НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ

 1. Економічна інформатика

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 • Теоретичні основи інформатики. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису.
 • Інформаційні процеси в економіці. Системне забезпечення інформаційних процесів.
 • Інформаційні технології обробки економічної інформації.
 • Мережеві технології. Хмарні обчислення. Спільне використання апаратних та програмних ресурсів в економічній діяльності.
 • Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації в офісі та на підприємстві.
 • Інформаційне забезпечення та організація баз даних в економічній діяльності. Інформаційні технології для роботи з базами та сховищами даних.
 • Програмні засоби для створення структурованих документів.
 • Аналіз числових даних у середовищі MS Excel.
 • Додрукарська підготовка документів у середовищі MS Publisher.
 • Інструменти планування та організації роботи офісного працівника. Цифрова записна книжка MS OneNote.
 • Основи офісного програмування. Застосування середовище VBA для автоматизації розв’язання економічних задач.
 • Основи Веб-дизайну. Застосування у фаховій діяльнлості
 • Застосування Інтернет – технологій в економічній діяльності.
 • Перспективи розвитку та застосування інформаційних технологій в економіці.
 1. Інформатика

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 • Теоретичні основи інформатики.
 • Економічна інформація і засоби її формалізації.
 • Системне забезпечення інформаційних процесів.
 • Мережеві технології. Хмарні обчислення.
 • Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації.
 • Інформаційне забезпечення та організація інформаційних баз. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних.
 • Програмні засоби для створення структурованих документів.
 • Аналіз числових даних у середовищі MS Excel.
 • Програмні засоби для підготовки комп’ютерних презентацій.
 • Додрукарська підготовка документів у середовищі MS Publisher.
 • Цифрова записна книжка MS OneNote 2013.
 • Основи офісного програмування. Середовище VBA.
 • Основи Веб-дизайну.
 • Застосування Інтернет – технологій в економіці.
 • Інформаційні системи та інформаційні технології їх роль в управлінні економікою.
 • Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем.
 • Інтелектуальні інформаційні системи в економіці.

 

 1. Інформаційні системи і технології

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 • Основні поняття інформатики та комп’ютерної техніки. Структура та основні пристрої сучасних ПК
 • Принципи та структура програмного забезпечення ПК. Операційна система MS Windows
 • Системи обробки текстової інформації. Текстовий редактор MS Word
 • Системи табличної обробки даних. Табличний процесор MS Excel
 • Системи управління базами даних (СУБД). СУБД MS Access
 • Технологія створення презентацій засобами програми PowerPoint
 • Підприємство як цілеспрямована система. Інформаційні системи та їх роль в управлінні підприємством та економікою
 • Економічна інформація, засоби її формалізованого опису та технології оброблення
 • Організація інформаційної бази системи оброблення інформації
 • Інформаційні системи в економіці
 • Сучасні підходи та організаційно-методичні основи створення ІС.
 • Еволюція ІС
 • Інтегровані інформаційні системи
 • Системи підтримки прийняття рішень та експертні системи. Комп’ютерні тренінгові системи в економіці та навчанні.

 

 1. Інформаційні системи в економіці та в діяльності підприємств

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 • Роль і місце ІСТ в управлінні підприємством.
 • Економічна інформація на підприємствах і засоби її формалізованого опису.
 • Засоби створення і забезпечення ІТ на підприємстві.
 • Сучасні підходи до розроблення і впровадження ІС.
 • Сучасні методології управління ІС підприємств.
 • Комп’ютерне моделювання бізнес-процесів.
 • Експертні системи (ЕС) та їх використання.
 • Системи підтримки прийняття рішень (СППР) та їх використання.
 • Автоматизація процесів бізнес-планування інвестиційних проектів та стратегічного оцінювання бізнесу.
 • Інтегровані інформаційні системи управління підприємством.
 • Інформаційні технології управління бюджетом та контолем за його виконанням.
 • Інформаційні системи і технології управління вечурними підприємствами.
 • Інформаційні системи для транснаціональних корпорацій.
 • Автоматизація оброблення інформації у фіскальній службі України.
 • Хмарні технології та їх використання в підприємницькій діяльності.
 • Електронна комерція та віртуальні підприємства.

