УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ, ІСТОРІЇ ПРАВА І ДЕРЖАВИ ТА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

Загальна інформація

1 вересня 1997 року розпочала свою діяльність кафедра теорії, історії права і держави та конституційного права, історія якої розпочалася в 1995 році у результаті реорганізації і прогресивного розвитку навчального закладу та розподілу кафедри права, що була основою юридичного факультету.

За час свого існування кафедру очолювали: д.ю.н., професор, Заслужений юрист України — Григорій Михайлович Самілик; к.ю.н., доцент Андрій Леонардович Бейкун; к.ю.н., доцент Леонід Прохорович Самофалов; к.ю.н., доцент Олена Анатоліївна Калганова. 

На кафедрі працювали знані в Україні та поза її межами науковці: Тетяна Яківна Цимбал, Павло Васильович Карпунчев, Петро Ісакович Тищенко, Іван Давидович Мудрак, Людмила Миколаївна Осадча, Ніна Романівна Нижник. 

З 1 вересня 2014 року кафедру очолює доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України – Анатолій Євгенійович Шевченко.

Заступниками завідувача кафедри є: з навчальної та методичної роботи – Артем Валерійович Берестень, старший викладач; з наукової роботи – Ольга Анатоліївна Павлюх, старший викладач.

Професорсько-викладацький склад кафедри: Алла Вікторівна Старостюк – к.ю.н., Дарія Любомирівна Вітюк – к.ю.н., доцент; Сергій Володимирович Кудін – д.ю.н., доцент; Людмила Олексіївна Савенкова – д.пед.н., професор; Олег Григорович Баранков – к.і.н., доцент; Світлана Євгеніївна Камаралі – к.і.н., доцент; Михайло Олексійович Мацелик – к.ю.н., доцент; Ольга Григорівна Капічон – к.ю.н., старший викладач. 

Допомагають у забезпеченні навчального процесу: Наталія Михайлівна Бинюк – завідувач навчальної лабораторії; Світлана Юріївна Петренко – провідний фахівець.

Кафедра здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня освіти, а також бере участь у підготовці аспірантів та докторантів за спеціальністю 12.00.01 – «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень».

На кафедрі функціонує Наукове товариство студентів та курсантів «Точка зору» основними завданнями якого є: формування у студентів усвідомлення  важливості наукової діяльності; проведення інформування студентів щодо основних аспектів наукового життя ННІ права та вузу; створення умов для виявлення наукового-творчого потенціалу студентів, надання їм всебічної допомоги в науково-пошуковій діяльності, а також у реалізації їх творчих ідей, пропозицій, інновацій тощо; залучення студентів до активної участі у науково-дослідній діяльності ННІ права та Університету; організація та проведення наукових конференцій, круглих столів, семінарів-практикумів, майстер-класів, дебатів, інтелектуальних конкурсів; сприяння розвитку та підтримці міжвузівського, всеукраїнського та міжнародного наукового співробітництва; заохочення студентів, які досягли помітних успіхів в науково-дослідній роботі.

 

 

Кафедра цивільного права та процесу створена у вересні 1997 року та діє нині як структурний підрозділ Навчально-наукового інституту права Університету ДФС України.

Метою викладацької, наукової та науково-методичної роботи фахівців кафедри є забезпечення набуття студентами Навчально-наукового інституту права глибоких та якісних, сучасних та практично орієнтованих знань з цивільного права та цивільного процесу, права інтелектуальної власності, формування знань та навичок застосування житлового, сімейного, нотаріального законодавства.

Кафедра здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського) рівня освіти за освітньо-професійною програмою «Правове регулювання публічних та приватних відносин» (галузь знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право»).

Кафедрою цивільного права та процесу здійснюється підготовка фахівців другого (магістерського) рівня освіти за освітньо-професійною програмою «Охорона та захист цивільних прав» (галузь знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право»), в рамках якої викладаються такі дисципліни, як: «Актуальні проблеми приватного права», «Міжнародно-правозахисна діяльність Ради Європи», «Складання цивільно-правових документів», «Альтернативні способи захисту субєктивних прав» та інші.

Викладання навчальних дисциплін кафедри  забезпечують: 4 професори, 7 доцентів.

