ОП Економіка та організація підприємницької діяльності (бакалавр) за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2020

ОП Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності (магістр) за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2020

ОП Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності (магістр) за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ОП Економіка та організація підприємницької діяльності (бакалавр) за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2019)

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії 051 Економіка (2016)

ОП Економіка підприємства (бакалавр) за спеціальністю 051 Економiка (2019)

ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві (магістр) за спеціальністю 051 Економіка (2019)

ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві (магістр) 051 Економіка 2020

ОП Економiка підприємства (бакалавр) за спеціальністю 051 Економіка 2020

Наказ Про призначення гарантів ОП

Протокол спільного засідання учасників круглого столу на тему Актуальні проблеми підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти

Протокол спільного засідання учасників круглого столу на тему Результати навчання і компетентності в проекті ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві

Програма проведення акредитаційної експертизи

Звіт Про результати акредитаційної експертизи ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві

НАЗЯВО Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність 051 Економіка ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві денна 2019

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 076 Підприємництво торгівля та біржова діяльність ОП Економіка та організація підприємницької діяльності

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність 051 Економіка ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві заочна 2019

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність 051 Економіка ОП Економіка підприємства

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 076 Підприємництво торгівля та біржова діяльність ОП Економіка та управління проектами

Навчальний план підготовки доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка ОНП Економіка заочна (2020)

Навчальний план підготовки доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка ОНП Економіка денна (2020)

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві денна (2020)

Навчальний план (магістр) галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОП Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності денна (2020)

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві заочна (2020)

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність 051 Економіка ОПП Економіка підприємства денна (2020)

Навчальний план (бакалавр) галузь знань 07 Управління та адміністування спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОПП Економіка та організація підприємницької діяльності денна (2020)

Анотації

Анотація дисципліни Актуальні проблеми функціонування економічних систем на мікрорівні

Анотація дисципліни Антикризове управління підприємством

Анотація дисципліни Бiзнес-консалтинг

Анотація дисципліни Бізнес-планування

Анотація дисципліни Біржова діяльність

Анотація дисципліни Економіка (для підготовки доктора філософії)

Анотація дисципліни Економiка нерухомостi

Анотація дисципліни Економіка підприємства

Анотація дисципліни Економіка підприємства (право)

Анотація дисципліни Економіка підприємства ІІ

Анотація дисципліни Економіка праці і соціально-трудові відносини

Анотація дисципліни Економіка проектів в підприємницькій діяльності

Анотація дисципліни Економіка та бiзнес

Анотація дисципліни Економiка та органiзацiя iнновацiйної дiяльностi

Анотація дисципліни Економiка та органiзацiя торгiвлi

Анотація дисципліни Економіка та управління ефективністю праці в медичній сфері

Анотація дисципліни Економiка торгiвлi

Анотація дисципліни Економiчна безпека підприємства

Анотація дисципліни Економічна діагностика

Анотація дисципліни Економічне управління підприємством

Анотація дисципліни Електронне пiдприємництво

Анотації дисципліни Електронні закупівлі

Анотація дисципліни Зелений бiзнес

Анотація дисципліни Iнновацiйне пiдприємництво та венчурний бiзнес

Анотація дисципліни Iнновацiйний розвиток пiдприємства

Анотація дисципліни Контролінг

Анотація дисципліни Контролінг підприємницької діяльності

Анотація дисципліни Корпоративна соціальна відповідальність

Анотація дисципліни Логiстика

Анотація дисципліни Маркетинг

Анотація дисципліни Маркетинг у сфері медичних послуг

Анотація дисципліни Методологія, організація та технологія наукових досліджень

Анотація дисципліни Методологія та організація наукових досліджень

Анотація дисципліни Медичне право

Анотація дисципліни Навчальний практикум з економіки підприємства

Анотація-дисципліни Навчальний-практикум-Start-Up

Анотація-дисципліни-Нейромаркетинг

Анотація дисципліни Нормативно-правове забезпечення сфери публічних закупівель

Анотація дисципліни Операційна діяльність підприємства та її аналіз

Анотація дисципліни Органiзацiя виробництва

Анотація дисципліни Основи бiзнес-аналiтики

Анотація дисципліни Основи маркетингу у сфері фізичної культури і спорту

Анотація дисципліни Основи податкового планування та трансфертного цiноутворення

Анотація дисципліни Пiдприємництво у сферi послуг

Анотація дисципліни Планування діяльності підприємства

Анотація дисципліни Потенціал підприємства та його оцінка

Анотація дисципліни Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві

Анотація дисципліни Соцiальне пiдприємництво

Анотація дисципліни Соціоекономіка

Анотація дисципліни Стратегічна ідея бізнесу

Анотація дисципліни Стратегія підприємства

Анотація дисципліни Тренінг- курс Оцінка вартості бізнесу

Анотація дисципліни Тренінг-курс Маркетингові дослідження та бізнес-аналіз інформації

