ОП "Фінансові розслідування" перший (бакалаврський) рівень

ОП "Фінансові розслідування" другий (магістерський) рівень

ОП "Фінансові розслідування" перший (бакалаврський) рівень

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ, 

РОБОТОДАВЦІ, СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ, ВИПУСКНИКИ, ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ!

Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції прагне до системного покращення освітньо-професійної програми «Фінансові розслідування» підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право». 

Просимо вас долучитися до обговорення Проєкту зазначеної освітньої програми, що знаходиться у рубриці «Проекти освітніх програм».

Будемо щиро вдячні за ваші пропозиції та рекомендації до освітньої програми, котрі стануть підґрунтям та будуть використані при черговому її перегляді для подальшого поліпшення надання якісних освітніх послуг здобувачам вищої освіти.

Просимо надсилати їх гаранту освітньої програми Білій Вікторії Русланівні на електронну пошту: 39.11@nusta.edu.ua або bila.viktoriia@nusta.edu.ua.

Дякуємо за співпрацю!


Проект ОПП Фінансові розслідування перший (бакалаврський) рівень (2020)

Витяг з протоколу засідання кафедри про перегляд ОПП Фінансові розслідування першого (бакалаврського) рівня 08.02.2019

Витяг з протоколу засідання кафедри про перегляд ОПП Фінансові розслідування першого (бакалаврського) рівня 03.02.2020

Рецензія-відгук із ДЗПО Академія фінансового моніторингу

Спільні пропозиції ППОКС ФПМ та НТКС ФПМ до ОП Фінансові розслідування

Витяг з протоколу кафедри СД та ОПП

Витяг з протоколу засідання кафедри АПіПта МБ

Таблиця пропозицій до ОП Фінансові розслідування

ОП "Фінансові розслідування" другий (магістерський) рівень

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ, 

РОБОТОДАВЦІ, СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ, ВИПУСКНИКИ, ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ!

Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції прагне до системного покращення освітньо-професійної програми «Фінансові розслідування» підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право». 

Просимо вас долучитися до обговорення Проєкту зазначеної освітньої програми, що знаходиться у рубриці «Проекти освітніх програм».

Будемо щиро вдячні за ваші пропозиції та рекомендації до освітньої програми, котрі стануть підґрунтям та будуть використані при черговому її перегляді для подальшого поліпшення надання якісних освітніх послуг здобувачам вищої освіти.

Просимо надсилати їх гаранту освітньої програми Калгановій Олені Анатоліївні на електронну пошту: 39.11@nusta.edu.ua.

Дякуємо за співпрацю!

Витяг з протоколу засідання кафедри про перегляд ОПП Фінансові розслідування другого (магістерського) рівня 04.02.2021

Проект ОПП Фінансові розслідування другий (магістерський) рівень (2021)

Проект ОПП Фінансові розслідування другий (магістерський) рівень (2020)

Витяг з протоколу засідання кафедри про перегляд ОПП Фінансові розслідування другого (магістерського) рівня 08.02.2019

Витяг з протоколу засідання кафедри про перегляд ОПП Фінансові розслідування другого (магістерського) рівня 03.02.2020

ОП "Фінансові розслідування" перший (бакалаврський) рівень

Адміністративне право України

Адміністративне процесуальне право

Безпека життєдіяльності

Ділова українська мова

Економічна теорія

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Господарське право України

Кримінальне право України (особлива частина)

Кримінальне процесуальне право України (м. 1. Досудове розслідування)

Логіка

Кримінальне процесуальне право України (м.2 Судове провадження)

Кримінальне право України (загальна частина)

Міжнародне право (м. 1 Міжнародне приватне право. м. 2 Право ЄС)

Міжнародне публічне право

Процесуальні документи досудового розслідування фінансових правопорушень

Режим секретностi

Оформлення оперативно-розшукових матеріалів

Оперативно-розшукова діяльність (загальна частина)

Міжнародний захист прав людини

Філософія

Трудове право України

Риторика

Спеціальна функціональна підготовка

Теорія держави і права

Судові та правоохоронні органи

Цивільне право України (загальна частина)

Фінансове право України

Юридична психологія

Програма навчальної практики (1 курс)

Програма навчальної практики (2 курс)

Програма навчальної практики(3 курс)

Програма виробничої практики (4 курс)

