ОП "Фінансові розслідування" перший (бакалаврський) рівень

ОП "Фінансові розслідування" другий (магістерський) рівень

ОП "Фінансові розслідування" перший (бакалаврський) рівень

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ, 

РОБОТОДАВЦІ, СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ, ВИПУСКНИКИ, ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ!

Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції прагне до системного покращення освітньо-професійної програми «Фінансові розслідування» підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право». 

Просимо вас долучитися до обговорення Проєкту зазначеної освітньої програми, що знаходиться у рубриці «Проекти освітніх програм».

Будемо щиро вдячні за ваші пропозиції та рекомендації до освітньої програми, котрі стануть підґрунтям та будуть використані при черговому її перегляді для подальшого поліпшення надання якісних освітніх послуг здобувачам вищої освіти.

Просимо надсилати їх гаранту освітньої програми Білій Вікторії Русланівні на електронну пошту: 39.11@nusta.edu.ua або bila.viktoriia@nusta.edu.ua.

Дякуємо за співпрацю!


Проект ОПП Фінансові розслідування перший (бакалаврський) рівень (2020)

Витяг з протоколу засідання кафедри про перегляд ОПП Фінансові розслідування першого (бакалаврського) рівня 08.02.2019

Витяг з протоколу засідання кафедри про перегляд ОПП Фінансові розслідування першого (бакалаврського) рівня 03.02.2020

Рецензія-відгук із ДЗПО Академія фінансового моніторингу

Спільні пропозиції ППОКС ФПМ та НТКС ФПМ до ОП Фінансові розслідування

Витяг з протоколу кафедри СД та ОПП

Витяг з протоколу засідання кафедри АПіПта МБ

Таблиця пропозицій до ОП Фінансові розслідування

ОП "Фінансові розслідування" перший (бакалаврський) рівень

Адміністративне право України

Адміністративне процесуальне право

Безпека життєдіяльності

Ділова українська мова

Економічна теорія

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Господарське право України

Кримінальне право України (особлива частина)

Кримінальне процесуальне право України (м. 1. Досудове розслідування)

Логіка

Кримінальне процесуальне право України (м.2 Судове провадження)

Кримінальне право України (загальна частина)

Міжнародне право (м. 1 Міжнародне приватне право. м. 2 Право ЄС)

Міжнародне публічне право

Процесуальні документи досудового розслідування фінансових правопорушень

Режим секретностi

Оформлення оперативно-розшукових матеріалів

Оперативно-розшукова діяльність (загальна частина)

Міжнародний захист прав людини

Філософія

Трудове право України

Риторика

Спеціальна функціональна підготовка

Теорія держави і права

Судові та правоохоронні органи

Цивільне право України (загальна частина)

Фінансове право України

Юридична психологія

Програма навчальної практики (1 курс)

Програма навчальної практики (2 курс)

Програма навчальної практики(3 курс)

Програма виробничої практики (4 курс)

Цивільне процесуальне право України

Цивільне право України (особлива частина)