Анотація дисципліни Управління вартістю підприємства

Анотація дисципліни Управлiння iнновацiйними бiзнес -проектами

Анотація дисципліни Управління інноваційними проектами

Анотація дисципліни Формування бізнес моделі -підприємства

Анотація дисципліни Циркулярна економiка

Силабуси

Силабус дисципліни Business valuation

Силабус курсу Актуальні проблеми функціонування економічних систем на мікрорівні

Силабус курсу Аналіз у сфері публічних закупівель

Силабус курсу Антикризове управління підприємством

Силабус курсу Антикризове управління підприємством

Силабус курсу Бiзнес-консалтинг

Силабус курсу Біржова діяльність

Силабус курсу Економіка (для докторів філософії)

Силабус курсу Економiка нерухомостi

Силабус курсу Економіка підприємства

Силабус курсу Економіка проектів в підприємницькій діяльності

Силабус курсу Економіка проектів в підприємницькій діяльності

Силабус курсу Економіка публічних закупівель

Силабус курсу Економіка суспільного розвитку

Силабус курсу Економіка та бізнес

Силабус курсу Економіка та організація інноваційної діяльності

Силабус курсу Економiка торгiвлi

Силабус курсу Економічна-діагностика

Силабус курсу Економіка та управління ефективністю праці в медичній сфері

Силабус курсу Економічне управління підприємством для аспірантів

Силабус курсу Економічне управління підприємством для магістрів

Силабус курсу Електронні закупівлі

Силабус курсу Зелений бізнес

Силабус курсу Інноваційний розвиток підприємства

Силабус курсу Інтелектуальний бізнес

Силабус курсу Контролінг

Силабус курсу Контролінг підприємницької діяльності

Силабус курсу Корпоративна соціальна відповідальність ЕМУ-19-1

Силабус курсу Корпоративна соціальна відповідальність ЕМУ-20-1

Силабус курсу Корпоративна соціальна відповідальність ЕМУз-20-1

Силабус курсу Корпоративна соціальна відповідальність ПТМ-19-1

Силабус курсу Корпоративна соціальна відповідальність ПТМ-20-1

Силабус курсу Логiстика

Силабус курсу Логістика та ланцюги поставок у сфері публічних закупівель

Силабус курсу Маркетинг

Силабус курсу Маркетинг у сфері медичних послуг

Силабус курсу Медичне право

Силабус курсу Медіаграмотність

Силабус курсу Методологія, організація та технологія наукових досліджень

Силабус курсу Методологія та організація наукових досліджень

Силабус курсу Моделі в плануванні та прогнозуванні економічної діяльності

Силабус курсу Навчальний практикум з економіки підприємства

Силабус курсу Навчальний-практикум Start-Up

Силабус курсу Нейромаркетинг

Силабус курсу Нормативно-правове забезпечення сфери публічних закупівель

Силабус курсу Операційна діяльність підприємства та її аналіз

Силабус курсу Оптимізація оподаткування підприємства

Силабус курсу Органiзацiя виробництва

Силабус курсу Основи бiзнес-аналiтики

Силабус курсу Основи податкового планування та трансфертного цiноутворення

Силабус курсу Oцінка вартості підприємства

Силабус курсу Підприємництво у сферi послуг

Силабус курсу Планування діяльності підприємства

Силабус курсу Планування підприємницької діяльності

Силабус курсу Потенціал підприємства та його оцінка

Силабус курсу Практика наукового та ділового спілкування іноземною мовою

Силабус курсу Соцiальне пiдприємництво

Силабус курсу Соціоекономіка

Силабус курсу Стратегічна ідея бізнесу

Силабус курсу Стратегічна ідея бізнесу

Силабус курсу Судова медицина та психіатрія

Силабус курсу Сучасні кількісні методи економічних досліджень

Силабус курсу Тренінг – курс Маркетингові дослідження та бізнес-аналіз інформації