 

 1. ІС і технології в банківській діяльності

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 • Економічна інформація та її особливості.
 • Поняття інформаційної бази об’єкта.
 • Інформаційні технології оброблення економічної інформації.
 • Основні поняття та засоби організації інформаційних систем.
 • Особливості інформаційних систем у банківських установах.
 • Структура та функціонування банківської інформаційної системи ОДБ.
 • Автоматизація банківських операцій.
 • Архітектура та принципи функціонування інформаційно-обчислювальних мереж.
 • Використання мережних технологій у банківській сфері.
 • Автоматизація масових платежів.
 • Основні поняття електронного бізнесу та електронної комерції.

 

 1. Інформаційні системи і технології в міжнародному бізнесі

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 • Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою в умовах глобалізації бізнесу. Цифрова економіка.
 • Економічна інформація як об’єкт автоматизованого обро­блення. Міжнародні системи класифікації і кодування
 • Інформаційні технології в міжнародному бізнесі. Експертні системи та системи підтримки приняття рішень.
 • Організація інформаційних баз. Інформаційно-правова система міжнародного бізнесу.
 • Ринок електронної інформації. Міжнародний електронний обмін комерними і фінансовими даними.
 • Міжнародні системи електронного документообігу. Міжнародні міжбанківські платіжні системи.
 • Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем корпоративних та мультинаціональних корпорацій.
 • Хмарні технології в в міжнародному бізнесі і компаній, що займаються ЗЕД.
 • Електронна комерція та віртуальні підприємства як сучасна форма організації
 • Комп’ютерні технології моделювання бізнес-процесів та ризиків.
 • Інформаційні технології в оподаткуванні та митній справі.
 • Інформаційні системи та технології в боротьбі з економічними злочинами та економічним шпіонажем.

 

 1. Інформаційні системи і технології в митній справі

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 • Інформаційні системи і технології та їх роль в управлінні.
 • Інформаційні технології суб‘єктів зовнішньоекономічної діяльності.
 • Використання сучасних програмних комплексів для автоматизації управлінської роботи в митній справі.
 • Інформаційні технології в оподаткуванні зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
 • Управлінські інформаційні системи і технології контролю і адмінісітруваня. Системи електронної звітності.
 • Особливості застосуваня управлінських систем, щодо митного контролю та адмістрування.
 • Інформаційні технології митного контролю транспортних засобів.
 • Інформаційні технології контролю митного транзиту.
 • Інформаційні технології адмінстрування і контроль міжнародних договорів.
 • Інформаційні технології адмінстрування і контролю вантажних перевезень, що знаходяться під митним контролем.
 • Інформаційні технології адмінстрування і контролю валюти
 • Інформаційні технології аналізу і контролю експортно-імпортних операцій підприємств.
 • Використання хмарних технологій в митному контролі та адмісніструванні.

 

 1. Інформаційні технології в науковій діяльності

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 • Поняття та сутність наукової діяльності;
 • Інформаційні системи, інформаційні технології, їх роль в управлінні економікою та розвитку науки;
 • Хмарні технології в науковій діяльності;
 • Види інформаційних технологій для організації наукової діяльності та реалізації наукових досліджень;
 • Економічна інформація, засоби її формалізованого опису. Інформаційні технології аналізу статистичних економічних даних та обробки економічної інформації фіскальними органами;
 • Правова інформація. Інформаційні технології аналізу та обробки правової інформації;
 • Правове регулювання та технології електронного документообігу;
 • Експертні системи у науковій діяльності;
 • Технології організації баз даних наукової інформації, системи пошуку наукової інформації; наукометричні бази даних;
 • Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем у державній фіскальній службі України, загальна характеристика технічного, програмного та орга­нізаційного забезпечення інформаційних систем ДФС України.