Інформаційне право

Конституційне та муніципальне право України

Історія держави і прав зарубіжних країн

Історія держави і права України

Інформаційні системи і технології в юридичній практиці

Криміналістика Фінансові розслідування

Програма випускного кваліфікаційного екзамену

ОП "Фінансові розслідування" перший (бакалаврський) рівень

Основи фінансових розслідувань 07

Основи фінансових розслідувань 12

Досудове розслідування фінансових правопорушень

Тактичне забезпечення кримінального провадження

Теорія судових доказів

Судова експертиза у фінансових розслідуваннях

Негласні слідчі (розшукові) дії як засоби збирання доказів

Спеціальні знання та організаційні основи діяльності слідчого

Тактичне забезпечення кримінального провадження

Тактико-спеціальна підготовка

Тактика поведінки з вогнепальною зброєю в нестандартних ситуаціях

Основи тактичної медицини

Агресивне податкове планування

Адміністративно-правова протидія тінізації економіки

Екстремальна психологія

Кримiналiстика

Бухгалтерський (фінансовий) облік

Конфліктологія

Економічна безпека

Кримiнально-виконавче право

Кримiнологiя

Кримiнально-правовi стандарти EС

Митне право

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Кримінальний аналіз

Організація інформаційно-аналітичного забезпеченя фінансових розслідувань

Основи вогневої пiдготовки

Політологія

Податкове право

Професійна етика державного службовця

Релігієзнавство

Правове регулювання мiсцевих фiнансiв

Психологiя управлiння

Психологія ОРД

Соціально-психологічний тренінг

Соціологія карєри

Спецiальна фiзична пiдготовка

Спецiальна технiка

Сучаснi психотехнологii в професiйнiй дiяльностi працiвникiв органів, які здійснюють контрольні функції

Сучаснi проблеми глобалiзованого суспiльства

Судова бухгалтерія

Бухгалтерький облік за всіма видами діяльності

Аналіз фінансово-господарської діяльності

Адміністрування податків і платежів

Грошово-кредитна і банківська система держави

Державний фінансовий аудит

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Ділова іноземна мова

Поведінкові фінанси

Технічні засоби митного контролю

Корпоративне право

Оперативно-розшукова діяльність (особлива частина)

Правове регулювання ЗЕД

Оподаткування в країнах ЄС

ОП "Фінансові розслідування" другий (магістерський) рівень

Колективом кафедри фінансових розслідувань підготовлено навчальний посібник «Організаційно-правові основи діяльності слідчих підрозділів податкової міліції». У навчальному посібнику висвітлено питання теоретичних, організаційних і правових основ діяльності слідчих підрозділів податкової міліції, визначено основні аспекти правозастосування положень галузевих нормативно-правових актів і наукової організації розслідування злочинів, підслідних слідчим податкової міліції. Для студентів вищих юридичних навчальних закладів, викладачів, аспірантів і практичних працівників правоохоронних органів.

Колективом кафедри підготовлено навчальний посібник «Особливості документування у сфері державних фінансів, при вчиненні яких використовувались зареєстровані на територіях із пільговим оподаткуванням компанії», у навчальному посібнику розглядається злочинна діяльність у сфері державних фінансів, здійснювана компаніями, зареєстрованим на територіях із пільговим оподаткуванням. Показані схеми махінацій з державними фінансами, що здійснюються з використанням державних компаній.

Колективом кафедри за сприяння слідчих СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві видано навчальний посібник «Письмові процесуальні документи досудового розслідування податкових злочинів: практикум». Навчальний посібник містить майже сто зразків типових процесуальних документів, пояснювальні тексти до кожного з них та бланки цих документів, що адаптовані до потреб практики досудового розслідування податкових злочинів. Представлені документи згруповані у десять розділів з урахуванням основних правових процедур, які застосовуються під час досудового розслідування податкових злочинів, особливостей процесу збирання доказів та формування їх процесуальних джерел.

 

У співавторстві з колегами підготовлено колективну монографію «Правове забезпечення захисту економічних інтересів держави». Монографія присвячена розкриттю проблеми захисту економічних інтересів держави та визначенню шляхів її вирішення. У роботі проаналізована правозастосовна практика правоохоронних та митних органів, чинне законодавство, наукові джерела.

 

У співавторстві з колегами підготовлено навчально-практичний посібник              «Тактика розслідувань фінансових злочинів, вчинених із використанням зареєстрованих у зоні пільгового оподаткування компаній», у якому розглядаються основні механізми діяльності іноземних компаній, особливо поширені схеми їх використання для махінацій у сфері державних фінансів, містяться найбільш значимі рекомендації з практичного застосування слідчими, керівниками органів досудового розслідування, а також іншими співробітниками правоохоронних органів методики розслідування фінансових злочинів, вчинених із використанням іноземних компаній, зареєстрованих на територіях із пільговим оподаткуванням.

 

У співавторстві з колегами підготовлено навчальний посібник «Теорія судових доказів (у таблицях та схемах)», який спрямований на надання формування у здобувачів вищої освіти розуміння базових теоретичних, процесуальних та організаційних засад кримінального процесуального доказування як різновиду пізнавальної діяльності. Викладенні положення теорії доказування будуть корисними не тільки для здобувачів вищої освіти, а й стану у нагоді викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, працівникам правоохоронних органів, суддям та іншим фахівцям, діяльність яких пов’язана з доказами та доказуванням у кримінальному провадженні.
 

