медичних послуг

Анотація дисципліни Методологія, організація та технологія наукових досліджень

Анотація дисципліни Методологія та організація наукових досліджень

Анотація дисципліни Медичне право

Анотація дисципліни Навчальний практикум з економіки підприємства

Анотація-дисципліни Навчальний-практикум-Start-Up

Анотація-дисципліни-Нейромаркетинг

Анотація дисципліни Нормативно-правове забезпечення сфери публічних закупівель

Анотація дисципліни Операційна діяльність підприємства та її аналіз

Анотація дисципліни Органiзацiя виробництва

Анотація дисципліни Основи бiзнес-аналiтики

Анотація дисципліни Основи маркетингу у сфері фізичної культури і спорту

Анотація дисципліни Основи податкового планування та трансфертного цiноутворення

Анотація дисципліни Пiдприємництво у сферi послуг

Анотація дисципліни Планування діяльності підприємства

Анотація дисципліни Потенціал підприємства та його оцінка

Анотація дисципліни Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві

Анотація дисципліни Соцiальне пiдприємництво

Анотація дисципліни Соціоекономіка

Анотація дисципліни Стратегічна ідея бізнесу

Анотація дисципліни Стратегія підприємства

Анотація дисципліни Тренінг- курс Оцінка вартості бізнесу

Анотація дисципліни Тренінг-курс Маркетингові дослідження та бізнес-аналіз інформації

Анотація дисципліни Управління вартістю підприємства

Анотація дисципліни Управлiння iнновацiйними бiзнес -проектами

Анотація дисципліни Управління інноваційними проектами

Анотація дисципліни Формування бізнес моделі -підприємства

Анотація дисципліни Циркулярна економiка

Силабуси

Силабус дисципліни Business valuation

Силабус курсу Актуальні проблеми функціонування економічних систем на мікрорівні

Силабус курсу Аналіз у сфері публічних закупівель

Силабус курсу Антикризове управління підприємством

Силабус курсу Антикризове управління підприємством

Силабус курсу Бiзнес-консалтинг

Силабус курсу Біржова діяльність

Силабус курсу Економіка (для докторів філософії)

Силабус курсу Економіка підприємства

Силабус курсу Економіка проектів в підприємницькій діяльності

Силабус курсу Економіка проектів в підприємницькій діяльності

Силабус курсу Економіка публічних закупівель

Силабус курсу Економіка суспільного розвитку

Силабус курсу Економіка та бізнес

Силабус курсу Економіка та бізнес для ОПП Психологія. Психологія бізнесу

Силабус курсу Економіка та організація інноваційної діяльності

Силабус курсу Економiка торгiвлi

Силабус курсу Економічна-діагностика

Силабус курсу Економіка та управління ефективністю праці в медичній сфері

Силабус курсу Економічне управління підприємством для аспірантів

Силабус курсу Економічне управління підприємством для магістрів

Силабус курсу Економічне управління підприємством для ОП Економіка міста та регіону