Силабус курсу Тренінг- курс Маркетингові дослідження та бізнес-аналіз інформації

Силабус курсу Тренінг курс Мистецтво презентації

Силабус курсу Управління вартістю підприємства

Силабус курсу Управління інноваційними бізнес – проектами

Силабус курсу Управління інноваційними проектами

Силабус курсу Фінансова звітність для управлінців медичної сфери

Силабус курсу Формування бізнес-моделі підприємства

Силабус дисципліни Циркулярна економіка

Дисципліни

Анотація дисципліни Бiзнес-консалтинг

Анотація дисципліни Бізнес-планування

Анотація дисципліни Економiка та органiзацiя iнновацiйної дiяльностi

Анотація дисципліни Економіка, організація діяльності об’єднань підприємств

Анотація дисципліни Економічна діагностика

Анотація дисципліни Iнновацiйне пiдприємництво та венчурний бiзнес

Анотація дисципліни Комерційна діяльність

Анотація дисципліни Контролінг

Анотація дисципліни Контролінг підприємницької діяльності

Анотація дисципліни Логiстика

Анотація дисципліни Операційна діяльність підприємства та її аналіз

Анотація дисципліни Органiзацiя виробництва

Анотація дисципліни Пiдприємництво у сферi послуг

Анотація дисципліни Потенціал і розвиток підприємства

Анотація дисципліни Соцiальне пiдприємництво

Анотація дисципліни Стратегія підприємства

Анотація дисципліни Тренінг курс Мистецтво презентації

Анотація дисципліни Управління витратами

Протокол спільного засідання учасників круглого столу на тему “Цифрові технології в малому та середньому бізнесі”

Бізнес-семінар

Стаття Кабанової Поліни “Що мені дав досвід проходження виробничої практики?”

Рецензія на освітно-професійну програму “Економіка та організація підприємницької діяльності” підготовки фахівців першого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 “Підприємство, торгівля та біржова діяльність”

Рецензія на ОПП Управління бізнес-процесами на підприємстві спеціальності 051 Економіка

Рецензія-відгук на ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві від ТОВ Група Венето

Рецензія-відгук на ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві від ТОВ ТД БУДТЕПЛОІЗОЛ

Рецензія-відгук на ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві від ТОВ Пружпол-УА

Результати опитування роботодавців

Міністерство цифрової трансформації України Про участь НПП кафедри економіки підприємства в проєкті YEP

Рецензія-відгук на ОП Економіка та управління проєктами в підприємницькій діяльності від ТОВ РОМАЛІС

Угода про співробітництво з ТОВ Кроу БіСі Україна

Наукові інтереси науково-педагогічного складу кафедри економіки підприємства Університету державної фіскальної служби України представлені широким спектром актуальних напрямів досліджень з економіки, управління проєктами, підприємствами, підприємництва, маркетингу, стратегії, логістики тощо.

Наукові дослідження на кафедрі здійснюються відповідно до затвердженої теми науково-дослідної роботи кафедри: «Підприємництво в епоху глобальних трансформацій: виклики та перспективи розвитку», номер державної реєстрації 0119U000718, термін виконання – 2019−2024 рр. (науковий керівник − д.е.н., професор Л.Л. Лазебник).

Отримані результати наукових досліджень орієнтовані на використання в освітньому процесі при підготовці бакалаврів і магістрів за освітньо-професійними програмами  «Управління бізнес-процесами на підприємстві» спеціальності 051 Економіка, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки та «Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності» спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 Управління та адміністрування, а також докторів філософії (PhD) за освітньо-науковою програмою «Економіка» спеціальності 051 Економіка Університету ДФС України.

Дисертації, захищені викладачами кафедри:

 1. Лазебник Л.Л., д.е.н., професор. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Тема: «Фінансові та інтеграційні механізми модернізації економіки емерджентного типу», спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, 2010 р. Науковий консультант − В.Г. Бодров, д.е.н., професор.
 2. Бодров В.Г. д.е.н., професор. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Тема: «Економічний неоконсерватизм: зміст, еволюція, взаємозв’язок теорії і політики», спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, 1995 р. Науковий консультант – Васильєва Р.Х., д.е.н., професор.
 3. Ляшенко Г.П., к.е.н., професор. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема: «Фінансові методи державного регулювання розвитку економіки», спеціальність 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит, 2000 р. Науковий керівник − О.Д. Василик, д.е.н., професор.
 4. Гурочкіна В.В., к.е.н., доцент. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Тема: «Фінансові та інтеграційні механізми розвитку промислових підприємств в емерджентній економіці», спеціальність 08.00.04 − економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2020 р. Науковий керівник − М.П. Войнаренко, д.е.н., професор.
 5. Калач Г.М., к.е.н., доцент. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема: «Оренда як форма реалізації власності», спеціальність 08.00.01 − економічна теорія та історія економічної думки, 1993 р. Науковий керівник – М.Д. Діденко, к.е.н., професор.
 1. Мельничук Г.С., к.е.н., доцент. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема: «Бюджетно-податкові механізми захисту вітчизняних товаровиробників», спеціальність 08.00.08 − гроші, фінанси і кредит, 2012 р. Науковий керівник − В.М. Мельник, д.е.н., професор.
 2. Піжук О.І., к.е.н., доцент. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема: «Державне регулювання гендерних процесів в соціально-економічному розвитку України», спеціальність 08.00.03 − економіка та управління національним господарством, 2010 р. Науковий керівник − Г.П. Ляшенко, к.е.н., професор.
 3. Слюсарева Л.В., к.е.н., доцент. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема: «Економічний механізм соціально-етичного маркетингу сільськогосподарських підприємств», спеціальність 08.00.04 − економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2009 р. Науковий керівник − А.В. Чупіс, д.е.н., професор.
 4. Марченко О.І., к.е.н., доцент. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема: «Податкове стимулювання інноваційної діяльності підприємств», спеціальність 08.00.08 − гроші, фінанси і кредит, 2010 р. Науковий керівник − В.М. Опарін, д.е.н., професор.
 5. Ткаченко В.В., к.е.н., доцент. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема: «Вплив системи оподаткування на економічні результати діяльності підприємств», спеціальність 08.00.08 − гроші, фінанси і кредит, 2012 р. Науковий керівник − В.Ф. Беседін, д.е.н., професор.
 6. Ружинська Н.О., к.е.н., доцент. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема: «Державне регулювання розвитку житлово-комунального господарства», спеціальність 08.00.03 − економіка та управління національним господарством, 2015 р. Науковий керівник – А.В. Лісовий, д.е.н., професор.

Курсантка УДФСУ Надія Дума перемогла у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Курсантка Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України Надія Дума перемогла у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю знань «Цивільна безпека (Цивільний захист)» і посіла призове ІІІ місце. Роботу на конкурс підготовлено під науковим керівництвом к.т.н., доцента кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки Навчально-наукового інституту інформаційних […]

УДФСУ та ТОВ «Фінансово-бухгалтерський сервіс» розпочали співпрацю

Університет державної фіскальної служби України (далі – УДФСУ) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансово-бухгалтерський сервіс» (далі – ТОВ «ФБС»)  підписали Меморандум про співпрацю. Мета взаємодії – обмін інформацією і досвідом в межах відповідальних функцій і повноважень, залучення студентів в практику з бухгалтерського обліку в автоматизованій програмі 1С під керівництвом практикуючих професіоналів бухгалтерсько-фінансової справи. Участь у […]

Відбулася онлайн зустріч з представниками Центру міжнародної освіти Університету Вісконсин-Мілуокі

В.о. ректора Університету державної фіскальної служби України (УДФСУ) Антон Монаєнко взяв участь в онлайн зустрічі з представниками Центру міжнародної освіти Університету Вісконсин-Мілуокі за участю представників Ірпінської міської ради. Участь у заході взяли завідувач відділу міжнародного освітнього співробітництва УДФСУ Андрій Божков, асоційований директор з питань міжнародного партнерства та маркетингу Центру міжнародної освіти Університету Вісконсин-Мілуокі доктор Трейсі […]
Всі новини та анонси

VII конкурс проєкту «Scholarship в Україні»: студенти можуть отримати грант на навчання

У рамках соціального проєкту для студентів «Scholarship в Україні» стартував VІІ конкурc для здобувачів вищої освіти, учасники якого можуть отримати грант на навчання. Призовий фонд конкурcу складає 84 000 гривень: надається 4 окремих гранти на сплату навчання на суму 15 000 гривень кожен, а для студентів, які посядуть 2-і та 3-і місця – заохочувальні грошові […]

Оголошення щодо засідань постійних комісій ВР

  Шановні колеги!  21 квітня 2021 року о 10.00 годині в онлайн-режимі відбудеться засідання Постійної комісії з питань освітнього процесу Вченої ради Університету державної фіскальної служби України.  21 квітня 2021 року о 11.30 годині в онлайн-режимі відбудеться засідання Постійної комісії з питань наукової роботи та інноваційного розвитку Вченої ради Університету державної фіскальної служби України.   21 квітня 2021 року о 13.00 годині в […]