 

 1. ІС і технології на підприємстві

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 • Роль і місце ІСТ в управлінні підприємством.
 • Економічна інформація на підприємствах і засоби її формалізованого опису.
 • Засоби створення і забезпечення ІТ на підприємстві.
 • Сучасні підходи до розроблення і впровадження ІС.
 • Сучасні методології управління ІС підприємств.
 • Комп’ютерне моделювання бізнес-процесів.
 • Експертні системи (ЕС) та їх використання.
 • Системи підтримки прийняття рішень (СППР) та їх використання.
 • Автоматизація процесів бізнес-планування інвестиційних проектів та стратегічного оцінювання бізнесу.
 • Інтегровані інформаційні системи управління підприємством.
 • Інформаційні системи для транснаціональних корпорацій.
 • Автоматизація оброблення інформації у фіскальній службі України.
 • Інтернет — як основне телекомунікаційне середовище підприємства.
 • Електронна комерція та віртуальні підприємства.

 

 1. ІС і технології в податковій справі

Зміст курсу розкривається в темах:

 • Інформаційні системи і технології та їх роль в управлінні .
 • Економічна інформація і засоби її формалізованого опису.
 • Інформаційні технології оброблення інформації.
 • Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем в оподаткуванні і митній справі.
 • Практика автоматизації податків, зборів та платежів.
 • Загальна характеристика інформаційних систем у митних органах України.
 • Організація інформаційних баз та їх використання в митній справі.
 • Інформаційні технології суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
 • Використання сучасних програмних комплексів для автоматизації управлінської роботи в митній справі (Програмне забезпечення MD Office).
 • Інформаційні системи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.(Система електронного документообігу M.E.Doc)

 

 1. Інформаційні системи і технології в управлінській діяльності

Зміст курсу розкривається в темах:

 • Науково-методологічні основи інформаційних процесів в управлінні
 • Методичні засади створення ІС та ІТ в управлінні.
 • Технології комп’ютерного моделювання та управління проектами (моно проектами, мультіпроектами, мегапроектами).
 • Інформаційні технології щодо управляння ризиками та якістю.
 • Інформаційні технології управління договорами та виробництвом.
 • Інформаційні технології управління ресурсами.
 • Інформаційні технології управління бюджетом та контолем за його виконанням.
 • Інформаційні системи менеджменту в умовах цифрової економіки.
 • Технологія організації інформаційних ресурсів управлінської діяльності
 • Технологічне та програмне забезпечення інформаційних систем менеджменту
 • Практика використання програмного забезпечення Project Expert для підтримки управління проектами у менеджменті.
 1. Інформаційні системи і технології у фінансах (Інформаційні системи і технології у фінансових установах)

Зміст курсу розкривається в темах:

 • Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою.
 • Економічна інформація і засоби її формалізованого опису.
 • Інформаційні технології оброблення економічної інформації.
 • Організація інформаційних баз обробки економічної інформації.
 • Організаційно-методичні основи створення і функціонування систем управління фінансами.
 • Автоматизація управління фінансами бюджетних та державних установ. Організація електронного документообігу.
 • Автоматизація управління фінансами підприємств і комерційних структур.
 • Інформатизація фінансового ринку.
 • Атоматизовані інформаційні системи в банківській діяльності
 • Електронний бізнес та цифрова економіка. Хмарні технології на фінансовому ринку.
 • Комп’ютерні технологій моделювання бізнес-процесів та ризиків.
 • Інформаційні системи управління фінансової діяльності на міжнародному ринку.

 

 1. ІС і технології в юридичній практиці

Зміст курсу розкривається в темах:

 • Інформаційні системи і технології та їх роль в юридичній діяльності.
 • Електронний уряд та державна політика в сфері інформаційного забезпечення виборчих та законотворчих процесів.
 • Електронна злочинність, інформаційна безпека та її організація.
 • Організація інформаційних баз даних та баз заннь, та їх використання в юридичній практиці.
 • Організація систем електронного документообігу в юридичній практиці.
 • Технологія роботи з мережевими ресурсами та хмарні технології у прфесійній діяльності.
 • Технологія роботи з автоматизованими системами Єдиних та Державних реєстрів (реєстр нотаріусів, реєстр виконавчих документів, реєстр прав на нерухомісь, тощо).
 • Характеристика інформаційних систем в юридичній діяльності та правоохоронних органах України, особливості їх використання (прокуратура, органи внутрішніх справ, суди, пенітерційна служба).
 • Використання сучасних програмних комплексів для автоматизації роботи в юридичній практиці (Ліга, Медок, Парус-Консультант, Гарант, Консультант плюс, юридичні модулі корпоративних систем).
 • Експертні системи та системи підтримки приняття рішень, їх місце в юридичній діяльності.

