ОП "Фінансові розслідування" перший (бакалаврський) рівень

ОП "Фінансові розслідування" другий (магістерський) рівень

ОП "Фінансові розслідування" перший (бакалаврський) рівень

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ, 

РОБОТОДАВЦІ, СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ, ВИПУСКНИКИ, ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ!

Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції прагне до системного покращення освітньо-професійної програми «Фінансові розслідування» підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право». 

Просимо вас долучитися до обговорення Проєкту зазначеної освітньої програми, що знаходиться у рубриці «Проекти освітніх програм».

Будемо щиро вдячні за ваші пропозиції та рекомендації до освітньої програми, котрі стануть підґрунтям та будуть використані при черговому її перегляді для подальшого поліпшення надання якісних освітніх послуг здобувачам вищої освіти.

Просимо надсилати їх гаранту освітньої програми Білій Вікторії Русланівні на електронну пошту: 39.11@nusta.edu.ua або bila.viktoriia@nusta.edu.ua.

Дякуємо за співпрацю!


Проект ОПП Фінансові розслідування перший (бакалаврський) рівень (2020)

Витяг з протоколу засідання кафедри про перегляд ОПП Фінансові розслідування першого (бакалаврського) рівня 08.02.2019

Витяг з протоколу засідання кафедри про перегляд ОПП Фінансові розслідування першого (бакалаврського) рівня 03.02.2020

Рецензія-відгук із ДЗПО Академія фінансового моніторингу

Спільні пропозиції ППОКС ФПМ та НТКС ФПМ до ОП Фінансові розслідування

Витяг з протоколу кафедри СД та ОПП

Витяг з протоколу засідання кафедри АПіПта МБ

Таблиця пропозицій до ОП Фінансові розслідування

ОП "Фінансові розслідування" другий (магістерський) рівень

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ, 

РОБОТОДАВЦІ, СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ, ВИПУСКНИКИ, ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ!

Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції прагне до системного покращення освітньо-професійної програми «Фінансові розслідування» підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право». 

Просимо вас долучитися до обговорення Проєкту зазначеної освітньої програми, що знаходиться у рубриці «Проекти освітніх програм».

Будемо щиро вдячні за ваші пропозиції та рекомендації до освітньої програми, котрі стануть підґрунтям та будуть використані при черговому її перегляді для подальшого поліпшення надання якісних освітніх послуг здобувачам вищої освіти.

Просимо надсилати їх гаранту освітньої програми Калгановій Олені Анатоліївні на електронну пошту: 39.11@nusta.edu.ua.

Дякуємо за співпрацю!

Витяг з протоколу засідання кафедри про перегляд ОПП Фінансові розслідування другого (магістерського) рівня 04.02.2021

Проект ОПП Фінансові розслідування другий (магістерський) рівень (2021)

Проект ОПП Фінансові розслідування другий (магістерський) рівень (2020)

Витяг з протоколу засідання кафедри про перегляд ОПП Фінансові розслідування другого (магістерського) рівня 08.02.2019

Витяг з протоколу засідання кафедри про перегляд ОПП Фінансові розслідування другого (магістерського) рівня 03.02.2020

ОП "Фінансові розслідування" перший (бакалаврський) рівень

Адміністративне право України

Адміністративне процесуальне право

Безпека життєдіяльності

Ділова українська мова

Економічна теорія

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Господарське право України

Кримінальне право України (особлива частина)

Кримінальне процесуальне право України (м. 1. Досудове розслідування)

Логіка

Кримінальне процесуальне право України (м.2 Судове провадження)

Кримінальне право України (загальна частина)

Міжнародне право (м. 1 Міжнародне приватне право. м. 2 Право ЄС)

Міжнародне публічне право

Процесуальні документи досудового розслідування фінансових правопорушень

Режим секретностi

Оформлення оперативно-розшукових матеріалів

Оперативно-розшукова діяльність (загальна частина)

Міжнародний захист прав людини

Філософія

Трудове право України

Риторика

Спеціальна функціональна підготовка

Теорія держави і права

Судові та правоохоронні органи

Цивільне право України (загальна частина)

Фінансове право України

Юридична психологія

Програма навчальної практики (1 курс)

Програма навчальної практики (2 курс)

Програма навчальної практики(3 курс)

Програма виробничої практики (4 курс)

Цивільне процесуальне право України

Цивільне право України (особлива частина)

