НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ

 1. Економічна інформатика

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 • Теоретичні основи інформатики. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису.
 • Інформаційні процеси в економіці. Системне забезпечення інформаційних процесів.
 • Інформаційні технології обробки економічної інформації.
 • Мережеві технології. Хмарні обчислення. Спільне використання апаратних та програмних ресурсів в економічній діяльності.
 • Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації в офісі та на підприємстві.
 • Інформаційне забезпечення та організація баз даних в економічній діяльності. Інформаційні технології для роботи з базами та сховищами даних.
 • Програмні засоби для створення структурованих документів.
 • Аналіз числових даних у середовищі MS Excel.
 • Додрукарська підготовка документів у середовищі MS Publisher.
 • Інструменти планування та організації роботи офісного працівника. Цифрова записна книжка MS OneNote.
 • Основи офісного програмування. Застосування середовище VBA для автоматизації розв’язання економічних задач.
 • Основи Веб-дизайну. Застосування у фаховій діяльнлості
 • Застосування Інтернет – технологій в економічній діяльності.
 • Перспективи розвитку та застосування інформаційних технологій в економіці.
 1. Інформатика

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 • Теоретичні основи інформатики.
 • Економічна інформація і засоби її формалізації.
 • Системне забезпечення інформаційних процесів.
 • Мережеві технології. Хмарні обчислення.
 • Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації.
 • Інформаційне забезпечення та організація інформаційних баз. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних.
 • Програмні засоби для створення структурованих документів.
 • Аналіз числових даних у середовищі MS Excel.
 • Програмні засоби для підготовки комп’ютерних презентацій.
 • Додрукарська підготовка документів у середовищі MS Publisher.
 • Цифрова записна книжка MS OneNote 2013.
 • Основи офісного програмування. Середовище VBA.
 • Основи Веб-дизайну.
 • Застосування Інтернет – технологій в економіці.
 • Інформаційні системи та інформаційні технології їх роль в управлінні економікою.
 • Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем.
 • Інтелектуальні інформаційні системи в економіці.

 

 1. Інформаційні системи і технології

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 • Основні поняття інформатики та комп’ютерної техніки. Структура та основні пристрої сучасних ПК
 • Принципи та структура програмного забезпечення ПК. Операційна система MS Windows
 • Системи обробки текстової інформації. Текстовий редактор MS Word
 • Системи табличної обробки даних. Табличний процесор MS Excel
 • Системи управління базами даних (СУБД). СУБД MS Access
 • Технологія створення презентацій засобами програми PowerPoint
 • Підприємство як цілеспрямована система. Інформаційні системи та їх роль в управлінні підприємством та економікою
 • Економічна інформація, засоби її формалізованого опису та технології оброблення
 • Організація інформаційної бази системи оброблення інформації
 • Інформаційні системи в економіці
 • Сучасні підходи та організаційно-методичні основи створення ІС.
 • Еволюція ІС
 • Інтегровані інформаційні системи
 • Системи підтримки прийняття рішень та експертні системи. Комп’ютерні тренінгові системи в економіці та навчанні.

 

 1. Інформаційні системи в економіці та в діяльності підприємств

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 • Роль і місце ІСТ в управлінні підприємством.
 • Економічна інформація на підприємствах і засоби її формалізованого опису.
 • Засоби створення і забезпечення ІТ на підприємстві.
 • Сучасні підходи до розроблення і впровадження ІС.
 • Сучасні методології управління ІС підприємств.
 • Комп’ютерне моделювання бізнес-процесів.
 • Експертні системи (ЕС) та їх використання.
 • Системи підтримки прийняття рішень (СППР) та їх використання.
 • Автоматизація процесів бізнес-планування інвестиційних проектів та стратегічного оцінювання бізнесу.
 • Інтегровані інформаційні системи управління підприємством.
 • Інформаційні технології управління бюджетом та контолем за його виконанням.
 • Інформаційні системи і технології управління вечурними підприємствами.
 • Інформаційні системи для транснаціональних корпорацій.
 • Автоматизація оброблення інформації у фіскальній службі України.
 • Хмарні технології та їх використання в підприємницькій діяльності.
 • Електронна комерція та віртуальні підприємства.