Наукові дослідження в галузі комп’ютерного моделювання бізнес-процесів в умовах процесного підходу в управлінні соціально-економічними системами, зокрема «Актуальні проблем комп’ютерного моніторингу та моделювання соціально-екологічних та економічних процесів».

 • Дослідження систем управління бізнес-процесами та можливостей їх впровадження в Україні.
 • Розробка та впровадження в навчальний процес систем дистанційного навчання та інноваційних освітніх технологій.
 • Формування у студентів бакалаврського і магістерського рівня практичних навичок застосування сучасних інформаційних систем і технологій до розв’язання завдань управління соціально-економічними системами різних рівнів агрегування (макрорівень, галузі та сектори економіки, мікрорівень), сфер діяльності (виробнича і невиробнича) та функцій (маркетинг, фінанси, бухоблік і аудит та ін.).
 • Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів та докторів наук), здатних забезпечити виконання вищезазначених пріоритетних завдань.

Кафедра успішно працює над науково-дослідною темою «Актуальні проблеми комп’ютерного моніторингу та моделювання соціально-екологічних та економічних процесів». У своїй науковій роботі кафедра активно співпрацює з Департаментом розвитку ІТ, електронних сервесів та обліку платників Міністерства доходів і зборів України, науково-дослідним інститутом фінансового права. Для забезпечення успішної діяльності кафедри за пріоритетними напрямами на кафедрі:

працює постійнодіючий науковий семінар, у роботі якого беруть участь викладачі та студенти наукового студентського товариства кафедри;

проводяться міжкафедральні круглі столи та науково-практичні міжвузівські конференції за напрямом «Новітні інформаційні технології і системи в економіці». За підсумками конференції видані збірки тез;

працюють проблемні наукові групи: «Актуальні проблеми комп’ютерного моніторингу та моделювання соціально-екологічних та економічних процесів», «Мережні технології в економіці», «Автоматизація створення web-вузлів професійного спрямування з використанням програми MS Publisher 2010»;

викладачі кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та галузевих конференцій, круглих столів, симпозіумів;

створена наукова лабораторія «Комп’ютерного моделювання бізнес-процесів»;

результати досліджень опубліковані у фахових виданнях.

Навчально-методичну роботу кафедри спрямовано на постійне вдосконалення навчального процесу. З цією метою проводиться систематична робота з підготовки підручників, навчально-методичних посібників та методичних розробок (електронних конспектів лекцій, освітянських веб-порталів, систем дистанційного навчання тощо).

НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

Навчально-методичну роботу кафедри спрямовано на постійне вдосконалення навчального процесу. З цією метою проводиться систематична робота з підготовки підручників, навчально-методичних посібників та методичних розробок (електронних конспектів лекцій, освітянських веб-порталів, систем дистанційного навчання тощо).

НДР кафедри

Склад виконавців НДР

Захід кафедри 17.02.2021

ПОХІД ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО МУЗЕЮ УДФСУ -2021

ВРУЧЕННЯ СТУДЕНТСЬКИХ КВИТКІВ -2021

День гостинності кафедри 2021

Науковий семінар: «Реалізація практичних проектів технологій цифровогодизайну» 19.05.2021

ДЕКАДА ННІ ІТ РОЗПОЧАТА -15.03.2021

Засідання проблемної групи з цифрового дизайну- 17.11.2020

День гостинності-18.01.2021

Відкрита дистанційна лекція ІСТ-17.04.2020

ДВД-Захід кафедри

web-лекція -захід кафедри

14 травня 2019 р-заходи кафедри

КОНКУРС WEB

звіт декаде2014

Звіт конкурс плакатів

Заходи кафедри заплановані на 2019-2020

Науковий вебінар-захід кафедри

Підсумки Міжкафедральний науковий семінар Використання хмари

Підсумки конкурсу презентацій Україна-єдина країна

Звіт семінара 2020

Звіт семінара 2020-(2)