Інформаційне право

Конституційне та муніципальне право України

Історія держави і прав зарубіжних країн

Історія держави і права України

Інформаційні системи і технології в юридичній практиці

Криміналістика Фінансові розслідування

Програма випускного кваліфікаційного екзамену

ОП "Фінансові розслідування" другий (магістерський) рівень

Вступ 2019 

Криміналіст_забезп_фін_розсл

Роб_прогр_Теорія_доказ

Роб_прогр_Методол прав досл та_методика_виклад_права

Роб-прогр_Міжн_прав_механ_зах_прав_людини

Роб_прогр_Прав_забезп_публіч_адміністр

Роб_прогр_Публ_прав_протидія_корупції

Роб прогр_Акт_пит суд_експерт м. Спец екон_зн суд бухг

Роб_прогр_Філос_права

Роб прогр_Акт пробл_орг боротьби_з_крим_правопор у_сферы опод


Вступ 2020 

Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань

Розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування

Роб_прогр_Актуал_пробл_приват_права

Роб_прогр_Принц_та процед_судочин

Роб_прогр_Альтер_спос_захис_суб’єкт_прав

Роб_прогр_Методол_нормотворч_та_правозастос


Вступ 2021 

Прогр_вироб_практики (2)

Роб_прогр_Методологія_нормотворчості_та_правозастосування

Роб_прогр_Правнича_іноземна_мова

Роб_прогр_Принципи_та_процедури_судочинства

Роб_прогр_Міжнародно-правозахисна_діяльність_Ради_Європи

ОП "Фінансові розслідування" перший (бакалаврський) рівень

Розслідування злочинів загальнокриміналістичні засади методики, тактики та технологій

Використання практики ЄСПЛ у кримінальному провадженні

Міжнародне співробітництво у фінансових розслідуваннях

Основи фінансових розслідувань 07

Основи фінансових розслідувань 12

Досудове розслідування фінансових правопорушень

Тактичне забезпечення кримінального провадження

Теорія судових доказів

Судова експертиза у фінансових розслідуваннях

Негласні слідчі (розшукові) дії як засоби збирання доказів

Спеціальні знання та організаційні основи діяльності слідчого

Тактичне забезпечення кримінального провадження

Тактико-спеціальна підготовка

Тактика поведінки з вогнепальною зброєю в нестандартних ситуаціях

Основи тактичної медицини

Агресивне податкове планування

Адміністративно-правова протидія тінізації економіки

Екстремальна психологія

Кримiналiстика

Бухгалтерський (фінансовий) облік

Конфліктологія

Економічна безпека

Кримiнально-виконавче право

Кримiнологiя

Кримiнально-правовi стандарти EС

Митне право

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Кримінальний аналіз

Організація інформаційно-аналітичного забезпеченя фінансових розслідувань

Основи вогневої пiдготовки

Політологія

Податкове право

Професійна етика державного службовця

Релігієзнавство

Правове регулювання мiсцевих фiнансiв

Психологiя управлiння

Психологія ОРД

Соціально-психологічний тренінг

Соціологія карєри

Спецiальна фiзична пiдготовка

Спецiальна технiка

Сучаснi психотехнологii в професiйнiй дiяльностi працiвникiв органів, які здійснюють контрольні функції

Сучаснi проблеми глобалiзованого суспiльства

Судова бухгалтерія

Бухгалтерький облік за всіма видами діяльності

Аналіз фінансово-господарської діяльності

Адміністрування податків і платежів

Грошово-кредитна і банківська система держави

Державний фінансовий аудит

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Ділова іноземна мова

Поведінкові фінанси

Технічні засоби митного контролю

Корпоративне право

Оперативно-розшукова діяльність (особлива частина)

Правове регулювання ЗЕД

Оподаткування в країнах ЄС

Використання практики ЄСПЛ у кримінальному провадженні

Розслідування злочинів загальнокриміналістичні засади методики, тактики та технологій

Міжнародне співробітництво у фінансових розслідуваннях

ОП "Фінансові розслідування" другий (магістерський) рівень

Bідгук з КНДІСЕ

Рецензія-відгук на освітню програму від І.Р. Джафарова

Рецензія-відгук на освітню програму від К. Ващенко

Рецензія-відгук на освітню програму від Є. Рея

Відгук Проданик І.В.

Рецензія-відгук Новачук С.А.

Рецензия-отзыв З.А. Гасымов

Витяг з протоколу засідання кафедри про обговорення відгуків стейхолдерів на ОПП Фінансові розслідування другого (магістерського) рівня

Витяг з протоколу засідання кафедри про перегляд ОПП Фінансові розслідування другого (магістерського) рівня 03.02.2020

Витяг з протоколу засідання кафедри про перегляд ОПП Фінансові розслідування другого (магістерського) рівня 08.02.2019

Резолюція МНПКС Побудова ефективної системи підготовки фахівців з фінансової безпеки держави

Лист в.o. начальника ГУ ДФС у м. Києві Кононенку С.В.