 

 1. ІС і технології в банківській діяльності

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 • Економічна інформація та її особливості.
 • Поняття інформаційної бази об’єкта.
 • Інформаційні технології оброблення економічної інформації.
 • Основні поняття та засоби організації інформаційних систем.
 • Особливості інформаційних систем у банківських установах.
 • Структура та функціонування банківської інформаційної системи ОДБ.
 • Автоматизація банківських операцій.
 • Архітектура та принципи функціонування інформаційно-обчислювальних мереж.
 • Використання мережних технологій у банківській сфері.
 • Автоматизація масових платежів.
 • Основні поняття електронного бізнесу та електронної комерції.

 

 1. Інформаційні системи і технології в міжнародному бізнесі

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 • Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою в умовах глобалізації бізнесу. Цифрова економіка.
 • Економічна інформація як об’єкт автоматизованого обро­блення. Міжнародні системи класифікації і кодування
 • Інформаційні технології в міжнародному бізнесі. Експертні системи та системи підтримки приняття рішень.
 • Організація інформаційних баз. Інформаційно-правова система міжнародного бізнесу.
 • Ринок електронної інформації. Міжнародний електронний обмін комерними і фінансовими даними.
 • Міжнародні системи електронного документообігу. Міжнародні міжбанківські платіжні системи.
 • Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем корпоративних та мультинаціональних корпорацій.
 • Хмарні технології в в міжнародному бізнесі і компаній, що займаються ЗЕД.
 • Електронна комерція та віртуальні підприємства як сучасна форма організації
 • Комп’ютерні технології моделювання бізнес-процесів та ризиків.
 • Інформаційні технології в оподаткуванні та митній справі.
 • Інформаційні системи та технології в боротьбі з економічними злочинами та економічним шпіонажем.

 

 1. Інформаційні системи і технології в митній справі

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 • Інформаційні системи і технології та їх роль в управлінні.
 • Інформаційні технології суб‘єктів зовнішньоекономічної діяльності.
 • Використання сучасних програмних комплексів для автоматизації управлінської роботи в митній справі.
 • Інформаційні технології в оподаткуванні зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
 • Управлінські інформаційні системи і технології контролю і адмінісітруваня. Системи електронної звітності.
 • Особливості застосуваня управлінських систем, щодо митного контролю та адмістрування.
 • Інформаційні технології митного контролю транспортних засобів.
 • Інформаційні технології контролю митного транзиту.
 • Інформаційні технології адмінстрування і контроль міжнародних договорів.
 • Інформаційні технології адмінстрування і контролю вантажних перевезень, що знаходяться під митним контролем.
 • Інформаційні технології адмінстрування і контролю валюти
 • Інформаційні технології аналізу і контролю експортно-імпортних операцій підприємств.
 • Використання хмарних технологій в митному контролі та адмісніструванні.

 

 1. Інформаційні технології в науковій діяльності

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 • Поняття та сутність наукової діяльності;
 • Інформаційні системи, інформаційні технології, їх роль в управлінні економікою та розвитку науки;
 • Хмарні технології в науковій діяльності;
 • Види інформаційних технологій для організації наукової діяльності та реалізації наукових досліджень;
 • Економічна інформація, засоби її формалізованого опису. Інформаційні технології аналізу статистичних економічних даних та обробки економічної інформації фіскальними органами;
 • Правова інформація. Інформаційні технології аналізу та обробки правової інформації;
 • Правове регулювання та технології електронного документообігу;
 • Експертні системи у науковій діяльності;
 • Технології організації баз даних наукової інформації, системи пошуку наукової інформації; наукометричні бази даних;
 • Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем у державній фіскальній службі України, загальна характеристика технічного, програмного та орга­нізаційного забезпечення інформаційних систем ДФС України.

 

 1. ІС і технології на підприємстві

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 • Роль і місце ІСТ в управлінні підприємством.
 • Економічна інформація на підприємствах і засоби її формалізованого опису.
 • Засоби створення і забезпечення ІТ на підприємстві.
 • Сучасні підходи до розроблення і впровадження ІС.
 • Сучасні методології управління ІС підприємств.
 • Комп’ютерне моделювання бізнес-процесів.
 • Експертні системи (ЕС) та їх використання.
 • Системи підтримки прийняття рішень (СППР) та їх використання.
 • Автоматизація процесів бізнес-планування інвестиційних проектів та стратегічного оцінювання бізнесу.
 • Інтегровані інформаційні системи управління підприємством.
 • Інформаційні системи для транснаціональних корпорацій.
 • Автоматизація оброблення інформації у фіскальній службі України.
 • Інтернет — як основне телекомунікаційне середовище підприємства.
 • Електронна комерція та віртуальні підприємства.