Силабус курсу Електронні закупівлі

Силабус курсу Зелений бізнес

Силабус курсу Інноваційний розвиток підприємства

Силабус курсу Інноваційний розвиток підприємства ОПП Економіка міста та регіону

Силабус курсу Інтелектуальний бізнес

Силабус курсу Конкурентоспроможність підприємства

Силабус курсу Контролінг

Силабус курсу Контролінг підприємницької діяльності

Силабус курсу Корпоративна соціальна відповідальність ЕМУ-19-1

Силабус курсу Корпоративна соціальна відповідальність ЕМУ-20-1

Силабус курсу Корпоративна соціальна відповідальність ЕМУз-20-1

Силабус курсу Корпоративна соціальна відповідальність ПТМ-19-1

Силабус курсу Корпоративна соціальна відповідальність ПТМ-20-1

Силабус курсу Логiстика

Силабус курсу Логістика та ланцюги поставок у сфері публічних закупівель

Силабус курсу Маркетинг

Силабус курсу Маркетинг у сфері медичних послуг

Силабус курсу Медичне право

Силабус курсу Медіаграмотність

Силабус курсу Методологія, організація та технологія наукових досліджень

Силабус курсу Методологія та організація наукових досліджень

Силабус курсу Моделі в плануванні та прогнозуванні економічної діяльності

Силабус курсу Навчальний практикум з економіки підприємства

Силабус курсу Навчальний-практикум Start-Up

Силабус курсу Нормативно-правове забезпечення сфери публічних закупівель

Силабус курсу Операційна діяльність підприємства та її аналіз

Силабус курсу Оптимізація оподаткування підприємства

Силабус курсу Органiзацiя виробництва

Силабус курсу Основи бiзнес-аналiтики

Силабус курсу Основи податкового планування та трансфертного цiноутворення

Силабус курсу Oцінка вартості підприємства

Силабус курсу Планування діяльності підприємства

Силабус курсу Планування підприємницької діяльності

Силабус курсу Потенціал підприємства та його оцінка

Силабус курсу Практика наукового та ділового спілкування іноземною мовою

Силабус курсу Психологія та педагогіка вищої школи

Силабус курсу Соціоекономіка

Силабус курсу Стратегічна ідея бізнесу

Силабус курсу Стратегічна ідея бізнесу

Силабус курсу Судова медицина та психіатрія

Силабус курсу Сучасні кількісні методи економічних досліджень

Силабус курсу Тренінг – курс Маркетингові дослідження та бізнес-аналіз інформації

Силабус курсу Тренінг- курс Маркетингові дослідження та бізнес-аналіз інформації

Силабус курсу Тренінг курс Мистецтво презентації

Силабус курсу Управління вартістю підприємства

Силабус курсу Управління інноваційними бізнес – проектами

Силабус курсу Управління інноваційними проектами

Силабус курсу Фінансова звітність для управлінців медичної сфери

Силабус курсу Формування бізнес-моделі підприємства

Силабус дисципліни Циркулярна економіка

Сертифіковані дистанційні курси

Бакалаври


Перелік вибіркових навчальних дисциплін перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


 1. Гроші і кредит
 2. Грошово-кредитне регулювання
 3. Грошово-кредитна та банківська система держави
 4. Соціологія кар’єри
 5. Конфліктологія
 6. Ділова іноземна мова
 7. Сучасні проблеми глобалізованого суспільства
 8. Соціально-психологічний тренінг
 9. Релігієзнавство
 10. Культура ділового спілкування 
 11. Етика бізнесу
 12. Міжнародна економіка
 13. Міжнародні економічні відносини
 14. Зовнішньо-економічна діяльність
 15. Фінансова система України
 16. Циркулярна економіка
 17. Бізнес-планування
 18. Економіка праці
 19. Економіка нерухомості
 20. Планування підприємницької діяльності
 21. Економічна безпека підприємства
 22. Підприємництво у сфері послуг
 23. PR в бізнесі
 24. Господарське право України
 25. Митне правоУкраїни
 26. Трудове право України
 27. Навчальний практикум «Start-Up»
 28. Електронне підприємництво
 29. Аудит
 30. Фінансовий аналіз
 31. Аналіз господарської діяльності
 32. Судово-економічна експертиза
 33. Міжнародне митне право
 34. Міжнародне податкове право
 35. Оцінка вартості бізнесу
 36. Бізнес-діагностика
 37. Маштабування бізнесу
 38. Інстиуційні засади розвитку державних фінансів
 39. Нейромаркетинг
 40. Інтернет-бізнес
 41. Соціальне підприємництво
 42. Соціальна відповідальність бізнесу

Магістри


Перелік вибіркових навчальних дисциплін другий (магістерський) рівень вищої освіти спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