Лист Голові ДФС України Мельнику В.І.

Лист ДФС України вх. від 12.03.2021 №172

МНПК Протидія кіберзагрозам у сучасному безпековому середовищі

НПС Проблеми та перспективи взаємодії правоохоронних органів при протидії кіберзлочинності

Наукова діяльність

Науково-практичний семінар 06.11.2019

Податковий конгрес 12.12.2019

МНПК 18.10.2019

Збірник статей ЗВО другого (магістерського) рівня

II Міжнародний форум 06.06.2019

Науково-практичний семінар 26.05.2020

МНПІК 10.05.2019

Науково-практичний семінар 01.04.2019

Науково-практичний семінар 26.02.2019

Члени наукового гуртка ДЕТЕКТИВ

Збірники кафедри

Міжнародний форум 31.05-01.06.2018

МНПК Фінансові розслідування імплементація європейського досвіду в Україні 19.05.2017

МНПК Процесуальне, криміналістичне та експертне забезпе-чення фінансових розслідувань 27.10.2020

СКНС «Права людини у кримінальному провадженні» 22.06.2021

СКНПС «Актуальні проблеми організації фінансових розслідувань» 01.06.2021

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 29.01.2021

Колективом кафедри фінансових розслідувань підготовлено навчальний посібник «Організаційно-правові основи діяльності слідчих підрозділів податкової міліції». У навчальному посібнику висвітлено питання теоретичних, організаційних і правових основ діяльності слідчих підрозділів податкової міліції, визначено основні аспекти правозастосування положень галузевих нормативно-правових актів і наукової організації розслідування злочинів, підслідних слідчим податкової міліції. Для студентів вищих юридичних навчальних закладів, викладачів, аспірантів і практичних працівників правоохоронних органів.

Колективом кафедри підготовлено навчальний посібник «Особливості документування у сфері державних фінансів, при вчиненні яких використовувались зареєстровані на територіях із пільговим оподаткуванням компанії», у навчальному посібнику розглядається злочинна діяльність у сфері державних фінансів, здійснювана компаніями, зареєстрованим на територіях із пільговим оподаткуванням. Показані схеми махінацій з державними фінансами, що здійснюються з використанням державних компаній.

Колективом кафедри за сприяння слідчих СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві видано навчальний посібник «Письмові процесуальні документи досудового розслідування податкових злочинів: практикум». Навчальний посібник містить майже сто зразків типових процесуальних документів, пояснювальні тексти до кожного з них та бланки цих документів, що адаптовані до потреб практики досудового розслідування податкових злочинів. Представлені документи згруповані у десять розділів з урахуванням основних правових процедур, які застосовуються під час досудового розслідування податкових злочинів, особливостей процесу збирання доказів та формування їх процесуальних джерел.

 

У співавторстві з колегами підготовлено колективну монографію «Правове забезпечення захисту економічних інтересів держави». Монографія присвячена розкриттю проблеми захисту економічних інтересів держави та визначенню шляхів її вирішення. У роботі проаналізована правозастосовна практика правоохоронних та митних органів, чинне законодавство, наукові джерела.

У співавторстві з колегами підготовлено навчально-практичний посібник              «Тактика розслідувань фінансових злочинів, вчинених із використанням зареєстрованих у зоні пільгового оподаткування компаній», у якому розглядаються основні механізми діяльності іноземних компаній, особливо поширені схеми їх використання для махінацій у сфері державних фінансів, містяться найбільш значимі рекомендації з практичного застосування слідчими, керівниками органів досудового розслідування, а також іншими співробітниками правоохоронних органів методики розслідування фінансових злочинів, вчинених із використанням іноземних компаній, зареєстрованих на територіях із пільговим оподаткуванням.

У співавторстві з колегами підготовлено навчальний посібник «Теорія судових доказів (у таблицях та схемах)», який спрямований на надання формування у здобувачів вищої освіти розуміння базових теоретичних, процесуальних та організаційних засад кримінального процесуального доказування як різновиду пізнавальної діяльності. Викладенні положення теорії доказування будуть корисними не тільки для здобувачів вищої освіти, а й стану у нагоді викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, працівникам правоохоронних органів, суддям та іншим фахівцям, діяльність яких пов’язана з доказами та доказуванням у кримінальному провадженні.
 

Спільно з колегами ,було розроблено та опубліковано збірник наукових тез «Фінансові розслідування: імплементація європейського досвіду в Україні». Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю створення Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції та 10-річчю утворення кафедри фінансових розслідувань Університету державної фіскальної служби України.