Цивільне процесуальне право України

Цивільне право України (особлива частина)

Інформаційне право

Конституційне та муніципальне право України

Історія держави і прав зарубіжних країн

Історія держави і права України

Інформаційні системи і технології в юридичній практиці

Криміналістика Фінансові розслідування

Програма випускного кваліфікаційного екзамену

ОП "Фінансові розслідування" другий (магістерський) рівень

Вступ 2019 

Криміналіст_забезп_фін_розсл

Роб_прогр_Теорія_доказ

Роб_прогр_Методол прав досл та_методика_виклад_права

Роб-прогр_Міжн_прав_механ_зах_прав_людини

Роб_прогр_Прав_забезп_публіч_адміністр

Роб_прогр_Публ_прав_протидія_корупції

Роб прогр_Акт_пит суд_експерт м. Спец екон_зн суд бухг

Роб_прогр_Філос_права

Роб прогр_Акт пробл_орг боротьби_з_крим_правопор у_сферы опод


Вступ 2020 

Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань

Розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування

Роб_прогр_Актуал_пробл_приват_права

Роб_прогр_Принц_та процед_судочин

Роб_прогр_Альтер_спос_захис_суб’єкт_прав

Роб_прогр_Методол_нормотворч_та_правозастос


Вступ 2021 

Прогр_вироб_практики (2)

Роб_прогр_Методологія_нормотворчості_та_правозастосування

Роб_прогр_Правнича_іноземна_мова

Роб_прогр_Принципи_та_процедури_судочинства

Роб_прогр_Міжнародно-правозахисна_діяльність_Ради_Європи

ОП "Фінансові розслідування" перший (бакалаврський) рівень

Розслідування злочинів загальнокриміналістичні засади методики, тактики та технологій

Використання практики ЄСПЛ у кримінальному провадженні

Міжнародне співробітництво у фінансових розслідуваннях

Основи фінансових розслідувань 07

Основи фінансових розслідувань 12

Досудове розслідування фінансових правопорушень

Тактичне забезпечення кримінального провадження

Теорія судових доказів

Судова експертиза у фінансових розслідуваннях

Негласні слідчі (розшукові) дії як засоби збирання доказів

Спеціальні знання та організаційні основи діяльності слідчого

Тактичне забезпечення кримінального провадження

Тактико-спеціальна підготовка

Тактика поведінки з вогнепальною зброєю в нестандартних ситуаціях

Основи тактичної медицини

Агресивне податкове планування

Адміністративно-правова протидія тінізації економіки

Екстремальна психологія

Кримiналiстика

Бухгалтерський (фінансовий) облік

Конфліктологія

Економічна безпека

Кримiнально-виконавче право

Кримiнологiя

Кримiнально-правовi стандарти EС

Митне право

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Кримінальний аналіз

Організація інформаційно-аналітичного забезпеченя фінансових розслідувань

Основи вогневої пiдготовки

Політологія

Податкове право

Професійна етика державного службовця

Релігієзнавство

Правове регулювання мiсцевих фiнансiв

Психологiя управлiння

Психологія ОРД

Соціально-психологічний тренінг

Соціологія карєри

Спецiальна фiзична пiдготовка

Спецiальна технiка

Сучаснi психотехнологii в професiйнiй дiяльностi працiвникiв органів, які здійснюють контрольні функції

Сучаснi проблеми глобалiзованого суспiльства

Судова бухгалтерія

Бухгалтерький облік за всіма видами діяльності

Аналіз фінансово-господарської діяльності

Адміністрування податків і платежів

Грошово-кредитна і банківська система держави

Державний фінансовий аудит

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Ділова іноземна мова

Поведінкові фінанси

Технічні засоби митного контролю

Корпоративне право

Оперативно-розшукова діяльність (особлива частина)

Правове регулювання ЗЕД

Оподаткування в країнах ЄС

Використання практики ЄСПЛ у кримінальному провадженні

Розслідування злочинів загальнокриміналістичні засади методики, тактики та технологій

Міжнародне співробітництво у фінансових розслідуваннях

ОП "Фінансові розслідування" другий (магістерський) рівень

Bідгук з КНДІСЕ

Рецензія-відгук на освітню програму від І.Р. Джафарова

Рецензія-відгук на освітню програму від К. Ващенко

Рецензія-відгук на освітню програму від Є. Рея

Відгук Проданик І.В.