Інформація про наукові заходи 2019

Інформаційний лист IX Міжнародна  науково-практична інтернет-конференція “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці”

Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації» у Податковому університеті

22 жовтня у Податковому університеті відбулася Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації». Захід організовано Науковою бібліотекою Податкового університету спільно з Державною науково-технічною бібліотекою України. Мета заходу – обмін досвідом та кращими практиками між представниками бібліотек, знайомство з сучасними технологіями бібліотечного обслуговування та налагодження комунікацій з користувачами в умовах сучасних реалій. Учасників Школи досвіду привітала […]

День відкритих дверей у Податковому університеті

У Податковому університеті провели перший у новому навчальному семестрі День відкритих дверей у форматі онлайн. Такий захід проводиться з метою ознайомлення майбутніх вступників з унікальністю університету, перевагами навчання, а також переліком інститутів та спеціальностей закладу вищої освіти. Участь у заході взяла в.о. ректора Валентина Унинець-Ходаківська, яка розповіла про особливості Університету, як єдиного відомчого закладу вищої […]

Відбулося засідання Науково-методичної ради Університету

21 жовтня 2021 року відбулося засідання Науково-методичної ради Університету. Відповідно до порядку денного розглянуті питання організації освітнього процесу та реалізації освітніх програм в Університеті, а саме: про результати  вступних випробувань випускників бакалаврату при вступі в магістратуру за технологією ЗНО доповіли заступники директорів ННІ/Факультету, результати анкетування “Освітнє середовище Університету державної фіскальної служби України”  представила Начальник Навчально-методичного […]

У Податковому університеті відбувся соціальний форум «Свідома громада – рівні можливості»

Мета заходу – створення умов для захисту інституту сім’ї та гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству, захисту дітей та інклюзивних груп населення, підвищення рівня інклюзивної освіченості. Організатори форуму: «Асоціація жінок України «ДІЯ». Приірпіння» та ГО “Центр Суспільних Комунікацій” у партнерстві з Податковим університетом, Асоціацією «Child.ua», ГО «Аутизм. Альтернатива», Геополітичним Альянсом жінок, Незалежною розширеною Делегацією […]

Серія тренінгів з використання публічних даних

Тема 2 20.10.2021 р. для студентів, що навчаються за освітніми програмами «Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика» і «Управлінський облік та бізнес-аналітика» бізнес-тренером Анною Клименко, компанія  HRD YouControl , в рамках дії Меморандуму про співробітництво між Університетом ДФС України та ТОВ «YouControl» було проведено черговий вебінар на тему: «Перевірки співробітників та пошук рекрутингових агенцій/відкриті дані для рекрутингу».          57 […]

Податковий університет на XIII Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті»

З 20 по 22 жовтня 2021 року в Київському Палаці Спорту проходить XIII Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» та виставка освіти за кордоном «World Edu», до якої долучилися й представники Податкового університету. Делегатом на заході став відділ профорієнтаційної роботи, практики та сприяння працевлаштуванню Навчально-наукового центру організації освітнього процесу університету. Цього року подія об’єднала 320 […]

НЛ “Юридична клініка” провела онлайн-тренінг на тему: “Збір інформації по справі

19.10.2021 НЛ “Юридична клініка” після невеличких канікул знову почала працювати у звичайному режимі, тож студенти-консультанти провели онлайн-тренінг на тему: “Збір інформації по справі”.  Проводили: Бондаренко Альбіна та Федорчук Карина  Даний тренінг охоплює такі питання:  1.Поняття інтерв’ювання. 2.Підготовка до інтерв’ювання. 3.Перший контакт з клієнтом. Вільна розповідь клієнта: -з’ясування проблем клієнта; -встановлення хронології подій; -резюмування інтерв’ю; Завершення […]

Презентація наукових праць та результатів Міжнародного Форуму «Масові штучні голоди: пам’ятаємо, вшановуємо» у Податковому університеті