 

 1. ІС і технології в податковій справі

Зміст курсу розкривається в темах:

 • Інформаційні системи і технології та їх роль в управлінні .
 • Економічна інформація і засоби її формалізованого опису.
 • Інформаційні технології оброблення інформації.
 • Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем в оподаткуванні і митній справі.
 • Практика автоматизації податків, зборів та платежів.
 • Загальна характеристика інформаційних систем у митних органах України.
 • Організація інформаційних баз та їх використання в митній справі.
 • Інформаційні технології суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
 • Використання сучасних програмних комплексів для автоматизації управлінської роботи в митній справі (Програмне забезпечення MD Office).
 • Інформаційні системи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.(Система електронного документообігу M.E.Doc)

 

 1. Інформаційні системи і технології в управлінській діяльності

Зміст курсу розкривається в темах:

 • Науково-методологічні основи інформаційних процесів в управлінні
 • Методичні засади створення ІС та ІТ в управлінні.
 • Технології комп’ютерного моделювання та управління проектами (моно проектами, мультіпроектами, мегапроектами).
 • Інформаційні технології щодо управляння ризиками та якістю.
 • Інформаційні технології управління договорами та виробництвом.
 • Інформаційні технології управління ресурсами.
 • Інформаційні технології управління бюджетом та контолем за його виконанням.
 • Інформаційні системи менеджменту в умовах цифрової економіки.
 • Технологія організації інформаційних ресурсів управлінської діяльності
 • Технологічне та програмне забезпечення інформаційних систем менеджменту
 • Практика використання програмного забезпечення Project Expert для підтримки управління проектами у менеджменті.
 1. Інформаційні системи і технології у фінансах (Інформаційні системи і технології у фінансових установах)

Зміст курсу розкривається в темах:

 • Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою.
 • Економічна інформація і засоби її формалізованого опису.
 • Інформаційні технології оброблення економічної інформації.
 • Організація інформаційних баз обробки економічної інформації.
 • Організаційно-методичні основи створення і функціонування систем управління фінансами.
 • Автоматизація управління фінансами бюджетних та державних установ. Організація електронного документообігу.
 • Автоматизація управління фінансами підприємств і комерційних структур.
 • Інформатизація фінансового ринку.
 • Атоматизовані інформаційні системи в банківській діяльності
 • Електронний бізнес та цифрова економіка. Хмарні технології на фінансовому ринку.
 • Комп’ютерні технологій моделювання бізнес-процесів та ризиків.
 • Інформаційні системи управління фінансової діяльності на міжнародному ринку.

 

 1. ІС і технології в юридичній практиці

Зміст курсу розкривається в темах:

 • Інформаційні системи і технології та їх роль в юридичній діяльності.
 • Електронний уряд та державна політика в сфері інформаційного забезпечення виборчих та законотворчих процесів.
 • Електронна злочинність, інформаційна безпека та її організація.
 • Організація інформаційних баз даних та баз заннь, та їх використання в юридичній практиці.
 • Організація систем електронного документообігу в юридичній практиці.
 • Технологія роботи з мережевими ресурсами та хмарні технології у прфесійній діяльності.
 • Технологія роботи з автоматизованими системами Єдиних та Державних реєстрів (реєстр нотаріусів, реєстр виконавчих документів, реєстр прав на нерухомісь, тощо).
 • Характеристика інформаційних систем в юридичній діяльності та правоохоронних органах України, особливості їх використання (прокуратура, органи внутрішніх справ, суди, пенітерційна служба).
 • Використання сучасних програмних комплексів для автоматизації роботи в юридичній практиці (Ліга, Медок, Парус-Консультант, Гарант, Консультант плюс, юридичні модулі корпоративних систем).
 • Експертні системи та системи підтримки приняття рішень, їх місце в юридичній діяльності.