Звіт кафедри 18-19

Звіт кафедри 19-20

ЗВІТ кафедри 20-21


Наша адреса: вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201; їхати з м. Києва зі ст. м «Академмістечко» маршрутним таксі № 379, № 422 до зупинки «Університет».  
Контакти:  (04597) 60-300
Е-mail:
 30.03@nusta.edu.ua
Нас можна знайти в аудиторіях: 412 Е кабінет завідувача кафедри цивільного права та процесу, 403 Е навчально-методичний кабінет кафедри цивільного права та процесу, 407 Е викладацька кафедри цивільного права та процесу.

Загальна інформація

Кафедра господарського права та процесу створена у травні 2007 року та діє нині як структурний підрозділ Навчально-наукового інституту права Університету ДФС України.

Метою викладацької, наукової та науково-методичної роботи фахівців кафедри є забезпечення набуття студентами ННІ права глибоких та якісних, сучасних та практично орієнтованих знань, умінь та навичок необхідних для розв’язання складних задач у сфері господарювання. 

Кафедра здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського) рівня освіти за освітньо-професійною програмою «Правове регулювання публічних та приватних відносин» (галузь знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право»), в рамках якої викладаються такі дисципліни, як: «Господарське право України», «Господарське процесуальне право», «Корпоративне право», «Торгове право» та інші.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців другого (магістерського) рівня освіти за освітньо-професійною програмою “Управління господарсько-правовою діяльністю(галузь знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право»), в рамках якої передбачено викладання таких дисциплін, як: «Актуальні питання господарського права», «Управління корпоративними правами», «Альтернативні способи вирішення господарських спорів», «Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності», «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства», «Організація правової та претензійно-позовної роботи», «Принципи та процедури судочинства (м.4 «Господарське судочинство») та інші.

Кафедра здійснює підготовку докторів філософії третього (Phd) рівня освіти за освітньо-науковою програмою «Право» (галузь знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право»), в рамках якої передбачено викладання таких дисциплін, як:  «Практика вирішення спорів господарськими судами різних інстанцій», «Проблеми правового регулювання господарських відносин в окремих сферах та галузях економіки», «Основні засади регулювання відносин у сфері господарської діяльності» та інші.

Випускники кафедри можуть займати такі посади, як: керівник юридичного підрозділу, юрисконсульт, юрист, суддя, адвокат, арбітражний керуючий, корпоративний секретар, державний реєстратор, державний адміністратор дозвільної системи, спеціаліст державної служби, науковий співробітник, викладач вищих навчальних закладів.

Викладання навчальних дисциплін кафедри  забезпечують: 3 професори, 4 доценти

Наша адреса: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, їхати з м. Києва зі ст. м «Академмістечко» маршрутним таксі № 379, № 422 до зупинки «Університет». 

До відома: аудиторії кафедри (404 Е кабінет завідувача кафедри господарського права та процесу, 410 Е навчально-методичний кабінет кафедри господарського права та процесу,  411 Е викладацька кафедри господарського права та процесу). 

 30.04@nusta.edu.ua

 Сторінка кафедри

Загальна інформація

      Кафедра фінансового право бере свій початок 1998 року. На основі кафедри юридичних та спеціальних дисциплін була створена кафедра адміністративного, фінансового та податкового права під керівництвом к.ю.н. М.О.Бондаренка.

З 1999 року кафедра отримала назву «Кафедра фінансового та адміністративного права».

З 2001 року – реорганізована на кафедру фінансового права, яку очолила к.ю.н., доц., а з часом д.ю.н., проф. Л.А.Савченко.

 У 2006–2008 р.р. керував кафедрою д.ю.н., проф. В.К.Шкарупа.

З вересня 2008 року кафедрою фінансового права завідувала д.ю.н., проф. Л.М.Касьяненко.

З вересня 2018 кафедру очолює д.ю.н., доц. Т.О.Мацелик.

       Першими викладачами були: д.ю.н. І.П. Голосніченко, д.ю.н. Л.А. Савченко, к.ю.н. А.П. Гаврилішин, к.ю.н. В.П. Підчибій, к.е.н. А.В. Цимбалюк, викладачі М.В.Глух, В.М. Свириденко та інші.

       Кафедра формувалась з найкращих випускників навчального закладу, які обирали теми дисертаційних досліджень у сфері фінансового права та успішно захищалися.

       За період існування кафедра співпрацювала та співпрацює з провідними науковцями в галузі фінансового права д.ю.н. Л.К. Вороновою, д.ю.н. М.П.Кучерявенком, д.ю.н. О.А.Музикою-Стефанчук, д.ю.н. О.П.Орлюк, д.ю.н. А.А.Нечай, д.ю.н. П.С.Пацурківським, д.ю.н. Н.Ю.Пришвою, та інші.