В основу книги покладено доповіді учасників конференції, які торкаються: міжнародно-правового аспекту фінансових розслідувань; питань кримінально-правової протидії злочинам у сфері господарської діяльності; окремих питань попередження злочинності у сфері економіки

Професором кафедри Чигриною Галиною Леонідівною разом з авторським колективом Міністерства внутрішніх справ України підготовлено Методичні рекомендації  «Фінансові розслідування у сфері протидії легалізації злочинних доходів в Україні». У методичних рекомендаціях міститься систематизований матеріал щодо визначення місця фінансових розслідувань у правоохоронній діяльності. Розкрито ключові засади методики розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Проаналізовано практику використання інструментарію та процедур вилучення злочинних доходів.

Падалкою Андрієм Миколайовичем видано монографію «Теорія та практика виконання процесуальних гарантій у кримінальному процесі». Монографію присвячено розкриттю теоретичних положень та вирішенню практичних питань у сфері забезпечення процесуальних гарантій виконання обов’язків учасниками кримінального провадження. Визначено теоретичні та практичні прогалини між нормативним змістом правових норм та практикою застосування процесуальних гарантій, уточнено їх структуру щодо забезпечення виконання обов’язків учасниками кримінального провадження під час досудового провадження.

Засідання наукового гуртка «Детектив» 28.10.2021

СКНС «Права людини у кримінальному провадженні» 22.06.2021

СКНПС «Актуальні проблеми організації фінансових розслідувань» 01.06.2021

Вебінар Кримінальне процесуальне та кримінально-правове забезпечення фінансових розслідувань 25.02.2021

Вебінар Експертне забезпечення фінансових розслідувань 11.02.2021

Перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 29.01.2021

Захист випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт 25-26.01.2021

Програма ІІ Міжнародного форуму 06.06.2019

Обговорення порядку вирішення конфліктних ситуацій в УДФСУ зі здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОП “Фінансові розслідування”

Навчально-методичний семінар з питань дотримання академічної доброчесності 13.01.2021

Програма МНПКС Побудова ефективної системи підготовки фахівців з фінансової безпеки держави 27.10.2017

Резолюція МНПКС Побудова ефективної системи підготовки фахівців з фінансової безпеки держави 27.10.2017

Резолюція Міжнародного форуму 31.05-01.06.2018

Програма Міжнародного форуму 31.05-01.06.2018

Навчально-методичний семінар 15.12.2020

Обговорення ОП Фінансові розслідування другого (магістерського) рівня 14.12.2020

Засідання наукового гуртка «Детектив» 21.10.2020

Онлайн-тренінг 28.05.2020

Курси з розслідування міжнародних злочинів і корупції 04.12.2019

Засідання наукового гуртка «Детектив» 27.02.2020

Курси з розслідування міжнародних злочинів і корупції 19.02.2020

І Податковий конгрес 12.12.2019

Курси з розслідування міжнародних злочинів і корупції 11.12.2019

Засідання наукового гуртка «Детектив» 05.12.2019

Зустріч з Директором Національного центру судових експертиз Республіки Молдова 07.11.2019

IV Конференція «Корпоративна безпека» 06.11.2019

Науково-практичний семінар 06.11.2019

VІ Всеукраїнські змагання зі слідчих дій імені Г.М. Рудого 26-27.10.2019

Науково-практичний семінар 01.04.2019

Зустріч з адвокатом 28.02.2019

Науково-практичний семінар 26.02.2019

Брейн-ринг 08.02.2019

Захист випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт 28.01.2019

Екскурсія до КНДІСЕ 12.12.2018

V Всеукраїнські змагання зі слідчих дій імені Г.М. Рудого 20-21.10.2018

Лекція від консультативної місії ЄС 08.12.2017

Консультативна місія ЄС 24.11.2017

Програма МНПК Фінансові розслідування імплементація європейського досвіду в Україні 19.05.2017

Програма МКС Фінансові розслідування міжнародний та вітчизняний досвід 14.02.2017