Рецензія-відгук Новачук С.А.

Рецензия-отзыв З.А. Гасымов

Витяг з протоколу засідання кафедри про обговорення відгуків стейхолдерів на ОПП Фінансові розслідування другого (магістерського) рівня

Витяг з протоколу засідання кафедри про перегляд ОПП Фінансові розслідування другого (магістерського) рівня 03.02.2020

Витяг з протоколу засідання кафедри про перегляд ОПП Фінансові розслідування другого (магістерського) рівня 08.02.2019

Резолюція МНПКС Побудова ефективної системи підготовки фахівців з фінансової безпеки держави

Лист в.o. начальника ГУ ДФС у м. Києві Кононенку С.В.

Лист Голові ДФС України Мельнику В.І.

Лист ДФС України вх. від 12.03.2021 №172

Колективом кафедри фінансових розслідувань підготовлено навчальний посібник «Організаційно-правові основи діяльності слідчих підрозділів податкової міліції». У навчальному посібнику висвітлено питання теоретичних, організаційних і правових основ діяльності слідчих підрозділів податкової міліції, визначено основні аспекти правозастосування положень галузевих нормативно-правових актів і наукової організації розслідування злочинів, підслідних слідчим податкової міліції. Для студентів вищих юридичних навчальних закладів, викладачів, аспірантів і практичних працівників правоохоронних органів.

Колективом кафедри підготовлено навчальний посібник «Особливості документування у сфері державних фінансів, при вчиненні яких використовувались зареєстровані на територіях із пільговим оподаткуванням компанії», у навчальному посібнику розглядається злочинна діяльність у сфері державних фінансів, здійснювана компаніями, зареєстрованим на територіях із пільговим оподаткуванням. Показані схеми махінацій з державними фінансами, що здійснюються з використанням державних компаній.

Колективом кафедри за сприяння слідчих СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві видано навчальний посібник «Письмові процесуальні документи досудового розслідування податкових злочинів: практикум». Навчальний посібник містить майже сто зразків типових процесуальних документів, пояснювальні тексти до кожного з них та бланки цих документів, що адаптовані до потреб практики досудового розслідування податкових злочинів. Представлені документи згруповані у десять розділів з урахуванням основних правових процедур, які застосовуються під час досудового розслідування податкових злочинів, особливостей процесу збирання доказів та формування їх процесуальних джерел.

 

У співавторстві з колегами підготовлено колективну монографію «Правове забезпечення захисту економічних інтересів держави». Монографія присвячена розкриттю проблеми захисту економічних інтересів держави та визначенню шляхів її вирішення. У роботі проаналізована правозастосовна практика правоохоронних та митних органів, чинне законодавство, наукові джерела.

У співавторстві з колегами підготовлено навчально-практичний посібник              «Тактика розслідувань фінансових злочинів, вчинених із використанням зареєстрованих у зоні пільгового оподаткування компаній», у якому розглядаються основні механізми діяльності іноземних компаній, особливо поширені схеми їх використання для махінацій у сфері державних фінансів, містяться найбільш значимі рекомендації з практичного застосування слідчими, керівниками органів досудового розслідування, а також іншими співробітниками правоохоронних органів методики розслідування фінансових злочинів, вчинених із використанням іноземних компаній, зареєстрованих на територіях із пільговим оподаткуванням.

У співавторстві з колегами підготовлено навчальний посібник «Теорія судових доказів (у таблицях та схемах)», який спрямований на надання формування у здобувачів вищої освіти розуміння базових теоретичних, процесуальних та організаційних засад кримінального процесуального доказування як різновиду пізнавальної діяльності. Викладенні положення теорії доказування будуть корисними не тільки для здобувачів вищої освіти, а й стану у нагоді викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, працівникам правоохоронних органів, суддям та іншим фахівцям, діяльність яких пов’язана з доказами та доказуванням у кримінальному провадженні.
 

Спільно з колегами ,було розроблено та опубліковано збірник наукових тез «Фінансові розслідування: імплементація європейського досвіду в Україні». Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю створення Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції та 10-річчю утворення кафедри фінансових розслідувань Університету державної фіскальної служби України.