       З 2003 року кафедра здійснювала підготовку магістрів за магістерською програмою «Правове забезпечення фінансової діяльності держави».

       З 2016 року кафедра готує магістрів за магістерською програмою «Правове забезпечення фінансової безпеки держави».

       З 2017 року кафедра здійснює підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – «Податковий юрист».

       Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: «Фінансове право», «Митне право», «Валютне паво», «Податкове право», «Банківське право», «Актуальні питання фінансового права», «Правові основи здійснення фінансового контролю», «Податкові конфлікти та практика їх правового врегулювання», «Правове регулювання оподаткування малого і середнього бізнесу», «Правове та організаційне забезпечення здійснення фінансових розслідувань», «Доктринальні проблеми фінансового права», «Правове регулювання фінансової безпеки», «Теорія суб’єктів фінансового права».

       На сьогоднішній день до складу кафедри входить 19 науково-педагогічних працівників, а саме: 2 професори, 6 докторів юридичних наук, 10 доцентів, 12 кандидатів юридичних наук та 1 старший викладач.

       Кафедра фінансового права активно приймає участь у підготовці аспірантів та докторантів за спеціальністю 12.00.07. «Адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право».

       За останні роки на кафедрі захищено 4 докторських дисертацій (Мацелик Т.О., Аністратенко Ю.І., Бригінець О.О., Чайка В.В.) та підготовлено більше 20 кандидатських дисертацій, опубліковано монографії, навчальні посібники, наукові статті.

       Члени кафедри постійно підвищують свій науково-практичний рівень в міжнародних закордонних стажуваннях, різних навчальних закладах, практичних підрозділах органів ДФС України.

       Пріоритетними напрямами науково-теоретичних досліджень є правове забезпечення фінансової безпеки держави, фінансово-процесуальна теорія, правове регулювання фінансової відповідальності в Україні.

       З 2016 року науково-педагогічні працівники кафедри приймають участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Вороновські читання», яку запровадила Асоціація фінансового права України. Лауреатом премії імені Лідії Костянтинівни Воронової 2018 року в номінації «За видатні досягнення в підготовці та вихованні вчених-правників» стала професор Л.М.Касьяненко.

        Кафедра фінансового права започаткувала та проводить Всеукраїнські науково-правові читання «Фінансова безпека України на сучасному етапі», присвячені науковій школі Заслуженого юриста України, д.ю.н., професора В.Т.Білоуса.

        Протягом трьох років (2015, 2016, 2017), відповідно до наказу МОН України, кафедра фінансового права організовувала та забезпечувала проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” на базі Університету ДФС України. Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри (Мацелик Т.О., Касьяненко Л.М., Сластьоненко О.О., Стріяшко Г.М.) студенти ННІ права зайняли призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з права.

        На кафедрі працює наукове студентське товариство, яке нараховує 48 осіб. Студенти активно займаються науковою діяльністю, беруть участь у круглих столах, семінарах-диспутах, науково-теоретичних та науково-практичних конференціях.

Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики була створена 1 вересня 1998 року на юридичному факультеті Українського фінансово-економічного інституту, а нині Університету ДФС України. Завідувачем кафедри був призначений Петро Васильович Цимбал, який до того часу очолював кафедру теорії та історії держави і права.
1 вересня 2015 року в результаті розподілу кафедри кримінального права, процесу та криміналістики було створено кафедру кримінального процесу та криміналістики і кафедру кримінального права та кримінології.
Завідувачем кафедри кримінального процесу та криміналістики було обрано доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України Цимбала П.В.

На кафедрі працює на постійній основі 3 доктори юридичних наук/професори та 8 кандидатів юридичних наук/доцентів.

На даний час кафедра кримінального процесу та криміналістики бере участь у підготовці здобувачів вищої освіти 

– першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» за спільною освітньою програмою «Правове регулювання публічних та приватних відносин», 

– другого (магістерського) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право» за освітньою програмою «Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності»

– третього (освітньо-наукового) рівня (доктор філософії) галузі знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право» за освітньо-науковою програмою «Право».