У Податковому університеті відбулася презентація наукових праць та результатів Міжнародного Форуму «Масові штучні голоди: пам’ятаємо, вшановуємо». Участь у заході взяли науково-педагогічні працівники, адміністрація, працівники бібліотеки та музею університету а також студенти, які долучилися до презентації у режимі онлайн. Захід відбувся з ініціативи керівництва Національного музею Голодомору-геноциду в Україні. Мета проєкту – ознайомлення з історичною літературою […]

Серія тренінгів з використання публічних даних

Всесвітньо славний вислів «хто володіє інформацією, той володіє світом» належить Натану Ротшильду.       Крилатим же він став після того, як його процитував Вінстон Черчилль.     Один зі стратегічних партнерів Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту, наш щирий друг і порадник компанія  YouControl зініціювала та успішно реалізовує серію навчальних вебінарів про можливості та процедуру використання публічних і відкритих даних в Україні […]

В Податковому університеті відбулося чергове засідання ректорату

Сьогодні в Податковому університеті відбулося чергове засідання ректорату. Участь у ньому взяли в.о. ректора Валентина Унинець-Ходаківська, проректори, директори Навчально-наукових інститутів, керівники структурних підрозділів та інші члени ректорату. Учасники ректорату обговорили низку важливих питань діяльності університету та його структурних підрозділів. Зокрема, про стан впровадження додаткових освітніх послуг з елементами дистанційного навчання здобувачів вищої освіти доповіла директорка […]

Науковий семінар «Теорія і методологія наукових досліджень: сучасні економічні теорії»

Доцент кафедри економічної теорії І.А. Максименком, організував проведення наукового семінару для науково-педагогічних працівників кафедри, на тему «Теорія і методологія наукових досліджень: сучасні економічні теорії». Тема є досить актуальною для науковців, адже еволюція економічної науки призвела до радикальних змін у методологічних засадах і в теоретичному змісті науки. Етапи еволюції теоретико-економічного знання в історичному аспекті дослідники розглядають  […]

«Виїзна лекція на Міжбанківській валютній біржі за освітньою програмою «Фінансові технології»

Чи знаєте Ви принципову різницю між CBDC та крипто валютою? Якщо так, то вистачило б півтори години, щоб дізнатися? Впевнено можна сказати, що ні. А здобувачі вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Фінансові технології», аспіранти освітньо-наукової програми “Фінанси, банківська справа та страхування” (у рамках курсу “Студії з фінансів, банківської справи та страхування”), а також […]

OPEN Doors Day KPMG

Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ННІ обліку, аналізу та аудиту Басова Альбіна, Ільєнко Богдана, Карева Олена та Шевченко Михайло пройшли відбір та відвідали офіс компанії KPMG.  Дякуємо партнерам за надану можливість побувати в самому серці компанії. Працівники компанії вразили здобувачів своїм ентузіазмом до роботи, поділилися лайфхаками які використовують в роботі, розповіли про Soft skills […]

Податковий університет продовжує співпрацю з Державною митною службою України

19 жовтня 2021 року Університет державної фіскальної служби України приймав делегацію з Державної митної служби України. Робочими питаннями для обговорення під час зустрічі були: проведення спільних комунікативних заходів з питань вдосконалення існуючих освітніх програм та розробки й впровадження нових для потреб Держмитслужби; залучення практичних працівників Держмитслужби до проведення лекційних занять; проходження студентами Університету різних видів […]

У Податковому університеті розпочався моніторинг корупційних ризиків у рамках проєкту «Антикорупційний комплаєнс у вищій освіті: від визначення ризиків до їх подолання»

У рамках проєкту «Антикорупційний комплаєнс у вищій освіті: від визначення ризиків до їх подолання» моніторингова група продовжує досліджувати корупційні ризики 5 пілотних вишів. Тож сьогодні стартував моніторинговий візит до третього ЗВО – нашого Університету державної фіскальної служби України. Представники моніторингової групи вже провели онлайн зустрічі, дослідили контекст пілотних вишів, провели анонімні опитування студентів, викладачів, керівництва […]

Відбулося чергове засідання наукового гуртка «ПОДАТКІВЕЦЬ» на тему «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПОДАТКІВЦІВ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ»