 1. Економіка галузевого підприємництва
 2. Управління вартістю бізнесу
 3. Управління проектними ризиками
 4. Митно-посередницькі послуги
 5. Глобальна економіка
 6. Корпоративні фінанси
 7. Медіаграмотність
 8. Управління персоналом
 9. Психологія бізнесу
 10.  Психологія та педагогіка вищої школи
 11.  Психологія управління інноваціями
 12.  Практика наукового та ділового спілкування іноземною мовою
 13.  Філософія економіки
 14.  Цифровий маркетинг
 15.  Тренінг –курс “Моделі розробки проектів за гнучкою та каскадною методологією” (Agile i Waterfall)
 16.  Логістика та ланцюги поставок у підприємництві 
 17.  Інформаційні системи і технології в управлінні проектами
 18.  Управління проектами інформатизації
 19.  Електронні закупівлі 
 20.  Соціальні проекти в підприємницькій діяльності
 21.  Економічне управління підприємницькою діяльністю
 22. Фінансова звітність у підприємницькій діяльності

Силабуси

Силабус курсу Аналіз господарської діяльності

Силабус курсу Антикризове управління підприємством для ОП Економіка міста та регіону

Силабус курсу Гроші і кредит

Силабус курсу Грошово-кредитне регулювання

Cилабус курсу Грошово-кредитна та банківська системи держави

Силабус курсу Економіка галузевого підприємництва

Силабус курсу Електронні закупівлі для ОП Економіка міста та регіону

Силабус курсу Економіка публічних закупівель для ОП Економіка міста та регіону

Силабус курсу Економіка нерухомості

Силабус курсу Економічне управління підприємницькою діяльністю

Силабус курсу Електронні закупівлі

Силабус курсу Електронне підприємництво

Силабус курсу Зовнішньо-економічна діяльність

Силабус курсу Інформаційні системи і технології в управлінні проектами

Силабус курсу Конкурентоспроможність підприємства для ОП Економіка міста та регіону

Силабус курсу Конфліктологія

Силабус курсу Корпоративна соціальна відповідальність для ОП Економіка міста та регіону, ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві

Силабус курсу Корпоративні фінанси

Силабус курсу Логістика та ланцюги поставок у підприємництві

Силабус курсу Медіаграмотність

Силабус курсу Митне право України

Силабус курсу Митно-посередницькі послуги

Силабус курсу Міжнародні економічні відносини (денна)

Силабус курсу Міжнародні економічні відносини (заочна)

Силабус курсу Міжнародна економіка

Силабус курсу Оцінка вартості бізнесу

Силабус курсу Підприємницво у сфері послуг

Силабус курсу Практика наукового та ділового спілкування іноземною мовою

Силабус курсу Психологія бізнесу

Силабус курсу Психологія та педагогіка вищої школи

Силабус курсу Психологія управління інноваціями

Силабус курсу Соціальне підприємництво

Силабус курсу Соціальні проекти в підприємницькій діяльності

Силабус курсу Соціально-психологічний тренінг

Силабус курсу Соціологія кар’єри

Силабус курсу Тренінг-курс Моделі розробки проектів за гнучкою та каскадною методологією (Agile Waterfall)

Силабус курсу Управління вартістю бізнесу

Силабус курсу Управління персоналом

Силабус курсу Управління проектами інформатизації 

Силабус курсу Управління проектними ризиками 

Силабус курсу Філософія економіки

Силабус курсу Фінансовий аналіз

Силабус курсу Цифровий маркетинг

Дисципліни

Анотація дисципліни Бiзнес-консалтинг

Анотація дисципліни Бізнес-планування

Анотація дисципліни Економiка та органiзацiя iнновацiйної дiяльностi

Анотація дисципліни Економіка, організація діяльності об’єднань підприємств

Анотація дисципліни Економічна діагностика

Анотація дисципліни Iнновацiйне пiдприємництво та венчурний бiзнес

Анотація дисципліни Комерційна діяльність

Анотація дисципліни Контролінг

Анотація дисципліни Контролінг підприємницької діяльності

Анотація дисципліни Логiстика

Анотація дисципліни Операційна діяльність підприємства та її аналіз

Анотація дисципліни Органiзацiя виробництва

Анотація дисципліни Пiдприємництво у сферi послуг

Анотація дисципліни Потенціал і розвиток підприємства

Анотація дисципліни Соцiальне пiдприємництво

Анотація дисципліни Стратегія підприємства

Анотація дисципліни Тренінг курс Мистецтво презентації

Анотація дисципліни Управління витратами

Рецензія на ОП Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності від ТОВ Магазин №201