Наказ МОН від 24.11.2020 № 1457

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

Наказ від 30.03.2021 № 445

План організаційних заходів

Рейтинговий список наукових робіт

Рецензії на конкурсну роботу під шифром Закордонний досвід

Рецензії на конкурсну роботу під шифром Барса

Рецензії на конкурсну роботу під шифром Антилегалізаційний ризик-менеджмент

Рецензії на конкурсну роботу під шифром Viam supervadet

Про проведення підсумкової науково-практичної конференції

Рецензія на конкурсну роботу під шифром Розслідування

Рецензія на конкурсну роботу під шифром IN STRICTO JURE

Рецензії на конкурсну роботу під шифром Цікава думка

Рецензії на конкурсну роботу під шифром Протидія легалізації

Рецензії на конкурсну роботу під шифром КОМПЛАЄНС-РИЗИК

Рецензії на конкурсну роботу під шифром Імперативи розслідувань

Списки запрошених для участі в підсумковій науково-практичній конференції

Програма науково-практичної конференції

Рішення галузевої конкурсної комісії від 22 квітня 2021 року

Запрошуємо усіх бажаючих на студентську науково-практичну конференцію

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ»  Відбудеться 19 травня 2022 р. з 14.30 за он0лайн покликанням: 14.30 – 14.40 Вступне слово в.о. завідувача кафедри психології, педагогіки та соціології Ірини Пєтухової 14.40 – 15.00 Наталія Макієнко, практичний психолог, травма-терапевт «Міжнародні протоколи екстреної психологічної допомоги особистості в умовах війни» 15.00 – 15.15 Олександра Кулій, здобувач вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» «Синдром вцілілого: як позбутися» 15.15 – […]

Храм Святого Миколая Чудотворця, що знаходиться на території Податкового, перейшов до Православної Церкви України

Вітаємо прихожан храму Миколая Чудотворця з виходом з УПЦ МП! Хто з ірпінців не знає чи хоча б раз не був у чудовому храмі св. Миколая Чудотворця, що знаходиться на території Державного податкового університету! Храм було побудовано у 1999 році. З того часу для багатьох він став місцем духовної сили, душевного спокою, нових знань. Сюди […]

Відкрите лекційне заняття

13 травня 2022 року для здобувачів нашої кафедри відбулось відкрите лекційне заняття на тему «Програми корпоративної соціальної відповідальності: основи впровадження та звітності». Заняття проведено д.е.н., доцентом, професором кафедри соціальної філософії та управління Ховрак Інною Вікторівною. Під час лекції слухачі ознайомились із  – ключовими документами для формування політики корпоративної соціальної відповідальності,  – етапами розробки та реалізації […]

Наукова активність викладачів кафедри фіскального адміністрування

11 травня 2022 року кафедра фіскального адміністрування представляла ФПСОА та Державний податковий університет з доповідю «ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ» на пленарному засіданні Міжнародної науково-практичній конференції, що проходила в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне). Кафедру фіскального адміністрування Факультету податкової справи, обліку і аудиту було представлено в особі д.е.н., професора Ізмайлова Ярослава Олексійовича з доповіддю та презентацією. В […]
Всі новини та анонси

УВАГА! МЕДИКАМЕНТИ! ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА!

Потребуєш медикаменти? Телефонуй +380639579339 (Георгій). Державний податковий університет є центром поширення медичної гуманітарної допомоги. Велика подяка нашим волонтерам та благодійним організаціям, що своєю щирою працею забезпечують жертв війни медикаментами: БО «Інвестуй в майбутнє України» БФ «Фонд громади «Приірпіння» Галина Дідківська, в.о. завідувача кафедри кримінальної юстиції ДПУ Тетяна Лаговська, керівник БФ «Фонд громади Приірпіння» Олександр Коваленко, […]

Відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни «Ділова українська мова»

23 травня 2022 року о 09.55 відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни «Ділова українська мова» для студентів академічних груп ПБ-21-4, ПБ-21-5, ПБ-21-6, ПБ-21-7 з теми «Культура усного професійного спілкування». Лекцію проводить доктор філологічних наук, доцент,  професор кафедри мовної підготовки та соціальних комунікацій Сукаленко Тетяна Миколаївна. Вхід за покликанням: https://meet.google.com/ozp-puag-czs Запрошуємо всіх охочих!

Податковий запрошує до докторантури

Державний податковий університет запрошує на вступ до докторантури у 2022 році на денну форму навчання. В університеті відкрито докторантуру з таких спеціальностей ​051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 081 Право. Документи можна подати з 10.05.2022 до 30.05.2022. Зарахування претендентів до 01.10.2022. За додатковою інформацією звертатися за телефоном 097-391-85-98 (відділ […]

Про смс повідомлення для учасників НМТ

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ НМТ: НЕ ПРОПУСТІТЬ СМС-ПОВІДОМЛЕННЯ Упродовж найближчих двох-чотирьох днів, особи, які створювали реєстраційні картки учасників ЗНО, отримають смс-повідомлення від Centr_ZNО, де буде зазначено прізвище потенційного учасника національного мультипредметного тесту, а також логін та пароль – дані для входу на Інформаційну сторінку. https://bit.ly/3vC8kfg Більше тут https://bit.ly/3yfrt8R