Наукові дослідження в галузі комп’ютерного моделювання бізнес-процесів в умовах процесного підходу в управлінні соціально-економічними системами, зокрема «Актуальні проблем комп’ютерного моніторингу та моделювання соціально-екологічних та економічних процесів».

 • Дослідження систем управління бізнес-процесами та можливостей їх впровадження в Україні.
 • Розробка та впровадження в навчальний процес систем дистанційного навчання та інноваційних освітніх технологій.
 • Формування у студентів бакалаврського і магістерського рівня практичних навичок застосування сучасних інформаційних систем і технологій до розв’язання завдань управління соціально-економічними системами різних рівнів агрегування (макрорівень, галузі та сектори економіки, мікрорівень), сфер діяльності (виробнича і невиробнича) та функцій (маркетинг, фінанси, бухоблік і аудит та ін.).
 • Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів та докторів наук), здатних забезпечити виконання вищезазначених пріоритетних завдань.

Кафедра успішно працює над науково-дослідною темою «Актуальні проблеми комп’ютерного моніторингу та моделювання соціально-екологічних та економічних процесів». У своїй науковій роботі кафедра активно співпрацює з Департаментом розвитку ІТ, електронних сервесів та обліку платників Міністерства доходів і зборів України, науково-дослідним інститутом фінансового права. Для забезпечення успішної діяльності кафедри за пріоритетними напрямами на кафедрі:

працює постійнодіючий науковий семінар, у роботі якого беруть участь викладачі та студенти наукового студентського товариства кафедри;

проводяться міжкафедральні круглі столи та науково-практичні міжвузівські конференції за напрямом «Новітні інформаційні технології і системи в економіці». За підсумками конференції видані збірки тез;

працюють проблемні наукові групи: «Актуальні проблеми комп’ютерного моніторингу та моделювання соціально-екологічних та економічних процесів», «Мережні технології в економіці», «Автоматизація створення web-вузлів професійного спрямування з використанням програми MS Publisher 2010»;

викладачі кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та галузевих конференцій, круглих столів, симпозіумів;

створена наукова лабораторія «Комп’ютерного моделювання бізнес-процесів»;

результати досліджень опубліковані у фахових виданнях.

Навчально-методичну роботу кафедри спрямовано на постійне вдосконалення навчального процесу. З цією метою проводиться систематична робота з підготовки підручників, навчально-методичних посібників та методичних розробок (електронних конспектів лекцій, освітянських веб-порталів, систем дистанційного навчання тощо).

НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

Навчально-методичну роботу кафедри спрямовано на постійне вдосконалення навчального процесу. З цією метою проводиться систематична робота з підготовки підручників, навчально-методичних посібників та методичних розробок (електронних конспектів лекцій, освітянських веб-порталів, систем дистанційного навчання тощо).

НДР кафедри

Склад виконавців НДР

Захід кафедри 17.02.2021

ПОХІД ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО МУЗЕЮ УДФСУ -2021

ВРУЧЕННЯ СТУДЕНТСЬКИХ КВИТКІВ -2021

День гостинності кафедри 2021

Науковий семінар: «Реалізація практичних проектів технологій цифровогодизайну» 19.05.2021

ДЕКАДА ННІ ІТ РОЗПОЧАТА -15.03.2021

Засідання проблемної групи з цифрового дизайну- 17.11.2020

День гостинності-18.01.2021

Відкрита дистанційна лекція ІСТ-17.04.2020

ДВД-Захід кафедри

web-лекція -захід кафедри

14 травня 2019 р-заходи кафедри

КОНКУРС WEB

звіт декаде2014

Звіт конкурс плакатів

Заходи кафедри заплановані на 2019-2020

Науковий вебінар-захід кафедри

Підсумки Міжкафедральний науковий семінар Використання хмари

Підсумки конкурсу презентацій Україна-єдина країна

Звіт семінара 2020

Звіт семінара 2020-(2)

Інформація про наукові заходи 2019

Інформаційний лист IX Міжнародна  науково-практична інтернет-конференція “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці”