Договір про співпрацю УДФСУ та Вища школа Управління і Адміністрації ОПОЛЮ

Відгук Дарій Павліщий

Договір про співпрацю з Університетом Молдови

Угода про співробітництво Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України

Угода про академічну співпрацю між Університетом державної фіскальної служби України та Університетом економіки в Бидгощі (Республіка Польща)

Рецензія на ОП Економіка та організація підприємницької діяльності від ГО Платформа інноваційного партнерства

Договір 1. 3 Віку

Договір 2. 3 Віку

Робоча зустріч Польща 08.06

Рецензія на ОП Економіка та організація підприємницької діяльності від Перещепинського міського голови Я.О. Цвіркуна

Угода про співробітництво від ТОВ УКРАТОМЕНЕРГО

Відгук на ОПП Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності від ТОВ УКРАТОМЕНЕРГО

Угода про партнерство і співпрацю з Державним університетом Одеська політехніка

Угода про співробітництво з ТОВ Компанія з управління активами ІНЕКО-ІНВЕСТ

Рецензія на ОП Економіка та організація підприємницької діяльності від ТОВ Компанія з управління активами ІНЕКО-ІНВЕСТ

Угода про співробітництво з СВК Ягідки

Протокол спільного засідання з СВК Ягідки

Рецензія- відгук на ОП Економіка та управління проєктами в підприємницькій діяльності від СВК Ягідки

Підсумки круглого столу Антикризове управління імператив сучасної економіки

Протокол спільного засідання учасників круглого столу на тему “Цифрові технології в малому та середньому бізнесі”

Бізнес-семінар

Стаття Кабанової Поліни “Що мені дав досвід проходження виробничої практики?”

Рецензія на ОПП Управління бізнес-процесами на підприємстві спеціальності 051 Економіка

Рецензія-відгук на ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві від ТОВ Група Венето

Рецензія-відгук на ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві від ТОВ ТД БУДТЕПЛОІЗОЛ

Рецензія-відгук на ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві від ТОВ Пружпол-УА

Результати опитування роботодавців

Міністерство цифрової трансформації України Про участь НПП кафедри економіки підприємства в проєкті YEP

Рецензія-відгук на ОП Економіка та управління проєктами в підприємницькій діяльності від ТОВ РОМАЛІС

Угода про співробітництво з ТОВ Кроу БіСі Україна

Рецензія-відгук на ОП Економіка та організація підприємницької діяльності від Голови ГС Ірпінська агенція розвитку

Рецензія-відгук на ОП Економіка та управління проєктами в підприємницькій діяльності від Голови ГС Ірпінська агенція розвитку

Зустріч зі стейкхолдерами обговорення проектів освітніх програм зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Угода про співробітництво від ГС Ірпінська агенція розвитку

Рецензія-відгук на ОП Економіка та управління проєктами в підприємницькій діяльності від ТОВ ЮМД- Медікал

Рецензія-відгук на ОП Економіка та управління проєктами в підприємницькій діяльності від ТОВ Компанія Прогрес

Протокол спільного засідання кафедри економіки підприємства та зацікавлених сторін освітнього процесу ТОВ Компанія ПРОГРЕС

Угода про співробітництво від ТОВ ЮМД-МЕДІКАЛ

Протокол спільного засідання студсамоврядування

Протокол спільного засідання Дарій Павліщий

Протокол спільного засідання учасників круглого столу на тему Цифрові технології в малому та середньому бізнесі

Рецензія на ОП Економіка та організація підприємницької діяльності від ГО Ірпінська агенція розвитку

Рецензія на ОП Економіка та організація підприємницької діяльності від Розовенко Ганни Петрівни