Кафедра забезпечує викладання більше 20 навчальних дисциплін, серед них найактуальніші: «Особливості та проблеми організації адвокатської діяльності», «Криміналістика», «Кримінальний процес», «Актуальні питання кримінального процесу», «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження», «Прокуратура в системі органів державної влади», «Судові та правоохоронні органи», «Актуальні питання судової експертизи», «Судова медицина і психіатрія», «Теорія судових доказів», «Проблеми спрощеного кримінального судочинства» тощо.

Співробітниками кафедри за час існування кафедри опубліковано понад 60 монографій та навчальних посібників. Науково-педагогічний склад кафедри працює над науково-дослідною темою «Удосконалення кримінального провадження в Україні (кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти)» (державний реєстраційний номер 011U002808).

За кафедрою кримінального процесу та криміналістики закріплено навчальна лабораторія з криміналістичної техніки (ауд. 301ю), де, зокрема,  проводяться семінарські та практичні заняття з дисциплін криміналістичного спрямування із залученням практичних працівників, в тому числі, експертів Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Кафедра забезпечена необхідними технічними засобами з мультимедійного супроводу лекцій та семінарських і практичних занять, які активно використовуються науково-педагогічними працівниками та науковим студентським товариством кафедри.


  Цимбал Петро Васильович – завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.

Народився 1 травня 1952 року в с. Булаї Погребищенського району Вінницької області. Закінчив Спичинецьку середню школу.
У 1977 році закінчив історичний факультет Київського державного інституту ім. О.М. Горького (нині національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова), а в 1980 році – юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

З 1977 по 1997 роки працював на слідчій роботі в органах внутрішніх справ. Полковник міліції. 

В 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук по темі «Удосконалення використання науково-технічних засобів при розслідуванні злочинів» за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза.
У 2000 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі кримінального права, процесу та криміналістики, а у 2007 – вчене звання професора по кафедрі кримінального права, процесу та криміналістики. В 2010 році захистив докторську дисертацію на тему: «Податкові злочини: виявлення, розкриття, розслідування» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. В 2009 році Указом Президента України присвоєне почесне звання – «Заслужений юрист України».

Сфера наукових інтересів: виявлення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень у сфері податкових відносин.
Є автором та співавтором понад 200 наукових праць.

З 2012 року по 2016 рік очолював спеціалізовану вчену раду К.27.855.03 у Національному університеті державної податкової служби України по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
У 2017 році – заступник голови спеціалізовану вчену раду К.27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби України по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право та 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Головний редактор фахового наукового журналу «Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)» (наказ Міністерства освіти та науки України від 21.12.2015 р. № 1328; наказ Міністерства освіти та науки України від 22.12.2016 р. № 1604).

Стратегія розвитку кафедри кримінального процесу та криміналістики на 2020-2025 н.р.


Омельчук Любов Василівна – заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи, кандидат юридичних наук, доцент.

В 2010 році закінчила Національний університет державної податкової служби України за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. У Національному університеті ДПС України працює з січня 2011 року. На посаді заступника завідувача кафедри – з березня 2013 року. 

В лютому 2013 року у спеціалізованій вченій раді К.27.855.03 Національного університету ДПС України достроково захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. В березні 2020 року присвоєно вчене звання доцента по кафедрі кримінального процесу та криміналістики.

З 2014 по 2017 рік – учений секретар спеціалізованої вченої ради К 27.855.03. в Національному університеті державної податкової служби України (Університет державної фіскальної служби України).

З 2014 року по теперішній час – відповідальний секретар наукового юридичного фахового видання «Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)».

Має близько 50 наукових та навчально-методичних праць та розробок.

Сфера наукових інтересів: методика розслідування кримінальних правопорушень; особливості розслідування злочинів, пов’язаних із неналежним виконанням професійних обов’язків медичними працівниками.


Антонюк Анастасія Борисівна – заступник завідувача кафедри з наукової роботи та фахової підготовки, кандидат юридичних наук.
В 2011 році закінчила Національну академію внутрішніх справ. В університеті ДПС України з 2013 року. На посаді заступника з вересня 2017 року.

В 2015 році захистила дисертацію на тему: «Процесуальні засади міжнародного співробітництва при розслідуванні кримінальних правопорушень».

Має близько 20 наукових та навчально-методичних праць та розробок.