Запрошуємо усіх бажаючих на студентську науково-практичну конференцію

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ»  Відбудеться 19 травня 2022 р. з 14.30 за он0лайн покликанням: 14.30 – 14.40 Вступне слово в.о. завідувача кафедри психології, педагогіки та соціології Ірини Пєтухової 14.40 – 15.00 Наталія Макієнко, практичний психолог, травма-терапевт «Міжнародні протоколи екстреної психологічної допомоги особистості в умовах війни» 15.00 – 15.15 Олександра Кулій, здобувач вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» «Синдром вцілілого: як позбутися» 15.15 – […]

Храм Святого Миколая Чудотворця, що знаходиться на території Податкового, перейшов до Православної Церкви України

Вітаємо прихожан храму Миколая Чудотворця з виходом з УПЦ МП! Хто з ірпінців не знає чи хоча б раз не був у чудовому храмі св. Миколая Чудотворця, що знаходиться на території Державного податкового університету! Храм було побудовано у 1999 році. З того часу для багатьох він став місцем духовної сили, душевного спокою, нових знань. Сюди […]

Відкрите лекційне заняття

13 травня 2022 року для здобувачів нашої кафедри відбулось відкрите лекційне заняття на тему «Програми корпоративної соціальної відповідальності: основи впровадження та звітності». Заняття проведено д.е.н., доцентом, професором кафедри соціальної філософії та управління Ховрак Інною Вікторівною. Під час лекції слухачі ознайомились із  – ключовими документами для формування політики корпоративної соціальної відповідальності,  – етапами розробки та реалізації […]

Наукова активність викладачів кафедри фіскального адміністрування

11 травня 2022 року кафедра фіскального адміністрування представляла ФПСОА та Державний податковий університет з доповідю «ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ» на пленарному засіданні Міжнародної науково-практичній конференції, що проходила в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне). Кафедру фіскального адміністрування Факультету податкової справи, обліку і аудиту було представлено в особі д.е.н., професора Ізмайлова Ярослава Олексійовича з доповіддю та презентацією. В […]

«Юридична клініка» вкотре провела зустріч з практикантами Державного податкового університету

Дякуємо, що знаходите час та сили навчатися. У ролі спікерів виступили студенти-консультанти Ариштевич Ольга та Слив’юк Софія. На даній зустрічі слухачі дізналися все про НЛ «Юридична клініка» та навіть більше: – Історію створення та діяльність клініки; – Завдання «ЮК» ; – Напрямки, організація нашої роботи та структура ; – Керівництво НЛ «Юридична клініка». Студентська Рада […]

Відбулася збори студентів-практикантів НЛ “Юридична клініка”

06.05.2022 відбулася збори студентів-практикантів НЛ “Юридична клініка” У зборах взяли участь 32 осіб. Тема зустрічі: «Історія та структура Юридичної клініки» На зборах було розглянуто та опрацьовано такі питання: 1.    Поняття і види юридичних клінік та напрями їх діяльності. 2.    Виникнення і розвиток клінічної освіти її мета і завдання. 3.    Історія створення Навчально лабораторії «Юридична клініка». […]

Про збільшення часу для написання тесту

Сьогодні, 3 травня 2022 року, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив https://t.me/SerhiyShkarlet/841, що Український центр оцінювання якості освіти проаналізував перебіг демонстраційного тесту в онлайн-середовищі та відведений час на завдання. Комісія підтвердила, що певна частка учасників не встигає виконувати останні завдання тесту. «Застороги педагогів, абітурієнтів і їхніх батьків, а також реальні статистичні дані проходження тестування […]

Верховною Радою України прийнято Закон України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану

 15.03.2022 Верховною Радою України прийнято Закон України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” № 2136-ІХ (далі – Закон № 2136-ІХ). Даний закон є необхідним для регулювання трудових відносин між роботодавцями та працівниками у період дії воєнного стану в Україні. Варто зазначити, що відповідно до пункту 3 розділу “Прикінцеві положення” Закону України ” Про […]

Державний податковий університет та Економічний університет в Катовіце продовжують співпрацю

10 років взаємодопомоги та підтримки! 10 років партнерства та дружби між Економічним університетом в Катовіце та Державним податковим університетом. Оцінюючи роки плідної спільної праці, стає очевидним, що успіх, досягнутий вишами в останні роки, — це результат не лише спільних зусиль, але й міцних відносин, які побудовані на взаєморозумінні, довірі та повазі.  Підтримка співпраці з іноземними […]