Спільно з колегами ,було розроблено та опубліковано збірник наукових тез «Фінансові розслідування: імплементація європейського досвіду в Україні». Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю створення Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції та 10-річчю утворення кафедри фінансових розслідувань Університету державної фіскальної служби України.

В основу книги покладено доповіді учасників конференції, які торкаються: міжнародно-правового аспекту фінансових розслідувань; питань кримінально-правової протидії злочинам у сфері господарської діяльності; окремих питань попередження злочинності у сфері економіки

 

Професором кафедри Чигриною Галиною Леонідівною разом з авторським колективом Міністерства внутрішніх справ України підготовлено Методичні рекомендації  «Фінансові розслідування у сфері протидії легалізації злочинних доходів в Україні». У методичних рекомендаціях міститься систематизований матеріал щодо визначення місця фінансових розслідувань у правоохоронній діяльності. Розкрито ключові засади методики розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Проаналізовано практику використання інструментарію та процедур вилучення злочинних доходів.

Падалкою Андрієм Миколайовичем видано монографію «Теорія та практика виконання процесуальних гарантій у кримінальному процесі». Монографію присвячено розкриттю теоретичних положень та вирішенню практичних питань у сфері забезпечення процесуальних гарантій виконання обов’язків учасниками кримінального провадження. Визначено теоретичні та практичні прогалини між нормативним змістом правових норм та практикою застосування процесуальних гарантій, уточнено їх структуру щодо забезпечення виконання обов’язків учасниками кримінального провадження під час досудового провадження.

Вебінар Експертне забезпечення фінансових розслідувань 11.02.2021

Перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 29.01.2021

Захист випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт 25-26.01.2021

Програма ІІ Міжнародного форуму 06.06.2019

Обговорення порядку вирішення конфліктних ситуацій в УДФСУ зі здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОП “Фінансові розслідування”

Навчально-методичний семінар з питань дотримання академічної доброчесності 13.01.2021

Програма МНПКС Побудова ефективної системи підготовки фахівців з фінансової безпеки держави 27.10.2017

Резолюція МНПКС Побудова ефективної системи підготовки фахівців з фінансової безпеки держави 27.10.2017

Резолюція Міжнародного форуму 31.05-01.06.2018

Програма Міжнародного форуму 31.05-01.06.2018

Навчально-методичний семінар 15.12.2020

Обговорення ОП Фінансові розслідування другого (магістерського) рівня 14.12.2020

Засідання наукового гуртка «Детектив» 21.10.2020

Онлайн-тренінг 28.05.2020

Курси з розслідування міжнародних злочинів і корупції 04.12.2019

Засідання наукового гуртка «Детектив» 27.02.2020

Курси з розслідування міжнародних злочинів і корупції 19.02.2020

І Податковий конгрес 12.12.2019

Курси з розслідування міжнародних злочинів і корупції 11.12.2019

Засідання наукового гуртка «Детектив» 05.12.2019

Зустріч з Директором Національного центру судових експертиз Республіки Молдова 07.11.2019

IV Конференція «Корпоративна безпека» 06.11.2019

Науково-практичний семінар 06.11.2019

VІ Всеукраїнські змагання зі слідчих дій імені Г.М. Рудого 26-27.10.2019

Науково-практичний семінар 01.04.2019

Зустріч з адвокатом 28.02.2019

Науково-практичний семінар 26.02.2019

Брейн-ринг 08.02.2019

Захист випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт 28.01.2019

Екскурсія до КНДІСЕ 12.12.2018

V Всеукраїнські змагання зі слідчих дій імені Г.М. Рудого 20-21.10.2018

Лекція від консультативної місії ЄС 08.12.2017

Консультативна місія ЄС 24.11.2017

Програма МНПК Фінансові розслідування імплементація європейського досвіду в Україні 19.05.2017

Програма МКС Фінансові розслідування міжнародний та вітчизняний досвід 14.02.2017