Сфера наукових інтересів: міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

Загальна інформація

1 вересня 2015 року в Навчально-науковому інституті права за ініціативи та керівництва Топчія Василя Васильовича було започатковано кафедру кримінального права та кримінології. Очолює кафедру Дідківська Галина Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри.
Викладання дисциплін забезпечує такі викладачі: Дідківська Галина Василівна – к.ю.н., доцент, завідувач кафедри; Топчій Василь Васильович – д.ю.н., професор, професор кафедри, заслужений юрист України; Мисливий Володимир Андрійович – д.ю.н., професор, професор кафедри;

Богатирьов Іван Григорович – д.ю.н., професор, професор кафедри, заслужений діяч науки і техніки; Богатирьова Ольга Іванівна – д.ю.н., старший науковий співробітник, професор кафедри; Антипов Володимир Іванович – к.ю.н., професор, професор кафедри; Мірошниченко Сергій Сергійович – д.ю.н., доцент, професор кафедри, заслужений юрист України; Нікітін Юрій Вікторович – д.ю.н., професор, професор кафедри; Винниченко Лілія Олександрівна – к.ю.н., доцент, доцент кафедри; Мудряк Тамара Олександрівна – к.ю.н. доцент, доцент кафедри;Жерж Наталія Анатоліївна – к.ю.н., доцент кафедри; Бодунова Олеся Миколаївна – к.ю.н., доцент кафедри; Супрун Тетяна Миколаївна – к.ю.н., доцент кафедри; Мамка Григорій Миколайович – к.ю.н., професор кафедри, заслужений юрист України, Тичина Дмитро Михайлович – к.ю.н., доцент кафедри, старший науковий співробітник.      На кафедрі викладаються такі дисципліни: «Кримінальне право (Загальна та Особлива частина)», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право», «Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації», «Ювенальна юстиція»; «Проблеми протидії злочинності у фінансовій сфері»; «Кримінально-правова охорона прав людини у практиці Європейського суду з прав людини»; «Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кіберзлочинності в України»; «Кваліфікації та запобігання злочинам проти власності та у сфері господарської діяльності»; «Кваліфікації та запобігання злочинності у сфері оподаткування та митного контролю»; «Запобігання організаційній транснаціональній злочинності».

Основним завданням кафедри є здійснення освітньої діяльності спрямованої на підготовку здобувачів трьох рівнів вищої освіти, формування творчої особистості та професіоналізму у науковій роботі. Робота кафедри спрямована на вдосконалення навчального процесу та підвищення якості підготовки кадрів.

Кафедра кримінального права та кримінології здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців «Магістр» права в рамках освітньої програми «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції», які володіють системою знань та вмінь у галузі права, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї галузі, можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, здатні до постійного навчання і самовдосконалення, брати участь у наукових дослідженнях, здатні займатися правотворчою, правозастосовною, експертно-консультаційною діяльністю, кваліфіковано виконувати певні функції в сфері юриспруденції.

Кафедра здійснює підготовку здобувачів третього рівня вищої освіти «PjD» за спеціальністю 081 – «Право» та здійснює набір аспірантів на навчання.

Керівництво кафедри зацікавлене у розширені сфери своєї діяльності, як результат, відкрито Спеціалізовану вчену раду для проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня «PjD» та «Доктор наук» за спеціальністю 081 – «Право».

При кафедрі працює наукове товариство під керівництвом к.ю.н., доцентів кафедри Т.М. Супрун.

Кафедра підтримує міжнародні зв’язки, приймає участь у роботі міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, друкує свої наукові здобутки у зарубіжних наукових виданнях, викладачі кафедри проходять міжнародне стажування в різних академічних товариствах, серед яких академічне товариство Міхала Балудянського (Словаччина). Міцні зв’язки кафедра підтримує з іншими кафедрами юридичних вузів України.

На кафедрі кримінального права та кримінології ведеться планова науково-методична робота, а якісні характеристики її науково-педагогічних працівників відповідають критеріям та вимогам підготовки фахівців за заявленою спеціальністю та ступеням підготовки бакалаврів, магістрів.

Отримані поглибленні знання у сфері кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права, сприятиме підвищеному попиту на спеціалістів серед роботодавців, застосування права та здійснення практичної діяльності, без жодної шкоди для здобуття базових юридичних знань, є тим перспективним напрямком, який дасть змогу студентам, які спеціалізуються по кафедрі, скласти гідну конкуренцію на ринку праці в Україні та за кордоном.