Лекція від заступника начальника відділу перевірок у сфері побутових послуг управління податкового аудиту у сфері торгівлі та послуг

27.04.2022 року на запрошення кафедри фіскального адміністрування, в рамках співпраці ДПУ та  ГУ ДПС у м. Києві, відбулася відкрита лекція від податківця-практика для здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня по спеціальностях 071 “Облік і оподаткування”  та 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” Тема заняття: “Особливості податкового аудиту та перевірки бізнесу в умовах військового стану”. Заняття провів […]

У Податковому триває інтелектуальний конкурс «ПОДАТКІВЕЦЬ МАЙБУТНЬОГО»

Податківці майбутнього, ATTENTION! Цей конкурс саме для вас – юних ПАТРІОТІВ УКРАЇНИ, майбутніх ДЕРЖАВНИКІВ, ФІНАНСИСТІВ та ПОДАТКІВЦІВ! Державний податковий університет оголошує проведення VI Всеукраїнського інтелектуального конкурсу «ПОДАТКІВЕЦЬ МАЙБУТНЬОГО» в рамках Всеукраїнського конкурсу «Податківець майбутнього».  Реєстрація учасників конкурсу за посиланням https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd26Gik4OI5pu…/viewform  1 тур конкурсу – з 29 квітня по 13 травня 2022 року, платформа Moodle 2 […]

У Податковому відбувся Міжнародний конгрес «ФІНАНСИ, ЕКОНОМІКА, ПРАВО vs ВІЙНА»

ПІДТРИМАЙ МИР! ПІДТРИМАЙ УКРАЇНУ! ПІДТРИМАЙ НАШУ СПІЛЬНОТУ – ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ! Податковий об’єднав учасників МІЖНАРОДНОГО КОНГРЕСУ «ФІНАНСИ, ЕКОНОМІКА, ПРАВО vs ВІЙНА»: міжнародних та українських представників законодавчої, виконавчої та судової влади, бізнесу, громадських організацій, експертів галузі, науковців і молодих вчених.  Учасники з усіх куточків України та світу довели, що «РЕЦЕПТ ПЕРЕМОГИ» – це гуманізм, здоровий глузд, спільні […]

Переможці першого етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Цитата Томаса Джефферсона завжди спадає на думку, коли розпочинаєш роботу над новою справою і перебуваєш в очікуванні позитивних результатів. «Я твердо вірю в удачу. І я помітив, що чим більше я працюю, тим більше вона мені посміхається». Перед вами переможці 1 етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування», «Економічна аналітика та […]

Розмитнення авто по-новому або «нульове розмитнення» у період воєнного стану

Розмитнення авто – це процедура, що є окремим видом митного оформлення товарів, які імпортуються на територію України. Розмитнення авто полягає у легалізації автомобіля, який придбаний за межами митної території держави, в якій відбувається розмитнення.  Процедура розмитнення починається ще ДО В‘ЇЗДУ на митну територію України та складається з таких кроків:  Купівля авто й оформлення документів за […]

Державний Податковий Університет гартує Державників, Патріотів України

ДПУ* ГАРТУЄ ДПУ** Знаєш, хто найбільше буде потрібен нашій країні після ПЕРЕМОГИ?  ТИ — ДЕРЖАВНИК, ПАТРІОТ УКРАЇНИ!  Ми переконані, виключно за такого поєднання – ДЕРЖАВНИК, ПАТРІОТ і УКРАЇНА, можливе відновлення УКРАЇНИ та створення УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. ДЕРЖАВНИК – це взірець професійних знань та навичок, віртуозний менеджмент та здатність створювати державницьку систему… Це регулювання, обслуговування та […]

Призначено в.о. директора ННІ економічної безпеки та митної справи

24.04.2022 призначено в.о. директора ННІ економічної безпеки та митної справи Державного податкового університету — Олену Калганову. Професіоналізм, педагогічна компетентність, вимогливість і справедливість – якості нового керівника.  Олена Анатоліївна кандидат юридичних наук, доцент, сертифікований експерт з фінансових розслідувань і протидії корупційним правопорушенням Академії з протидії економічній злочинності Лондонського Сіті (Велика Британія). А ще відкрита та відповідальна […]