Відбувся День відкритих дверей

В Університеті державної фіскальної служби України відбувся День відкритих дверей, який традиційно проходить 2 рази на місяць у форматі онлайн. Участь у заході взяли майже 250 майбутніх вступників та їх батьків з 21 області України.  Найбільше учасників було зафіксовано з Київської, Житомирської, Донецької та Полтавської областей, а також з міста Київ. Спеціальними гостями заходу стали […]

В УДФСУ підвели підсумки IV мистецького конкурсу «Податкова абетка», «Сьогодення та майбутнє податкової та митної служби»

В Університеті державної фіскальної служби України (далі – УДФСУ) завершився IV Всеукраїнський мистецький конкурс «Податкова абетка», «Сьогодення та майбутнє податкової та митної справи» (2021) (далі – Конкурс), який є одним із складових Всеукраїнського конкурсу «Податківець майбутнього». Конкурс носить тематичний характер та має на меті популяризацію податкової та митної грамотності, сприяння творчому підходу до виховання та […]

Відбулась презентація дисциплін вільного вибору для здобувачів вищої освіти 1-го та 3-го курсів першого (бакалаврського) рівня та 1-го курсу другого (магістерського) рівня

Сьогодні в Навчально-науковому інституті економіки, оподаткування та митної справи відбулась презентація дисциплін вільного вибору для здобувачів вищої освіти 1-го та 3-го курсів першого (бакалаврського) рівня та 1-го курсу другого (магістерського) рівня, які  будуть викладатись в 2021-2022 н.р.  Викладачі кафедр, як нашого інституту,  так і кафедр інших інститутів, ознайомили здобувачів вищої освіти із переліком дисциплін вільного вибору та […]

В УДФСУ обговорили перспективи неформальної та інформальної освіти

В Університеті державної фіскальної служби України (далі – УДФСУ) відбувся онлайн-круглий стіл «Вплив студентського самоврядування на якість освіти», в рамках якого обговорили питання неформальної та інформальної освіти. Захід організували органи Студентського самоврядування УДФСУ за сприяння Навчально-методичного Центру забезпечення якості вищої освіти. Участь у круглому столі взяли здобувачі вищої освіти, перший проректор з навчально-методичної та виховної […]
Всі новини та анонси

Увага! Важлива інформація для магістрів та їх батьків

Університет державної фіскальної служби України (далі – УДФСУ) припиняє надавати освітні послуги здобувачам вищої освіти другого (магістерського) рівня 2019 року набору денної та заочної форм навчання, у зв’язку із завершенням терміну навчання за відповідними освітніми програмами. Крім цього, припиняються нарахування та виплати стипендій студентам, підготовка яких здійснювалася за рахунок коштів державного бюджету, а також нарахування […]

Щодо випусків магістрів!

  Шановні студенти та батьки! Університет державної фіскальної служби України (УДФСУ) проходить реорганізацію, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2020 р. № 1518-р «Про утворення Державного податкового університету». Реорганізація супроводжується судовими процесами. Як наслідок, згідно з Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 22.12.2020, державним реєстраторам заборонили вчиняти будь-які реєстраційні дії, приймати будь-які […]

Щодо випусків магістрів!

Шановні студенти та батьки! Університет державної фіскальної служби України (УДФСУ) проходить реорганізацію, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2020 р. № 1518-р «Про утворення Державного податкового університету». Реорганізація супроводжується судовими процесами. Як наслідок, згідно з Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 22.12.2020, державним реєстрам заборонили вчиняти будь-які реєстраційні дії, приймати будь-які рішення […]

День пам’яті Героїв Небесної Сотні: Пам’ятаймо. Шануймо

 Сьогодні вся Україна відзначає День пам’яті Героїв Небесної Сотні!  День, коли вшановується подвиг людей, які повстали проти несправедливості,  захищаючи ідеали демократії, громадянські права, свободу та європейське майбутнє України.  Усі вони були звичайними людьми – науковцями, митцями, студентами, вчителями, підприємцями, які в боротьбі за нову, вільну, демократичну державу, віддали найдорожче – життя! Вони були справжніми патріотами […]