В основу книги покладено доповіді учасників конференції, які торкаються: міжнародно-правового аспекту фінансових розслідувань; питань кримінально-правової протидії злочинам у сфері господарської діяльності; окремих питань попередження злочинності у сфері економіки

Професором кафедри Чигриною Галиною Леонідівною разом з авторським колективом Міністерства внутрішніх справ України підготовлено Методичні рекомендації  «Фінансові розслідування у сфері протидії легалізації злочинних доходів в Україні». У методичних рекомендаціях міститься систематизований матеріал щодо визначення місця фінансових розслідувань у правоохоронній діяльності. Розкрито ключові засади методики розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Проаналізовано практику використання інструментарію та процедур вилучення злочинних доходів.

Падалкою Андрієм Миколайовичем видано монографію «Теорія та практика виконання процесуальних гарантій у кримінальному процесі». Монографію присвячено розкриттю теоретичних положень та вирішенню практичних питань у сфері забезпечення процесуальних гарантій виконання обов’язків учасниками кримінального провадження. Визначено теоретичні та практичні прогалини між нормативним змістом правових норм та практикою застосування процесуальних гарантій, уточнено їх структуру щодо забезпечення виконання обов’язків учасниками кримінального провадження під час досудового провадження.

СКНС «Права людини у кримінальному провадженні» 22.06.2021

СКНПС «Актуальні проблеми організації фінансових розслідувань» 01.06.2021

Вебінар Кримінальне процесуальне та кримінально-правове забезпечення фінансових розслідувань 25.02.2021

Вебінар Експертне забезпечення фінансових розслідувань 11.02.2021

Перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 29.01.2021

Захист випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт 25-26.01.2021

Програма ІІ Міжнародного форуму 06.06.2019

Обговорення порядку вирішення конфліктних ситуацій в УДФСУ зі здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОП “Фінансові розслідування”

Навчально-методичний семінар з питань дотримання академічної доброчесності 13.01.2021

Програма МНПКС Побудова ефективної системи підготовки фахівців з фінансової безпеки держави 27.10.2017

Резолюція МНПКС Побудова ефективної системи підготовки фахівців з фінансової безпеки держави 27.10.2017

Резолюція Міжнародного форуму 31.05-01.06.2018

Програма Міжнародного форуму 31.05-01.06.2018

Навчально-методичний семінар 15.12.2020

Обговорення ОП Фінансові розслідування другого (магістерського) рівня 14.12.2020

Засідання наукового гуртка «Детектив» 21.10.2020

Онлайн-тренінг 28.05.2020

Курси з розслідування міжнародних злочинів і корупції 04.12.2019

Засідання наукового гуртка «Детектив» 27.02.2020

Курси з розслідування міжнародних злочинів і корупції 19.02.2020

І Податковий конгрес 12.12.2019

Курси з розслідування міжнародних злочинів і корупції 11.12.2019

Засідання наукового гуртка «Детектив» 05.12.2019

Зустріч з Директором Національного центру судових експертиз Республіки Молдова 07.11.2019

IV Конференція «Корпоративна безпека» 06.11.2019

Науково-практичний семінар 06.11.2019

VІ Всеукраїнські змагання зі слідчих дій імені Г.М. Рудого 26-27.10.2019

Науково-практичний семінар 01.04.2019

Зустріч з адвокатом 28.02.2019

Науково-практичний семінар 26.02.2019

Брейн-ринг 08.02.2019

Захист випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт 28.01.2019

Екскурсія до КНДІСЕ 12.12.2018

V Всеукраїнські змагання зі слідчих дій імені Г.М. Рудого 20-21.10.2018

Лекція від консультативної місії ЄС 08.12.2017

Консультативна місія ЄС 24.11.2017

Програма МНПК Фінансові розслідування імплементація європейського досвіду в Україні 19.05.2017

Програма МКС Фінансові розслідування міжнародний та вітчизняний досвід 14.02.2017