Тематика кваліфікаційних дипломних робіт за ОП Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2019)

Тематика кваліфікаційних дипломних робіт за ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві спеціальність 051 Економіка (2019)

Тематика кваліфікаційних дипломних робіт за ОП Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2020)

Тематика кваліфікаційних дипломних робіт за ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві спеціальність 051 Економіка (2020)

Методичні рекомендації до написання Кваліфікаційної роботи 076 Підприєм-во, торгівля та Бірж діяльність

Програма переддипломної практики (магістр) спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2021

Тематика курсових робіт з дисципліни Маркетинг на 2021-2022 н.р

Тематика курсових робіт з дисципліни Підприємницька діяльність на 2021-2022 н.р

Тематика курсових робіт з дисципліни Економіка проектів у підприємницькій та торговельній діяльності на 2021-2022 н.р.

Тематика курсових робіт з дисципліни Конкурентоспроможність підприємства на 2021-2022 н.р

Тематика курсових робіт з дисципліни Потенціал підприємства та його оцінка на 2021-2022 н.р.

Тематика курсових робіт з дисципліни Стратегічна ідея бізнесу на 2020-2021н. р

Тематика курсових робіт в 2019-2020 н.р

Тематика курсових робiт з дисципліни Підприємницька діяльність на 2020-2021 н.р

Тематика курсових робiт з дисципліни Конкурентоспроможність підприємства на 2020-2021 н.р

Тематика курсових робіт з дисципліни Економіка проектів в підприємницькій діяльності на 2020-2021 н.р

Тематика курсових робіт з дисципліни Потенціал підприємства та його оцінка на 2020-2021 н.р

Тематика курсових робіт з дисципліни Планування діяльності підприємства на 2020-2021 н.р

Наукові інтереси науково-педагогічного складу кафедри економіки підприємства Університету державної фіскальної служби України представлені широким спектром актуальних напрямів досліджень з економіки, управління проєктами, підприємствами, підприємництва, маркетингу, стратегії, логістики тощо.

Наукові дослідження на кафедрі здійснюються відповідно до затвердженої теми науково-дослідної роботи кафедри: «Підприємництво в епоху глобальних трансформацій: виклики та перспективи розвитку», номер державної реєстрації 0119U000718, термін виконання – 2019−2024 рр. (науковий керівник − д.е.н., професор Л.Л. Лазебник).

Отримані результати наукових досліджень орієнтовані на використання в освітньому процесі при підготовці бакалаврів і магістрів за освітньо-професійними програмами  «Управління бізнес-процесами на підприємстві» спеціальності 051 Економіка, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки та «Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності» спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 Управління та адміністрування, а також докторів філософії (PhD) за освітньо-науковою програмою «Економіка» спеціальності 051 Економіка Університету ДФС України.

Дисертації, захищені викладачами кафедри:

 1. Лазебник Л.Л., д.е.н., професор. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Тема: «Фінансові та інтеграційні механізми модернізації економіки емерджентного типу», спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, 2010 р. Науковий консультант − В.Г. Бодров, д.е.н., професор.
 2. Бодров В.Г. д.е.н., професор. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Тема: «Економічний неоконсерватизм: зміст, еволюція, взаємозв’язок теорії і політики», спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, 1995 р. Науковий консультант – Васильєва Р.Х., д.е.н., професор.
 3. Ляшенко Г.П., к.е.н., професор. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема: «Фінансові методи державного регулювання розвитку економіки», спеціальність 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит, 2000 р. Науковий керівник − О.Д. Василик, д.е.н., професор.
 4. Гурочкіна В.В., к.е.н., доцент. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Тема: «Фінансові та інтеграційні механізми розвитку промислових підприємств в емерджентній економіці», спеціальність 08.00.04 − економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2020 р. Науковий керівник − М.П. Войнаренко, д.е.н., професор.
 5. Калач Г.М., к.е.н., доцент. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема: «Оренда як форма реалізації власності», спеціальність 08.00.01 − економічна теорія та історія економічної думки, 1993 р. Науковий керівник – М.Д. Діденко, к.е.н., професор.
 1. Мельничук Г.С., к.е.н., доцент. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема: «Бюджетно-податкові механізми захисту вітчизняних товаровиробників», спеціальність 08.00.08 − гроші, фінанси і кредит, 2012 р. Науковий керівник − В.М. Мельник, д.е.н., професор.
 2. Піжук О.І., к.е.н., доцент. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема: «Державне регулювання гендерних процесів в соціально-економічному розвитку України», спеціальність 08.00.03 − економіка та управління національним господарством, 2010 р. Науковий керівник − Г.П. Ляшенко, к.е.н., професор.
 3. Слюсарева Л.В., к.е.н., доцент. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема: «Економічний механізм соціально-етичного маркетингу сільськогосподарських підприємств», спеціальність 08.00.04 − економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2009 р. Науковий керівник − А.В. Чупіс, д.е.н., професор.
 4. Марченко О.І., к.е.н., доцент. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема: «Податкове стимулювання інноваційної діяльності підприємств», спеціальність 08.00.08 − гроші, фінанси і кредит, 2010 р. Науковий керівник − В.М. Опарін, д.е.н., професор.
 5. Ткаченко В.В., к.е.н., доцент. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема: «Вплив системи оподаткування на економічні результати діяльності підприємств», спеціальність 08.00.08 − гроші, фінанси і кредит, 2012 р. Науковий керівник − В.Ф. Беседін, д.е.н., професор.
 6. Ружинська Н.О., к.е.н., доцент. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема: «Державне регулювання розвитку житлово-комунального господарства», спеціальність 08.00.03 − економіка та управління національним господарством, 2015 р. Науковий керівник – А.В. Лісовий, д.е.н., професор.

076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ОПП "Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності" .

Збiрник матеріалів Всеукраїнської інтернет-конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Том 2 (2016)

Збiрник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Частина 1 (2018)

Збiрник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Частина 2 (2018)

Збiрник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Частина 1 (2019)

Збiрник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Частина 2 (2019)

Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції Економічні перспективи підприємництва Частина 1 (2020)

Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції Економічні перспективи підприємництва Частина 2 (2020)

Збiрник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Частина 1 (2017)

Збiрник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Частина 2 (2017)

Збірник матеріалів Всеукраїнської інтернет-конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Том 1 (2016)

Програма ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні 2018

Програма ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні 2019

Програма Міжнародної науково-практичної інтернет конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні 2017

Програма IV Міжнародної науково-практичної конференції Економічні перспективи підприємництва 2020

Огляд середньострокових та довгострокових стажувань

НПП кафедри економіки підприємства

за освітньо-професійною програмою 076 «Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності»

Науково-педагогічні працівники регулярно займаються саморозвитком:

 • У 2021 р. за спеціалізацією наукових проектів у березні-травні 2021 р. пройшли міжнародне стажування Бодров В.Г. та Гурочкіна В.В. за темою «Міжнародна кар’єра науковця та управління науковими проектами» від CEASC Центрально Європейська Академія навчань та сертифікації.
 • Професійне стажування відповідно до проблематики дисциплін, які викладають на освітньо-професійній програмі 076 «Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності» науково-педагогічні працівники пройшли д.е.н., доценти Гурочкіна В.В. та Слюсарева Л.В. у 2020-2021 н.р підтвердили власний рівень володіння іноземною мовою (англійською) за рівнем В2.
 • Впродовж 2 семестру 2020-2021 н.р. гарант ОП стажувалась у «European Studies in Social Cultural Sphere» Jean Monnet.
 • Науково-педагогічні працівники освітньої програми проходять короткострокові та довгострокові стажування. Так, у 2020-2021 н.р. короткострокові стажування пройшли викладачі ОП Слюсарева Л.В та Калач Г.М. (стажування CEASC «Проєктний підхід та грантове фінансування в діяльності сучасного закладу освіти»). Та багато іншого….
 • Крім того, науково-педагогічні працівники приймають участь у середньострокових та довгострокових навчальних програмах Київської школи економіки, а саме: Слюсарева Л.В. взяла участь у середньостроковій програмі «Економіка, ринки та аналіз даних» (2018 р.), Лазебник Л.Л., Гурочкіна В.В. взяли участь у програмі «Управління публічними фінансами» (у 2020-2021 н.р. та 2019-2020 н.р. відповідно).

Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації» у Податковому університеті

22 жовтня у Податковому університеті відбулася Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації». Захід організовано Науковою бібліотекою Податкового університету спільно з Державною науково-технічною бібліотекою України. Мета заходу – обмін досвідом та кращими практиками між представниками бібліотек, знайомство з сучасними технологіями бібліотечного обслуговування та налагодження комунікацій з користувачами в умовах сучасних реалій. Учасників Школи досвіду привітала […]

День відкритих дверей у Податковому університеті

У Податковому університеті провели перший у новому навчальному семестрі День відкритих дверей у форматі онлайн. Такий захід проводиться з метою ознайомлення майбутніх вступників з унікальністю університету, перевагами навчання, а також переліком інститутів та спеціальностей закладу вищої освіти. Участь у заході взяла в.о. ректора Валентина Унинець-Ходаківська, яка розповіла про особливості Університету, як єдиного відомчого закладу вищої […]

Відбулося засідання Науково-методичної ради Університету

21 жовтня 2021 року відбулося засідання Науково-методичної ради Університету. Відповідно до порядку денного розглянуті питання організації освітнього процесу та реалізації освітніх програм в Університеті, а саме: про результати  вступних випробувань випускників бакалаврату при вступі в магістратуру за технологією ЗНО доповіли заступники директорів ННІ/Факультету, результати анкетування “Освітнє середовище Університету державної фіскальної служби України”  представила Начальник Навчально-методичного […]
Всі новини та анонси

Увага! Стажування молоді!

    З 22 жовтня 2021 року Державна служба якості освіти у м.Києві (далі – управління Служби)  проводить стажування молоді, яка не перебуває на посадах державної служби, щоб ознайомити зі специфікою державної служби та сформувати вмотивований кадровий резерв; ознайомити з діяльністю управління Служби активних та ініціативних молодих людей, які цікавляться державною службою. Ми пропонуємо стажування […]

У Податковому університеті відбудеться II Міжнародний податковий конгрес

Податковий університет запрошує представників законодавчої та виконавчої влади, судових органів, бізнесу, громадських організацій, експертів галузі, науковців та молодих вчених взяти участь у ІІ Міжнародному податковому конгресі, який відбудеться 26 листопада 2021 року. Мета Конгресу: відкрита комунікація між фахівцями у сфері публічних фінансів, оподаткування та новим поколінням інтелектуальної та ділової еліти країни, зміцнення економічного патріотизму, формування […]

Увага! Конкурс на логотип Державного інституту сімейної та молодіжної політики

  Державний інститут сімейної та молодіжної політики запрошує студентів Податкового університету та зацікавлену молодь взяти участь у розробці логотипу (емблему)  Інституту. Конкурс проводиться у два етапи: І етап – до 30 листопада 2021 року; ІІ етап – до 30 грудня 2021 року. Для участі у І етапі Конкурсу необхідно надіслати заявку за формою https://cutt.ly/lRhg3vy до 30 листопада […]

Дбаючи про ваше здоров’я в Податковому університеті продовжується кампанія з вакцинації

    Запрошуємо усіх співробітників, студентів та членів їх родин на безкоштовну вакцинацію від Covid-19. Вакцинація відбуватиметься 20 жовтня у Медичному центрі Університету ДФС України (вул. Північна, 48) з 9:00 до 16:00 години. Доступні вакцини: – Pfizer; – CoronaVac. Попередній запис на вакцинацію здійснюється за телефоном +380963887939 90 (Марина Кітченко) Пам’ятайте, що на сьогодні вакцинація […]