Кафедра кримінального права та кримінології є осередком Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права» в Київській області. Метою діяльності є сприяння розвитку науки кримінального права, обмін науковим досвідом між членами Громадської організації, координація, допомога і сприяння у науковій діяльності спеціалістів у сфері кримінального права, співробітництво з громадськими та державними діячами, а також міжнародне співробітництво щодо запобігання та протидії злочинності; задоволення та захист законних інтересів своїх членів.

Взаємодія кафедри кримінального права та кримінології супроводжується активною співпрацею з судовими та правоохоронними органами України, шляхом вивчення проблемних питань законодавчого забезпечення. Постійно проводяться наукові та практичні заходи, дискусії, круглі столи, конференції, зустрічі з працівниками органів Фіскальної служби України, Пенітенціарної служби України, Верховного суду, Вищого спеціалізованого суду України, органами прокуратури, поліції. Кафедра розробляє рекомендації щодо вдосконалення правового забезпечення діяльності розглядуваних органів, що надає можливість сприяти активній роботі викладачів, студентів та практичних працівників. Така співпраця дозволяє забезпечити навчальною практикою студентів в системі судових та правоохоронних органів України.

Адреса кафедри: Національний університет ДПС України (каб. 304D, 302D), вул. Університетська 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201.

Кафедра кримінального права та кримінології mail: kaf-criminal@meta.ua

Загальна інформація

Кафедра міжнародного права розпочала свою діяльність з 1 жовтня 2001 року, проіснувавши до 2005 року, коли, у зв’язку з реорганізацією Університету її роботу було призупинено. У лютому 2011 року, на підставі рішення Вченої Ради Національного університету ДПС України, кафедра відновила свою діяльність.
Наукові інтереси науково-педагогічних працівників кафедри представлені широким спектром актуальних напрямів досліджень галузі міжнародного права та порівняльного правознавства. Значна увага приділяється вивченню ролі договорів про уникнення подвійного оподаткування в системі джерел податкового права України та вдосконаленні процесу імплементації міжнародно-правових норм у сфері оподаткування в національне законодавство України. Низка робіт викладачів кафедри присвячена проблемам міжнародно-правового захисту прав людини, зокрема, захисту національних меншин в міжнародному праві, праву на самовизначення, статусу української меншини за кордоном тощо.
З 2014 року кафедра активно працює над науковим дослідженням на тему «Захист прав людини в міжнародних податкових відносинах: світовий досвід і Україна».
Кафедра активно налагоджує зв’язки з рейтинговими європейськими університетами України і зарубіжжя, зокрема, було досягнуто домовленостей про наукову співпрацю з університетом м. Бремен (Німеччина) та Париж 13 (Франція) Серед вишів України нашими партнерами є Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Тернопільський національний економічний університет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна та ін. Багаторічним партнером і наставником кафедри є Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
Науково-педагогічні працівники є членами Україно-американської асоціації працівників вищої школи, Української асоціації міжнародного права, Української асоціації європейських студій та Європейської асоціації міжнародного права.
У 2015 році завдяки зусиллям кафедри Університетом підписаний Меморандум про співпрацю з українським відділенням Міжнародної податкової асоціації. International Fiscal Association (IFA), яка є єдиною неурядовою, негалузевою міжнародною організацією, яка займається питаннями міжнародного оподаткування та публічних фінансів у понад 100 країнах світу. Відповідно до Меморандуму відомі юристи-практики проводять практичні семінари з курсу «Міжнародне податкове право». для студентів, які навчаються в магістратурі та забезпечують стажування в юридичних компаніях з подальшим працевлаштуванням.
Нині кафедра має назву – міжнародного права та порівняльного правознавства.
Колектив кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства – це колектив однодумців, які вміло поєднують у своїй роботі наукові надбання і педагогічну майстерність та постійно вдосконалюють рівень своєї загальної освіченості, а також вносять вагомий вклад у виховання молодого покоління.

Загальна інформація 

Новостворена кафедра трудового та соціального права є молодим підрозділом Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України, яка була створена за ініціативою директора ННІ права Топчія Василя Васильовича, доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України, відповідно до рішення Вченої ради Університету державної фіскальної служби України від 26.06.2019 р. (протокол № 6). До структури Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України кафедра трудового та соціального права була введена Міністерством фінансів України з 01.01.2020 р.

     З 1 липня 2020 року кафедру трудового та соціального права очолює доктор юридичних наук, професор Боднарчук Олег Григорович.

     В штаті кафедри трудового та соціального права працюють 5 осіб, з них 1 має ступінь доктора юридичних наук, 3 мають ступінь кандидата юридичних наук, 1 має ступінь кандидата економічних наук.