Наказ МОН від 24.11.2020 № 1457

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

Наказ від 30.03.2021 № 445

План організаційних заходів

Рейтинговий список наукових робіт

Рецензії на конкурсну роботу під шифром Закордонний досвід

Рецензії на конкурсну роботу під шифром Барса

Рецензії на конкурсну роботу під шифром Антилегалізаційний ризик-менеджмент

Рецензії на конкурсну роботу під шифром Viam supervadet

Про проведення підсумкової науково-практичної конференції

Рецензія на конкурсну роботу під шифром Розслідування

Рецензія на конкурсну роботу під шифром IN STRICTO JURE

Рецензії на конкурсну роботу під шифром Цікава думка

Рецензії на конкурсну роботу під шифром Протидія легалізації

Рецензії на конкурсну роботу під шифром КОМПЛАЄНС-РИЗИК

Рецензії на конкурсну роботу під шифром Імперативи розслідувань

Списки запрошених для участі в підсумковій науково-практичній конференції

Програма науково-практичної конференції

Рішення галузевої конкурсної комісії від 22 квітня 2021 року

Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації» у Податковому університеті

22 жовтня у Податковому університеті відбулася Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації». Захід організовано Науковою бібліотекою Податкового університету спільно з Державною науково-технічною бібліотекою України. Мета заходу – обмін досвідом та кращими практиками між представниками бібліотек, знайомство з сучасними технологіями бібліотечного обслуговування та налагодження комунікацій з користувачами в умовах сучасних реалій. Учасників Школи досвіду привітала […]

Відбулося засідання ректорату Податкового університету

Сьогодні в Державному податковому університеті провели чергове засідання ректорату. Засідання відбулося за участі проректорів, директорів Навчально-наукових інститутів, керівників структурних підрозділів та інших членів ректорату. Учасники засідання обговорили низку важливих питань діяльності університету та його структурних підрозділів. Зокрема, зі звітом “Про стан надання платних послуг: проблеми, завдання та перспективи” виступила проректор з науково-педагогічної роботи та інфраструктури […]

День відкритих дверей у Податковому університеті

У Податковому університеті провели перший у новому навчальному семестрі День відкритих дверей у форматі онлайн. Такий захід проводиться з метою ознайомлення майбутніх вступників з унікальністю університету, перевагами навчання, а також переліком інститутів та спеціальностей закладу вищої освіти. Участь у заході взяла в.о. ректора Валентина Унинець-Ходаківська, яка розповіла про особливості Університету, як єдиного відомчого закладу вищої […]
Всі новини та анонси

Запрошуємо студентів на спецкурс лекцій від спеціалістів «Делойт» в Україні

Студенти Податкового університету! Запрошуємо вас на спецкурс лекцій від спеціалістів «Делойт» в Україні «Бізнес очима власника: від стартапу до IPO», який стартує 04 листопада 2021. Спецкурс буде проходити щочетверга з 17:00 до 18:30 на платформі Zoom. Щоб зареєструватися, переходьте за посиланням: https://deloi.tt/3pn2Nqk На вас чекають 12 спікерів, 6 лекцій та 6 тижнів, за які ви […]

19 листопада в Податковому університеті відбудеться День відкритих дверей

Шановні вступники! Запрошуємо усіх на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ, який відбудеться 19 листопада 2021 року о 10:00 у режимі онлайн! Щоб стати гостем, учасником, а надалі студентом Державного податкового університету варто вже зараз почати здійснювати перші кроки до втілення мрій! Для участі потрібно зареєструватися, заповнивши гугл форму за посиланням https://docs.google.com/forms/  Кожен зможе почути відповіді на питання, які виникають при […]

Увага! Важлива інформація щодо дистанційного навчання

  Нагадуємо, що відповідно до наказу від 22 вересня 2021 року № 1306 Податковий університет перейшов на дистанційну форму навчання. У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні, спричиненою стрімким поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та з метою створення безпечних умов освітнього процесу дистанційне навчання в університеті буде тривати щонайменше до 15 листопада. В умовах карантину освітній […]

Відкрито реєстрацію на участь у Всеукраїнській конкурсній програмі «Кращий студент України»

Кращі студенти Податкового, відгукніться! Відкрито реєстрацію на участь у конкурсі «Кращий студент України». «Кращий студент України» – Всеукраїнська системна конкурсна програма, спрямована на виявлення та надання імпульсу до подальшого розвитку студентської молоді країни. Організаторами програми «Кращий студент України» є ВМГО «Студентська республіка» та Народно-демократична ліга молоді за підтримки Міністерство освіти і науки України. Метою програми є […]