Представники кафедри податкової політики разом із студентами 1-4 курсів Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи 18.10.2021р. провели чергове засідання наукового гуртка «Податківець»! В.о. завідувача кафедри податкової політики Ольга Іванишина звернулися до присутніх з вступним словом та наголосила на важливості таких неформальних заходів із студентами УДФСУ. Виступила голова наукового гуртка «Податківець» к.е.н., доцент кафедри податкової […]

Члени НЛ “Юридична клініка” стали учасниками серії вебінарів, що проводились в межах проекту “Посилення соціальної відповідальності університетів для досягнення сталого розвитку”

 27-28 вересня 2021р. члени НЛ “Юридична клініка” Бондаренко Альбіна та Шолкова Тетяна стали учасниками серії вебінарів, що проводились в межах проекту “Посилення соціальної відповідальності університетів для досягнення сталого розвитку” за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США U.S. Embassy Kyiv Ukraine, USG Exchange Programs Alumni – Ukraine.   Вебінари дозволили учасникам поринути у тематику трансформації […]

Запрошуємо на фаховий семінар «Правове регулювання платежів з доходів від адвокатської діяльності»

Доброго дня. Шановні колеги, запрошуємо вас на фаховий семінар в понеділок 18.10.2021 року об 11.30 год., каб. 207 Е. Дисертація Корінної Надії «Правове регулювання платежів з доходів від адвокатської діяльності». Науковий керівник Шолкова Т.Б., к.ю.н., доцент, доцент кафедри фінансового права, завідувач НЛ «Юридична клініка» Запрошуються всі бажаючі

Відбувся онлайн-треніг «Інтерактивні методики навчання» для студентів-новачків

12.10.2021 р. Відбувся онлайн-треніг «Інтерактивні методики навчання» для студентів-новачків. З кожним днем вони дізнаються дедалі більше нової та корисної інформації.  Спікерами були студенти-консультанти НЛ «Юридична клініка» Бондаренко Альбіна та Дем’яненко Софія.  Наші дівчатка наполегливо попрацювали та розповіли про те, що крім методик, які застосовуються при очному навчанні є й методики для онлайн навчання та вирішили […]
Всі новини та анонси

Увага! Стажування молоді!

    З 22 жовтня 2021 року Державна служба якості освіти у м.Києві (далі – управління Служби)  проводить стажування молоді, яка не перебуває на посадах державної служби, щоб ознайомити зі специфікою державної служби та сформувати вмотивований кадровий резерв; ознайомити з діяльністю управління Служби активних та ініціативних молодих людей, які цікавляться державною службою. Ми пропонуємо стажування […]

У Податковому університеті відбудеться II Міжнародний податковий конгрес

Податковий університет запрошує представників законодавчої та виконавчої влади, судових органів, бізнесу, громадських організацій, експертів галузі, науковців та молодих вчених взяти участь у ІІ Міжнародному податковому конгресі, який відбудеться 26 листопада 2021 року. Мета Конгресу: відкрита комунікація між фахівцями у сфері публічних фінансів, оподаткування та новим поколінням інтелектуальної та ділової еліти країни, зміцнення економічного патріотизму, формування […]

Увага! Конкурс на логотип Державного інституту сімейної та молодіжної політики

  Державний інститут сімейної та молодіжної політики запрошує студентів Податкового університету та зацікавлену молодь взяти участь у розробці логотипу (емблему)  Інституту. Конкурс проводиться у два етапи: І етап – до 30 листопада 2021 року; ІІ етап – до 30 грудня 2021 року. Для участі у І етапі Конкурсу необхідно надіслати заявку за формою https://cutt.ly/lRhg3vy до 30 листопада […]

Дбаючи про ваше здоров’я в Податковому університеті продовжується кампанія з вакцинації

    Запрошуємо усіх співробітників, студентів та членів їх родин на безкоштовну вакцинацію від Covid-19. Вакцинація відбуватиметься 20 жовтня у Медичному центрі Університету ДФС України (вул. Північна, 48) з 9:00 до 16:00 години. Доступні вакцини: – Pfizer; – CoronaVac. Попередній запис на вакцинацію здійснюється за телефоном +380963887939 90 (Марина Кітченко) Пам’ятайте, що на сьогодні вакцинація […]