Привітання в.о. ректора Валентини Унинець-Ходаківської з Великоднем

Дорога моя родино Державного податкового університету! Шановні вступники та батьки вступників! У цей найзначніший день — Свято свят і Торжество торжеств, за нашим давнім, але не старіючим християнським звичаєм, вітаю вас радісним — “ХРИСТОС ВОСКРЕС”! Божою милістю ми дочекалися світлого дня Воскресіння Христового, Пасхи! Великого свята, яке є символом перемоги життя над смертю, добра над […]

Науковий семінар на тему “Актуальні питання збереження і обліку культурних цінностей та оподаткування операцій з ними”

19.04.22 р. кафедра фіскального адміністрування провела  науковий семінар, на якому к.е.н. Герасименко О.М. представила доповідь на тему “Актуальні питання збереження і обліку  культурних цінностей та оподаткування операцій з ними”. Професорсько-викладацький склад кафедри прийняв активну участь в обговоренні доповіді, зокрема щодо: необхідності уточнення понятійного апарату в частині визначення рухомих та нерухомих культурних цінностей та культурної спадщини; формування чіткого […]

Платформа MASTER — інструмент для створення власних рішень

Науково-педагогічні працівники факультету податкової справи, обліку та аудиту, кафедра обліку та консалтингу та кафедри облікових технологій та бізнес-аналітики разом із здобувачами вищої освіти за освітніми програмами «Облік, податковий аудит та бізнес аналітика», «Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю», «Управлінський облік та бізнес-аналітика», 14. 04. 2022 р. прослухали вебінар від команди MASTER на тему «Платформа […]

Вебінар «ERP-система SAP Business One — повна альтернатива лінійки продуктів 1С та BAS»

12 квітня науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти за освітніми програмами «Облік, податковий аудит та бізнес аналітика», «Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю» відвідали вебінар Вебінар «ERP-система SAP Business One — повна альтернатива лінійки продуктів 1С та BAS». Дякуємо спікерам В. Білоусу — СЕО best-run Consulting, Д. Семенюк — Product Manager localization add-on of SAP […]
Всі новини та анонси

УВАГА! МЕДИКАМЕНТИ! ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА!

Потребуєш медикаменти? Телефонуй +380639579339 (Георгій). Державний податковий університет є центром поширення медичної гуманітарної допомоги. Велика подяка нашим волонтерам та благодійним організаціям, що своєю щирою працею забезпечують жертв війни медикаментами: БО «Інвестуй в майбутнє України» БФ «Фонд громади «Приірпіння» Галина Дідківська, в.о. завідувача кафедри кримінальної юстиції ДПУ Тетяна Лаговська, керівник БФ «Фонд громади Приірпіння» Олександр Коваленко, […]

Відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни «Ділова українська мова»

23 травня 2022 року о 09.55 відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни «Ділова українська мова» для студентів академічних груп ПБ-21-4, ПБ-21-5, ПБ-21-6, ПБ-21-7 з теми «Культура усного професійного спілкування». Лекцію проводить доктор філологічних наук, доцент,  професор кафедри мовної підготовки та соціальних комунікацій Сукаленко Тетяна Миколаївна. Вхід за покликанням: https://meet.google.com/ozp-puag-czs Запрошуємо всіх охочих!

Податковий запрошує до докторантури

Державний податковий університет запрошує на вступ до докторантури у 2022 році на денну форму навчання. В університеті відкрито докторантуру з таких спеціальностей ​051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 081 Право. Документи можна подати з 10.05.2022 до 30.05.2022. Зарахування претендентів до 01.10.2022. За додатковою інформацією звертатися за телефоном 097-391-85-98 (відділ […]

Про смс повідомлення для учасників НМТ

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ НМТ: НЕ ПРОПУСТІТЬ СМС-ПОВІДОМЛЕННЯ Упродовж найближчих двох-чотирьох днів, особи, які створювали реєстраційні картки учасників ЗНО, отримають смс-повідомлення від Centr_ZNО, де буде зазначено прізвище потенційного учасника національного мультипредметного тесту, а також логін та пароль – дані для входу на Інформаційну сторінку. https://bit.ly/3vC8kfg Більше тут https://bit.ly/3yfrt8R