     Як структурний підрозділ Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України кафедра трудового та соціального права забезпечує навчальний процес з наступних навчальних дисциплін, а саме: «Правове забезпечення кадрової роботи», «Правове регулювання оплати праці», «Трудове право України», «Актуальні проблеми охорони і захисту соціально-трудових прав», «Міжнародні стандарти соціального забезпечення», «Правове регулювання надання соціальних послуг», «Порівняльне трудове і соціальне право», «Трудові спори», «Земельне право», «Екологічне право».

     Викладання дисциплін забезпечують 4 викладачі: Боднарчук Олег Григорович, Васьківська Ксенія Миколаївна, Рамазанова Уляна Василівна, Гаврилішин Анатолій Петрович.

До відома: аудиторії кафедри (303 Е навчально-методичний кабінет кафедри трудового та соціального права)

ktsp@nusta.edu.ua

Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації» у Податковому університеті

22 жовтня у Податковому університеті відбулася Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації». Захід організовано Науковою бібліотекою Податкового університету спільно з Державною науково-технічною бібліотекою України. Мета заходу – обмін досвідом та кращими практиками між представниками бібліотек, знайомство з сучасними технологіями бібліотечного обслуговування та налагодження комунікацій з користувачами в умовах сучасних реалій. Учасників Школи досвіду привітала […]

Відбулося засідання ректорату Податкового університету

Сьогодні в Державному податковому університеті провели чергове засідання ректорату. Засідання відбулося за участі проректорів, директорів Навчально-наукових інститутів, керівників структурних підрозділів та інших членів ректорату. Учасники засідання обговорили низку важливих питань діяльності університету та його структурних підрозділів. Зокрема, зі звітом “Про стан надання платних послуг: проблеми, завдання та перспективи” виступила проректор з науково-педагогічної роботи та інфраструктури […]

День відкритих дверей у Податковому університеті

У Податковому університеті провели перший у новому навчальному семестрі День відкритих дверей у форматі онлайн. Такий захід проводиться з метою ознайомлення майбутніх вступників з унікальністю університету, перевагами навчання, а також переліком інститутів та спеціальностей закладу вищої освіти. Участь у заході взяла в.о. ректора Валентина Унинець-Ходаківська, яка розповіла про особливості Університету, як єдиного відомчого закладу вищої […]
Всі новини та анонси

Запрошуємо студентів на спецкурс лекцій від спеціалістів «Делойт» в Україні

Студенти Податкового університету! Запрошуємо вас на спецкурс лекцій від спеціалістів «Делойт» в Україні «Бізнес очима власника: від стартапу до IPO», який стартує 04 листопада 2021. Спецкурс буде проходити щочетверга з 17:00 до 18:30 на платформі Zoom. Щоб зареєструватися, переходьте за посиланням: https://deloi.tt/3pn2Nqk На вас чекають 12 спікерів, 6 лекцій та 6 тижнів, за які ви […]

19 листопада в Податковому університеті відбудеться День відкритих дверей

Шановні вступники! Запрошуємо усіх на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ, який відбудеться 19 листопада 2021 року о 10:00 у режимі онлайн! Щоб стати гостем, учасником, а надалі студентом Державного податкового університету варто вже зараз почати здійснювати перші кроки до втілення мрій! Для участі потрібно зареєструватися, заповнивши гугл форму за посиланням https://docs.google.com/forms/  Кожен зможе почути відповіді на питання, які виникають при […]

Увага! Важлива інформація щодо дистанційного навчання

  Нагадуємо, що відповідно до наказу від 22 вересня 2021 року № 1306 Податковий університет перейшов на дистанційну форму навчання. У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні, спричиненою стрімким поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та з метою створення безпечних умов освітнього процесу дистанційне навчання в університеті буде тривати щонайменше до 15 листопада. В умовах карантину освітній […]

Відкрито реєстрацію на участь у Всеукраїнській конкурсній програмі «Кращий студент України»

Кращі студенти Податкового, відгукніться! Відкрито реєстрацію на участь у конкурсі «Кращий студент України». «Кращий студент України» – Всеукраїнська системна конкурсна програма, спрямована на виявлення та надання імпульсу до подальшого розвитку студентської молоді країни. Організаторами програми «Кращий студент України» є ВМГО «Студентська республіка» та Народно-демократична ліга молоді за підтримки Міністерство освіти і науки України. Метою програми є […]